2010-09-03

Frågor till ansvariga regionpolitiker

Insänt av Lars-Åke Olofsson:

Uddevalla 2010-09-03

Jag letade efter den låda som man skulle lägga sina frågor i men hittade ingen. Frågorna följer enligt nedan.

Fråga till Gert-Inge Andersson (S)

Mot bakgrund av din målsättning att Trollhättan år 2030 skall ha 70000 innevånare och 8000 nya arbetsplatser har du hittills lyckats flytta högskola mm. och en stor del av Uddevalla sjukhus. Min fråga blir därför när du tänkt flytta ortopedkliniken och resterande kliniker som du anser skall ingå i det stora akutsjukhuset NÄL ?

// Gert-Inge Andersson lovade att inte flytta ortopeden, men å andra sidan är hans mått på ärlighet att man inte begår något lagbrott. Det öppnar ju för fortsatt svek//

Fråga till Jan-Åke Simonsson

Cancer-centrum på Uddevalla sjukhus gav legitimitet att flytta IVA och Infektionskliniken till NÄL med hänsyn till balanskravet.. Samtidigt kunde man läsa i Borås tidning att deras Cancerklinik den enda utanför Sahlgrenska,som hade tillgång till strålbehandling, inte kunde rekrytera onkologer och därför begärde att Sahlgrenska skulle ta över ansvaret. Borås klinik hade funnits i 10 år. Vad får dig att tro på möjligheten av ett cancercentrun i Uddevalla och vad blev det av det hela, mer än flytten till NÄL?

Fråga till samtliga politiker i panelen

Finns det någon politiker i VGR som kombinerar Klokskap och Ärlighet ?

// Vad gäller panelens medlemmar fick jag dock en klar uppfattning. Enda damen i sällskapet verkade ligga närmast ärlighetskriteriet. I övrigt var resultatet noll. //

I övrigt:

Eva Lindhusen Lindhé pekade på att de multisjuka äldre som kommer in till Uddevalla sjukhus faktiskt är akut sjuka. Eftersom man flyttat IVA och Infektionkliniken till Näl får jag dra den slutsatsen att äldre multisjuka inte är i behov av varken internsivvård eller vård för infektioner. Det är bara att köra dom några varv mellan Uddevalla och Näl så har man avlastat VGR den fortsatta vårdkostnaden.

Även hennes påpekande att man i många fall fattat beslut innan man utrett frågorna är korrekt.

Med tack för att Du tagit upp sjukhusfrågan i Din Blogg. Låt oss hoppas på Landstingens och Regionernas snara död, och riktiga ledare för sjukvården.

Lars-Åke Olofsson //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar