2010-09-11

Mer om statyer

Ivar Kristiansson skriver:
Jag har med intresse studerat bilden i bloggen (2010-08-31) från 1915 då kung Gustav V inviger statyn på torget. Anledningen är att min mor, Vera Lundell, är med bland de vitklädda flickorna framför podiet. Jag har andra bilder där man kan identifiera henne.


(Malmö. Foto Gunnar Klasson)

Men det är om statyn jag har några funderingar. Karl X Gustav hade redan 1897 fått en staty rest över sig. Den skedde i Malmö i samband med Baltiska Utställningen. Man hade bildat en förening, ”Karl X Gustafsföreningen”, som samlade ihop pengar så det räckte till att skaffa en bronsstaty och det blev till och med pengar över till en fond för historieforkning vid Lunds Universitet!

Så gick det några år och 1908 blev det dags för 250-årsminnet av Roskildefreden. Redan 1907 hade Cavalli-Holmgren, som nu bodde i Stockholm, tagit initiativ till att bilda ett Bohusläns Gille i Stockholm. Föreningens första verksamhet blev att uppmana Stockholms stad att medverka till ett storslaget jubileumsfirande. Och nog blev det firande! Klockringning i alla stadens kyrkor på morgonen, gudstjänst med biskopar och kung, festtåg med Livdragoner och musik från centrum till Djurgården. Där defilerade man inför Gustav V till häst vid det nyuppförda Nordiska Museet. Bredvid honom hade man provisoriskt rest en staty av Karl X Gustav. På kvällen var det galaföreställning på Operan med kungahus och alla statsråden. Och så bankett på Grand Hotell.

Men hur var det nu med statyerna? Malmöstatyn hade utförts av John Börjesson som fått uppdraget efter en pristävling. Som tvåa kom ”vår” statys skapare Theodor Lundberg. År 1908 hade han nog sin refuserade modell undanställd i något förråd. Han hade tidigare fått hedersamma uppdrag, t.ex. Olaus Petri utanför Storkyrkan i Stockholm och Kristina Gyllenstjerna bara 50 meter därifrån. Men det är något lurt med Uddevallastatyn. När man letar på Nätet hittar man lätt bilder på den, men vill man veta mera blir det svårare. Wikipedia har en förteckning på alla regentstatyer men där saknas den. Och letar man på listan över Lundbergs verk så finns den inte med! Är den inte fin nog? Jag vet inte vad Cavalli-Holmgren fick betala men det var kanske ett REA-pris!

Kanske var det vid den provisoriska statyn framför Nordiska Museet som han fick idén till sin donation. Men vad blev det av den provisoriska? Den var utförd av Gustaf Malmquist och står kvar på samma plats. Men den invigdes inte förrän 1917!

Och så till slut en utvikning från ämnet. Kriget som slutade 1658 är inte det enda som utkämpats om Bohuslän. Det fordrades ytterligare två krig innan Bohuslän blev svenskt på riktigt och då var Karl XI kung och trots att norrmännen slagit svenskarna och besatt nästan hela Bohuslän så fick det förbli svenskt. Men då hade det gått stormaktspolitik i striderna och det var franske kung Ludvig XIV som bestämde. Så gick nästan hundra år och 1788 exercerade åter norska trupper på Torget. Svenskarna hade besegrats igen efter ett kort krig, nästan utan strider. Men gränserna ändrades inte denna gång heller. Så texten på sockeln är kanske lite missvisande. Dessutom tycker nog besökande norrmän att den är en aning provocerande.

Ivar K. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar