2010-03-15

Café Snäckan på Gustafsberg byggs ut


(Tillbyggnaden görs mot söder, dvs på "baksidan" från vattnet räknat)
Det populära Café SnäckanGustafsberg skall byggas ut. Jag hade inte tänkt att blogga om detta ännu, då det är ett tjänsteärende för mig. Men idag hade Bohusläningen nyheten och då känner jag att jag vill kommentera.

Ända sedan jag började på Gustafsberg 2008 har diskussioner pågått om önskemålen att bygga ut Snäckan. Huset är byggnadsminne, vilket betyder att det bl a skall skyddas mot förvanskning. Gustafsbergsstiftelsen har inte mindre än 26 ( av sammanlagt 34) byggnadsminnesförklarade hus.
Sedan Strandpromenaden invigdes 2006 har besöksströmmen till Gustafsberg ökat markant. Och det gäller förstås även Snäckan. Många som har kommit förbi på vintern har tyckt att det hade varit så trevligt om Snäckan hade varit öppen året runt. Nu är tanken att det skall bli så.
(Tillbyggnaden skall göras till vänster på bilden. Fasaden mot vattnet bibehålls)
Bättre utrymmen för kök och disk etc behövs för att tillgodose moderna krav på hygien och arbetsmiljö. Handikappanpassning kan också ske med ett utökat utrymme. Idag finns exempelvis ingen handikapptoalett.
För Gustafsbergsstiftelsen innebär det en utveckling av badorten som på sikt genererar såväl ökade hyresintäkter som intäkter för den i egen regi bedrivna hotell- och vandrarhemsrörelsen. Det i sin tur ökar stiftelsens möjligheter att fullgöra sitt huvudändamål som är att "främja fostran, utbildning och vård av av barn och ungdomar från landskapet Bohuslän."
Varför vänder sig då Gustafsbergsstiftelsen till Uddevalla kommun för att låna pengar (alt. att kommunen beviljar borgen för ett lån)?
Jo, därför att Gustafsbergsstiftelsens stadgar inte medger att vi går ut på öppna marknaden och belånar egendomen (utan kommunfullmäktiges godkännande). Dessutom är Uddevalla kommun förvaltare av Gustafsbergsstiftelsen.
Det är kommunfullmäktige som utser åtta av direktionens tio ledamöter och Länsstyrelsen övriga två. Kommunfullmäktige utser även revisorer och ersättare för dessa. Fullmäktige har också att fastställa budget och godkänna stiftelsens årsredovisning. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och skall se till att Gustafsbergsstiftelsen uppfyller sitt huvudändamål (se ovan!).
Gustafsbergsstiftelsens direktion tog 2007 fram en omfattande plan för byggnadsvården på Gustafsberg. I den står det bl a om Snäckan att ommålning och fönsterrestaurering skall ske. Detta arbete planeras att göras samtidigt som de övriga byggnadsarbetena.
I väntan på beslut från Uddevalla kommun arbetas det nu för fullt för att förbereda projektet. En ansökan om tillstånd att få bygga om det byggnadsminnesförklarade huset från 1830 har skickat in till Länsstyrelsen. En av Bohusläns museums byggnadsantikvarier har fått ärendet på sitt bord.
En byggkonsult har fått uppdraget att samordna det hela. Förfinade ritningar för el, VVS och byggkonstruktionen mm skall tas fram.
Realistiskt sett tror jag det tar ett par månader innan alla beslut och godkännanden är klara. Det lutar åt byggstart i september. Då har Café Snäckan i sin nuvarande form kunnat vara öppen under kommande sommar. //

3 kommentarer:

 1. Vad roligt att Snäckan ska byggas ut, då får man ju planera in ett återbesök. Jag plockade disk och bredde smörgåsar en hel sommar där, i mitten på sjuttio. Härligt ställe!

  SvaraRadera
 2. Jag hoppas att det fina skivtäckta plåttaket inte förvanskas med en bandtäckning på tillbyggnaden.
  Ingemar Lingman

  SvaraRadera
 3. Hej Ingemar!
  Det kan du skriva upp. Skivtäckning var ordet.

  SvaraRadera