2010-03-02

Oskar Iwar


Roger Stenström frågar:
"Hej,
Jag har en fråga om en person som verkar ha något samband med gamlaRådhuset vid torget i Uddevalla. Han heter/hette Oskar Iwar. Vem var/är han? Tacksam för information.
Tack på förhand
Med vänlig hälsning
Roger Stenström"
Oskar Iwar föddes i Eksjö 1906 och kom som utbildad jurist till Uddevalla 1936. Han fick vid 30 års ålder tjänsten som stadssekreterare. Han har senare haft titlarna drätseldirektör och kanslichef. Han var verksam i kommunledningen i hela 35 år och avgick som kommunfullmäktiges sekreterare 1971.
Jag hade förmånen att få intervjua Oskar Iwar och har intervjun på band. Genom sin långa verksamhet i stadens tjänst kunde han Uddevalla bättre än de flesta. Och han kände förstås massor av människor.
Han var med om Uddevallas kraftiga expansion under Thordéneran och det var inte alltid som besluten togs så grannlaga som juristen Iwar ville. Han berättade om den gången när han var med och förhandlade med Göteborgs stift om marken där Bohusgården och Sommarhemmet skulle byggas. Från Uddevallas sida var man inte ärliga då man hade uppgett att där skulle byggas en gräddhylla med stora villor.
I själva verket var det redan klart att staden skulle ändra planerna till höghusbebyggelse. Uddevalla stad hade så klart fått betala mycket mer för marken om Göteborgs stift känt till det. För detta skämdes hedersmannen Oskar Iwar fortfarande då jag intervjuade honom i början av 1990-talet.
En annan episod han berättade var följande:
Som stadsfullmäktiges sekreterare deltog han alltid då protokollet justerades. Det gick till så att kanslichefen Iwar och den fullmäktigeledamot som blivit utsedd till justerare träffades i fullmäktigesalen och där läste man upp protokollet för den intresserade allmänheten. Som regel var det aldrig någon allmänhet där utan Iwar nöjde sig med att läsa upp endast rubrikerna.
Men en gång kom det plötsligt en medborgare och ville lyssna till protokollsjusteringen. Iwar kände genast igen honom då denne hade haft en uppgörelse med Iwar och hade blivit väldigt arg. Och Oskar Iwar förstod genast att han var där för att på något sätt hämnas.
Och mycket riktigt då Iwar föreslog att man skulle nöja sig med att läsa upp endast rubrikerna protesterade medborgaren högljutt och sa att han ville få hela protokollet uppläst.
Så det var bara att sätta igång och läsa. Efter 45 minuter föreslog Iwar att man skulle ta tio minuters paus. Ja, det gick medborgaren med på och Iwar hade ju hoppats att medborgaren skulle ha tröttnat, men nej då. Han satt där igen efter pausen och ville höra mer."
"Det var nog den längsta protokollsjusteringen i stadsfullmäktiges historia" sa Oskar Iwar.
Oskar Iwar skrev 1985 skriften "Historik om Uddevalla Rådhus" och den är läsvärd för den som intresserar sig för rådhusets historia. Och 1988 skrev han jubileumsboken "Uddevalla fullmäktigeinstitution 125 år".
Där har han skrivit den längsta mening jag någonsin läst i en bok. På sidan 110 avverkar han hela Uddevallavarvets historia i en enda mening. Du hittar den skannade sidan här bredvid. Hur många ord består meningen av?
Oskar Iwar dog 89 år gammal i mars 1996, mindre än tre månader efter sin hustrus död.
I Tidningsarkivet har jag sökt på Oskar Iwar och fått följande träfflista:

1936-11-04 Till stadssekreterare efter framlidne Torsten Paulsson valdes advokaten Oskar Helmer Iwar, Eksjö.
1936-11-09 Till ny stadssekreterare har valts advokaten Oskar Iwar i Eksjö. Utnämning.
1953-03-18 Stadsombudsman Oscar Iwar, vald till drätseldirektör. Emil Sahlgren avgår. Utnämning.
1976-07-15 Förre kanslichefen Oskar Iwar har färdigställt Uddevallas första kommunala författningssamling. Historia.
1976-07-15 Kanslichefen Oscar Iwar har färdigställts Uddevallas första författningssamling. Myndig.
1981-08-22 Fd kanslichefen Oskar Iwar "räddade" 125 000 kr till Bäve församling i Uddevalla. Pengar. Kyrka. Bild.
1983-07-29 Förre kanslichefen Oskar Iwar är mannen som håller ordning på sina minnen. Politik.
1986-12-23 80 år fyller Uddevalla kommuns förre kanslichef, Oskar Iwar. Politik.
1988-04-13 Oskar Iwar stjäl showen inför kommunfullmäktiges 125-årsjubileum. Politik.
1988-06-23 Kanslichef Oskar Iwar: Bevara I17. Regemente. Politik.
1995-08-12 Rådhuset, skrytbygget som blev Uddevallas stolthet, Oscar Iwar berättar
1996-03-13 Förre kanslichefen i Uddevalla, Oskar Iwar, död. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar