2010-03-09

NU-sjukvården - Att lägga ner ett sjukhus utan beslut, del 2


(Uddevallabloggen granskar NU-sjukvården. Följ serien genom att klicka på länken NU-sjukvården under detta inlägg)
(Mats Brodin vid debattenHögskolecentrum 27 november 2007)
Tidigt framfördes saklig kritik på de då hotande förändringarna av NU-sjukvården. Risker med centralisering, uppdelning akut och planerad vård, dåliga samband med primärvården, NÄL:s dåliga placering och risker för svårigheter att upprätthålla säker vård på Uddevalla sjukhus beaktades varken av NU-ledning eller politiker.
Man hade redan bestämt sig politiskt. Delaktigheten var en Potemkinkuliss och t.o.m. utredaren Johan Calltorp efterhörde mer vetenskapliga fakta i hanteringen.

Tidigt framfördes kritik om en dold agenda som hela tiden förnekats av ledande politiker. Idag vet vi annat och censur, hot om offentlig avrättning och politiker som slänger medlemsblanketter för kritiska föreningar accepterades i den dolda agenda som syftande till att stänga en akutmottagning i Fyrbodal.
Orsaken är enkel – man kunde aldrig försvara sig mot den kritik som framfördes.

Ett balanserat förslag att behålla två akuter med olika spetsinriktningar lämnades innan Vård 2010 men Sten Axelsson avslog förslaget med att man tittat på den lösningen. Det är fel, ty den lösningen var inte med i det politiska beslutets dolda agenda. Förslaget mottogs mycket positivt av personalen eftersom det följde sjukhusens inriktningar och skulle kräva ganska små förändringar.
Redan då, 2006 var personalen mycket trött på alla omorganisationer. Men det var så bråttom att starta Vård 2010 att man inte ens ville beakta andra förslag. Förslaget finns på http://www.nusjukhuset.se/. När förslaget presenterades och konsekvenserna för Uddevalla sjukhus berördes på ett möte bedyrade Roland Andersson (S) att ”det absolut inte skall läggas ner någon akut i Fyrbodal”. Idag har vi en akut och på den är det kaos.

Faktum är att om man skall kunna bedriva effektiv planerad vård i Uddevalla måste sjukhuset ha jourer att ta hand om komplikationer dagtid såväl som under icke kontorstid. Det vore i så fall synnerligen ineffektivt att inte avlasta den akuta vården genom att ha akuten öppen åtminstone för lättare fall. Det skulle avlasta och effektivisera NÄL:s mottagning till en ringa merkostnad, kankse t.o.m reducera kostnaden.

Men förra veckan sköt NU-ledningen upp den prestigeladdade flytten av traumaenheten. Man bör nog istället överväga att förstärka den på Uddevalla just för att avlasta NÄL – en akut som inte fungerat bra sedan 2008 - oavsett vad ledande politiker bloggar och NU-ledningen säger.
Med två akuter och skulle hela vårdkedjan på båda sjukhusen fungera mer effektivt. Kaoset på NÄL är så påtagligt att det är oerhört förvånande att man inte överväger möjligheten. Ännu ett exempel på när den politiska etiken och prestigen tar över patientsäkerheten.

Faktum är att man kan flytta endast en av NÄL:s 15 medicinjourer samt hålla kvar trauma på Uddevalla sjukhus. Det spar en traumajour eftersom flytten till NÄL som kräver två traumaläkare (enligt riskanalysen). Den lilla del gör då att Uddevalla fungerar bättre som sjukhus med förbättrade medicinska samband och trauma kommer nära ortopeden för att dels avlasta NÄL och dels förbättra vården på Uddevalla sjukhus.
Varför utreder man ej detta alternativ när man ser att verkligheten inte fungerar?
Men här kommer den politiska prestigen in. Det är en mänsklig egenskap att vi har svårt att erkänna fel. I detta fall lider dock tredje person och verkligheten har nu visat att en akut inte fungerar. Här har man en skyldighet mot patienter och medmänniskor att agera hur olustigt det än må vara att erkänna sina fel och brister. Men precis som politiker ”lovar runt och håller tunt” har de svårt att erkänna fel även fast människor skadas svårt eller avlider av den brist på vård politiken skapat.

Tjänstemännen är inte att lita på i detta läge. Deras läkaretik är sedan länge bortkopplad till förmån för den politiska etiken.

Politiker i NU-styrelsen har sagt att det inte går att ha två akuter med 20 minuters mellanrum. Problemet är, som påpekas i en insändare i Bohusläningen 1/3-2010, att Göteborgs fem akuter ligger tätare och har 43-76% färre individer i upptagningsområdet. Variationen beror på alla turister i Bohuslän.
Faktum är att NÄL-akuten är en av landets största och stora akuter är sällan väl fungerande samt att NÄL som byggnad inte är byggd för akut vård. Därför har också ombyggnaderna hittills blivit stora och mycket dyra.

Intressant är också att de 10-12 minuters förlängd transporttid som NU-ledningen pratade om initialt i Vård 2010 nu är de riktiga 20 minuter - eller 1/3 av den gyllene timmen.

Strukturutredningens experter pekade dock just på att det är orimligt att bara ha en akut i Fyrbodal och det är inte förenat med god vård (speciellt sommartid). Vidare, skall man bara ha en akut är det oerhört väsentligt att den placeras centralt för de flesta fasta invånare och kan det kombineras med turismen är det en bonus. Uddevalla ligger närmast de flesta i Fyrbodal och Bohuslän har i särklass flest turister och sommarboende.
Men det kunde inte den östra delen av Fyrbodal acceptera och istället skyddade man NÄL som akutsjukhus med ett ”balanskrav” så att NÄL inte riskerade att bli för litet. När balanskravet senare snarare skyddade Uddevalla sjukhus gavs det snart upp med hänvisning till ”medicinska samband” och dålig ekonomi.

Ett annat argument har varit att minska antalet jourer. Detta är intressant ty det vittnar om en genuin okunskap om vård. Alla kliniker utan kirurgen har ökat sina jourer och skälet är att antalet sjuka som skall handläggas inte blir färre.
Till och med den nya traumaenheten kommer kräva en extra läkare. Erfarenheterna från Skåne är liknande – patienterna blir fler och det krävs mer personal för att handlägga dem. En förklaring är den åldrande befolkningen, en annan att patienter skrivs hem för tidigt pga platsbrist (Sverige har minst antal vårdplatser i Europa).

I nästa artikel kommer några mer specifika orsaker till dagens situation att diskuteras. //

13 kommentarer:

 1. Bra sagt !

  Dagens situation är inte frisk. Se bara i dagens Bohuslänning där NU ledningen säger att tiden inte är viktig. Det är kvalitén som är viktig.

  Men tiden är ju det som är avgjort viktigast och som ger kvalité i akut vård.

  SvaraRadera
 2. Det är sorligt att läsa att vår s.k. demokratiska sjukvård följer samma gamla mekanismer som alla system i förfall alltid visat och hur man försvarar földer av beslut ända in i graven. Det är en sak att ta fel beslut - men när verkligheten visar att det inte fungerar - då måste man ta ett nytt beslut. Speciellt i sjukvården där oskyldiga patienter får betala priset ! Ynkligt !

  SvaraRadera
 3. Hej

  Jag minns den dagen på bilden och hur förbannande politikerna var att deras dolda agenda redan då var avslöjad. De var förbannande på att folk helt enkelt inte trodde på ved de sade.

  Och nu vet vi hur rätt "folk" hade. Politikerna ljög.

  Det är inte sällan politiker ljuger och ger löften som de inte kan hålla därför att de ex. saknar kunskap. Men, det är sällan man i efterhand får det så här vackert historiskt återberättat.

  Jag saknar dock länkar i de senare artiklarna. Det var oerhört intressant att läsa detta i olika media och jag tror det kan vara av värde att lägga till dessa på något sätt. Några kollegor har tyckt det varit jobbigt, men jag tror att andra media inför valet kan ha stor nytta av dessa och denna berättelse som bas. Senast idag så jag att Dagens Medicin har ett reportage om hur ortoped-kollegorna upplever ledningens hantering av deras klinik (det som finns på bloggen under Dubbelmoralen...).

  Snälla länkat till artiklar etc som texten bygger på (för det ser jag att den gör med den korrekta beskrivining det är).

  SvaraRadera
 4. I en länk från debatten om Uddevalla sjukhus kan man läsa att man valde Näl som akutsjukhus därför att det, enligt Roland Andersson, hade de modernaste lokalerna. Nu har man byggt om på akutmottagningen och medicinavdelningen. Ändå räcker inte lokalerna till. Man spränger och bygger nytt för infektionsavdelningen och man blåser ut hela IVA så bara skalet är kvar. Man ska bygga om transportvägen från akuten till röntgen/c-op/IVA osv. Vad var det som var så modernt?

  SvaraRadera
 5. Idag har ännu en av våra kära arbetskamrater sagt upp sig på grund av omorganisationen. Vi tappar så mycket kunskap och erfarenhet. Stämningen sjunker och det är tack vare en fin gemenskap vi andra orkar vara kvar!

  SvaraRadera
 6. Det finns många efterförklaringar varför man valde NÄL.

  Ingen har med sanningen att göra. Allt annat var fel; byggnaden, läget, kompetensen, erfarenheten, kommunikationerna ... allt !!!

  NÄL valdes därför att politikerna i Älvsborg styrde och styr och politikerna i Bohuslän var och är naiva.

  Lyssna på Elwing (han säger inget), Engdahl (hon med Uddevalla som fantastiskt sjukhus), Jonäng (vars släkt släckt mycken vård i Gävleborg), Björk (som inte ville prata sjukvård) eller Essam, KD Magnus eller Svennberg som inte vågar "gå mot regionen".

  Och de skall stå upp för Uddevallas befolkning !!! ???

  SvaraRadera
 7. Intressant att veta nästa vad nästa förändring kommer att innebära!
  vad vill politikerna nästa gång nu nästa fyra år framgent!
  Hur skall ledningen nu urskuldra sig att man lägger miljontals pengar på byggen och endast ser patienten som kostsam ! Vad finns vinsten! vem är den till för! VEM KAN SVARA!

  SvaraRadera
 8. Se i dagens Bohuslänning (11/3-2010) hur man försöker trixa med tiden hos de akuta transporterna.

  De måste ta en time out och fundera på vad som är viktigt. Politik eller människors liv?

  Låt trauma med en kirurg jour vara kvar i Uddevalla. Passar bra med ortopedin. Förstärks NÄL akuten med jour på Uddevalla sjukhus.

  Och avsätt lla ja-sägande medlöpare och den politiska ledningen - annars kommer inte förtroendet tillbaka !!!

  / Nu läkare (samma som insändaren)

  SvaraRadera
 9. Till mormor

  (jag tycker det är så konstigt att "folkets röster" i S och V gör en dålig vård som kostat mormor livet. Men det är väl så det är - de som gjorde revolution blir de nya herrarna och tappar till slut sina rötter)

  Tusen bitar ...


  Det sägs att ovan molnen är himlen alltid blå,
  Men det kan va' svårt att tro när man inte ser den.
  Och det sägs att efter regnet kommer solen fram igen,
  men det hjälper sällan dom som har bli'tt våta.

  För när vännerna försvinner, eller kärleken tar slut,
  ser man allt med lite andra ögon.
  Man övar sig, och långsamt blir man bättre på att se
  skillnad mellan sanningar och lögner.

  Allting kan gå itu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar;
  Säger Du att Du är min vän så är Du kanske det.
  Allting kan gå itu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar;
  Säger Du att Du är min vän så är Du kanske det.

  Det sägs att det finns alltid nå'nting bra i det som sker,
  och tron är ofta den som ger oss styrka.
  Ja, man säger mycket, men man vet så lite om sig själv
  när ångesten och ensamheten kommer.

  För när vännerna försvinner, eller kärleken tar slut,
  ser man allt med lite andra ögon.
  Så man övar sig, och långsamt blir man bättre på att se
  skillnad mellan sanningar och lögner.

  Allting kan gå itu, men mitt hjärta kan gå i tusen bitar;
  Säger Du att Du är min vän så är Du kanske det.
  La - la - la - la - aaa.
  Allting kan gå itu, men mitt hjärta kan gå i tusen bitar;
  Säger Du att Du är min vän så är Du kanske det
  Na - na - na - na - aaa.
  Allting kan gå itu, men mitt hjärta kan gå i tusen bitar;
  Säger Du att Du är min vän så är Du säkert det.

  SvaraRadera
 10. Det finns många bra artiklar och länkar i Uddevallabloggen. Gårdagens kommunfullmäktige var verkligen underhållande.
  Där kan man höra kommunalråden tala om hur attraktivt Uddevalla är och hur mycket man jobbar för vår stad.
  Det ligger bra till för IKEA.
  Vi har Oddebollen och Junikuppen.
  Vi har vm-tävlingar i motocross och NU planeras en motorbåtstävling i internationell klass.
  Alla dessa aktiviteter medför en stor skaderisk.
  Men man flyttar akutsjukhuset från Uddevalla till Skogshöjden! Hur ser våra kommunpolitiker på detta?

  SvaraRadera
 11. Uddevalla kommuns politiker är ett sorgligt kapitel i sjukhusfrågan.

  Elwing och Jonäng gav bort sjukhuset. S med Björk brydde sig ej. Gunnarsom blev ledsen och Essam, Magnus och Sture .... ja, vad har de gjort?

  SvaraRadera
 12. Glöm ej Engdahl - hon som sagt att Uddevalla kommer bli ett fantastiskt sjukhus.

  En naiv tös i politikens korridorer.

  Bevare oss

  SvaraRadera
 13. Jag förstår inte debatten? Allt som ger arbetstillfällen skall flyttas till Trollhättan. Vänta bara de hittar snart ett knep att ta "tillbaka" IKEA också. Uddevalla skall bara vara något Trollhätteborna passerar på väg ut till kusten.

  SvaraRadera