2010-03-17

NU-sjukvården - Vård 2010 fungerar nu?


(Uddevallabloggen granskar NU-sjukvården. Följ serien genom att klicka på länken NU-sjukvården under detta inlägg)
Vård 2010 är med detta år avslutat och nu skall allt vara fungerande. Det har funnits ett antal ledord med tydliga målbilder genom åren inför beslutet att stänga Uddevalla som akutsjukhus. I denna matris är dessa uppfångade och sammanfattade med mål och utfall.

Målbilder kan sällan uppfyllas till 100%, men om man analyserar de mål som formulerades för Vård 2010 slås man av att väldigt få mål – om ens något – är uppfyllt. Detta till en kostnad av nästan 1 000 000 000 kr !!!

Det är också intressant att studera hur tjänstemän och politiker varvat sin argumentation genom åren och tagit de argument som passar för stunden utan att se helheten. Följden har blivit att arbetet blivit ofokuserat avseende patientvård och fokuserat avseende politiska hänsyn. Det är bilden av en dold agenda och dålig målbild från ett patientperspektiv.
Antal jourer
Målbild: Minska för att spara kostnader
Utfall: Alla kliniker har ökat (medicin markant) utom kirurg. Trauma dubblerar bemanningen på NÄL jämfört med Uddevalla.

NÄL nyare sjukhus
Målbild: NÄL senare byggt, modernare byggnad.
Utfall: NÄL visar sig vara en dålig byggnad för akutvård (visat redan innan Vård 2010 i strukturutredningen). Stora och dyra ombyggnader. Dåligt läge i skogen, inte centralt för någon. Ligger i utkanten av upptagningsområdet med dåliga förbindelser mot regionvård (Göteborg).
Kostnader skall minska
Målbild: 2009/2010 skulle NU-sjukvården gå plus 140 miljoner (enligt Sten Axelsson i GP/ Bohusläningen år 2006)
Utfall: Underskott år 2009 är 100 miljoner + ombyggnader för 400-600 miljoner. Begär nu mer pengar för traumaflytt och andra byggnationer.
Väntetiderna minska
Målbild: Minskad vårdtid. Ökad tillgänglighet.
Utfall: Långa väntetider på NÄL-akuten (beskrivs som kaos av personal, patienter och Socialstyrelsen hotar med att NÄL blir ett tillsynsärende). Uppfyller ej vårdgarantin. Hyr in verksamheter ex. OLSAB i Lysekil.
Bättre vård
Målbild: Bättre vård.
Utfall: Svårt mäta. NU-sjukvården har tappat kompetens inom ortopedi, IVA, Urologi och trauma. Flera nationella krav som ”Hjärnvägen” har ej startat i klinisk rutin.
Tidsfaktorn inga problem i NU-akutvården
Målbild: Gyllene timmen gäller ej. En flytt av akuten bort från Bohuslän spelar ingen roll. Tar bara 10-12 minuter till NÄL.
Utfall: Det tar minst 20 minuter, dvs 1/3 av gyllene timmen. Problem med att få tag i ambulanser (förlänger tiden ännu mer).
Ambulanserna bättre
Målbild: Ambulansvården är bara bättre och bättre.
Utfall: Felkonstruerade och utrustade ambulanser har svårt att ta sig fram (gäller även ex. i Norrland). Flera uppmärksammade larm då ambulanser saknas i Uddevalla.
Ambulanshelikopter löser ”allt”
Målbild: Ambulanshelikoptern löser ”alla” transportproblem i Bohuslän.
Utfall: Helikoptern servar hela regionen och har många dagar då den ej opererar pga väderförhållanden. Idag inget argument från NU-ledningen.
Norge - Göteborg
Målbild: Om vi ej gör Vård 2010 tar Göteborg all vård.
Utfall: Att sända patienter till Norge är en del av Vård 2010, pga att man förlagt akutsjukhuset icke central i upptagningsområdet. Är Göteborg sämre än Norge?

Arbetsmiljö
Målbild: Förbättras.
Utfall: I en enkät 2009 svarade 70% av personalen (100% inom vissa kliniker) NEJ på frågan om NU-sjukvården är en attraktiv arbetsgivare. I enskilda ärenden har förekommit hot mot media och anställda om offentlig avrättning. Extremt dåligt rykte i landet. Nyckelpersonaer flyttar. Svårt attrahera hyrläkare.
Hyrläkare skall ej behövas
Målbild: Inge fler hyrläkare behövs i den nya organisationen.
Utfall: Klarar ej vården utan hyrläkare. Dessutom, pga hantering av personal (ortopeder), tvekar nu också hyrbolagen att komma till NU-sjukvården.
Delaktighet
Målbild: Stor delaktighet och transparents i beslut.
Utfall: Hemligstämplade riskanalyser och verifierad dålig delaktighet. Personalen kände att besluten redan var fattade (se avhandling gjord av Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap) där NU-sjukvården används som ett varnade exempel på hur man INTE skall göra vid omorganisationer.

2 kommentarer:

 1. Jag fick inte något som hade lyckats.

  Skandal !!!

  Tack för bra genomlysning. Lättare läsa detta än de andra texterna, men de var mycket bra. Ser fram emot länkarna.

  SvaraRadera
 2. Hej,

  Hur har du kommit fram till 1.000.000.000 i kostnad för vård 2010?

  SvaraRadera