2010-03-07

NU-sjukvården - Att lägga ned ett sjukhus utan beslut, del 1


(Uddevallabloggen granskar NU-sjukvården. Följ serien genom att klicka på länken NU-sjukvården under detta inlägg)
Uddevallabloggen har i ett antal artiklar visat på hur NU-sjukvården med olika medel misslyckats med Vård 2010. Till en kostnad av nästan en miljard ( 1 000 000 000 kr) har vi inte fått bättre vård, men sämre arbetsmiljö, lägre tillgänglighet och dessutom skapat en förtroendekris för vården i Fyrbodal.
Uddevallabloggen kommer nu att sammanfatta i tre olika inlägg det bloggen visat och beskriva en ond cirkel av dåliga politiska beslut som leder fram till paniklösningar som kräver andra sämre beslut – osv osv. Detta förstärks av dåligt ledarskap och ett politiskt system med bristfällig sakkunskap där karriär är viktigare än människors vård.

När Uddevallabloggen har gått igenom åratals av material slås man av sex-sju saker:

1. Man hade en ambition att utveckla sjukvården för att använda resurserna rätt, men man hade också en ambition att verka för sina egna väljargrupper i olika delar av regionen. Regionpolitiker har alltid en kommunal förankring för sina väljare.

2. Den politiska ledningens oförmåga att ta till sig resultaten i sin egen och andras utredning och erfarenhet varvas olyckligt med politiska ambitioner. Personalen trodde dessutom till en början den var delaktig och att politiker lyssnade, men snart stod det klart att de viktiga besluten redan i praktiken var tagna från ett politiskt perspektiv. Delaktigheten var ett spel för galleriet.

3. Påfallande arrogans mot kritiker och senare de patienter som far illa i vården. Mycket av detta grundar sig på bristande verklighetsförankring och kunskap i den vård de är satta att styra. Man har inte den mentala beredskapen att ta till sig kritik och syna sina egna argument och andras förslag att förbättra patientvården. Politiken lever sitt eget liv fritt från patienternas väl och med sin egen etik.

4 Det finns en skrämmande avsaknad av sunt förnuft och ödmjukhet över möjligheten att ta dåliga beslut pga sin egen otillräcklighet. När verkligheten inte gick att anpassa till de politiska besluten började man skylla på verkligheten. Vinterkräksjukan blev kvar till sommaren, personalen gjorde fel och akut sjuka patienter söker fel vårdnivå. Aldrig hade man fattat fel politiskt beslut.

5. För att fjärma besluten från verkligheten tillåter man chefskulturen svälla och censur, hot om offentlig avrättning och felaktiga avsättningar av verksamhetschefer blir en naturlig del i organisationen. Besluten fjärmas från verkligheten, arbetsmiljön försämras dramatiskt och underlagen för nya beslut blir sämre och sämre och paniklösningar blir vardag.

6. Avsaknad av civilkurage och handling hos de få som faktiskt inser punkt 1-5. Det politiska systemet i Västra Götalandsregionen blir därför dyrt och konserverande snarare än kostnadseffektivt och utvecklande.

7. Sjukvården blev inte bättre, men S+Fp+C förlitar sig på att människor har svårt att förstå en komplex vårdstruktur och att de skall glömma gamla löften om ett ”fantastiskt Uddevalla sjukhus”. Man forcerade bildandet av NÄL-akuten 2008 och hoppades att den skulle fungera till valet 2010.
Dessvärre gick inte verkligheten att forma efter politiken och nu är det ”Kaos på NÄL”. Det är det kaos väljare och patienter möter. Visst finns det problem på andra håll i Sverige, men här varnade man för Vård 2010 och ändå valde politiken att köra och idag är det kaos på akuten, i ekonomin och förtroendet för såväl ledning som politiker är i botten. 70% av personalen saknar förtroende för ledningen och ÄNDÅ gör politiker ingenting ! Vad väntar man på? Guds försyn?

Det finns några delar i hela NU-affären som gör att vi kan förutse att inom kort kommer Uddevalla sjukhus upphöra som akut sjukhus och att de sista större kvarvarande klinikerna (hematologi, ortopedi och urologi) också flyttar.

När NU-sjukvården bildades hade man två akutsjukhus, med olika inriktningar och kompetenser. Istället för att förstärka medicin på Uddevalla sjukhus lät man den kliniken ”förfalla” och genom att exempelvis tillåta högre löner på NÄL (något som egentligen inte var tillåtet i regionen).

Därefter fick kirurgchefen Bengt Ekelund uppdraget att se till att kirurgkliniken skulle peka på medicinska samband med medicinkliniken och när medicin flyttade till NÄL ”måste” kirurgen flytta efter. Sambanden med trauma, infektion och övrig verksamhet negligerades.

På det sättet förändrades ett dåligt politiskt beslut till en nödvändighet för att sjukvården skall fungera – om än sämre – och bara för kirurgkliniken.

Att man hittade ett sätt att avsätta ortopedklinikens chef och ersätta honom med Ekelund är därför ingen tillfällighet och kirurgchefen var ovanligt snabb att ”ta ansvar och ta över”. Syftet är nu att svälta ut ortopedkliniken och utan hänsyn till arbetsmiljö eller patienter dra slutsatsen att man måste flytta ortopedakuten med traumaenheten eftersom man har brist på ortopeder (i sin tur pga av Vård 2010). Denna skapade brist framhålls i media vid varje kontakt.

Då har IVA-kompetensen också omorganiserat och försvunnit från Uddevalla och då flyttar hematologen till NÄL där både infektion och IVA finns. Kvar är urologen och eftersom den kan och ej vågar genomföra sina större operationer på Uddevalla utan IVA eller har ”jour på huset” kommer den att följa efter.

Kostnaderna för denna utbyggnad av NÄL kommer bli mycket dyr. Ryktet för NU-sjukvården är i botten och vi går nu in i en mycket stor läkar- och personalbrist pga alla pensioneringar. På grund av Vård 2010 kommer därför de negativa tendenserna för NU-sjukvården troligen förstärkas, samtidigt som de ytterst ansvariga går i pension eller söker nya jobb.

Kvar står medborgarna i Bohuslän med notan och en sämre vård.

I veckan stoppades flytten av trauma igen med hänvisning till ortopedbristen. Sammanlagt 29 risker presenterades varav flera utan lösning som t.ex. NÄL-akutens dåliga placering och de förlängda restiderna. Intressant är att riskanalysen presenterade 29 risker, men ingen riskskattning för de enskilda riskerna enligt Socialstyrelsens 16-gradiga skala (från skrubbsår till död). I riskanalysen för akuten slog NU-sjukvården i botten på flera risker och sannolikt gör man det även för trauma och därför vill man sannolikt inte visa detta offentligt.

En riskanalys utan riskvärdering och en sjukhusnedläggning utan obehagliga direkta politiska beslut – det är ju professionen som vill flytta ... efter att politiska beslut gjort säker vård på Uddevalla omöjlig.

Uddevallabloggen kommer att fortsätta bevaka NU-sjukvården och nästa gång kommer alternativa lösningar presenteras tillsammans med vad den ursprungliga utredningen verkligen sade. //

12 kommentarer:

 1. Tack för bra serie där du skickligt blandar fakta (med länkar), med lite "skoj" (Hallandsåsen) och som här en vass analys. Det är många "medlöpare" i Vård2010 som borde uppmärksammas, men kan förstå att inte det är syftet utan mer att beskriva mekanismer som leder fram till en dålig organisation.

  Förstår jag rätt att sammanfattningen kommer i 3 delar varav detta var är första - ser fram emot de 2 andra och hoppas att du återkommer mer senare.

  SvaraRadera
 2. Jag jobbar på näl akuten och det är 2 saker spm slagit mig. Först - det inte kaos varje dag, men det blir lätt kaos eftersom det inte finns några marginaler. Det andra är hur vi vänjer oss. Överbeläggningar, pat utan tillsyn är vardag och jag blir arg hur ledningen utnyttjar personalens lojalitet mot patienterna.

  Därför är det skönt att få spelet bakom och ge spelet som gett kaoset ett ansikte.

  Bästa vore att inte belasta oss mer. Vi klarar topparna nu (däför överklagas räddningsverkets böter). Man räknar med ständiga överbeläggningar!!!

  SvaraRadera
 3. Utomordentligt bra att agerandet i NUsjukvården granskas och det på ett genomlysande sätt.
  Enskilda politikers och tjänstemän inom NUsfären har med öppna ögon och berått mod valt att köra Uddevalla sjukhus i botten, inte för att detta behövdes ur sjukvårdssynpunkt utan enbart för att säkerställa Näls status som akutsjukhus. Agerandet leder till stora problem på båda sjukhusen, personalen tröttnar och många söker nya jobb patienterna märker det i form av sämre vård längre väntetider m.m .
  Man överklagar beslutet om vite vid överbeläggningar i stället för att åtgärda problemet med just överbeläggningar. Ingen patient blir frisk till följd av ett politiskt beslut om att minska antalet vårdplatser.
  Tyvärr måste även jag vara anonym då jag har behov av en fortsatt inkomst.

  SvaraRadera
 4. Rättelse mitt förra inlägg

  vi klarar iNTE toppar nu och med flera traumafall per dag kommer det inte fungera.

  Och jag ej förstå varför man skall flytta ngt som fungerar så bra i uddevalla.

  SvaraRadera
 5. Utmärkt, Gunnar,
  Jag ser fram mot fortsatt genomlysning.

  SvaraRadera
 6. Jag kan bara instämma i detta.

  Den dolda agenda man hela tiden förnekat finns. NÄL skall bli det enda stora sjukhuset till vilket pris som helst.

  Patienterna får stå för notan både i lidande och skatter.

  Även om politikerna någonn gång velat väl måste de helt enkelt någon gång inse att detta blev väldigt fel.

  Ta en sådan sak som att Ekelund säger att han bara kan bemanna en akut. Samtidigt säger andra experter att det är orimligt med en akut.

  Då väljer man den person som misslyckats bemanna sin klinik och istället får patienterna lida.

  Och politikerna slipper "ta ansvar" för det var ju en (1) bland många som tyckte det var ok.

  nej, uddevalla måste få tillbaka sin akutdel så flödet fungerar på båda sjukhusen.

  Klarar inte Bengt E att se det får han avsättas av de som (förhoppningsvis) ser detta.

  Eller skall vi avskeda mer folk, mer fejkade presskonferenser, kanske utnyttja lite falska polisanmälningar, skälla ut läkare offentligt, ....

  SvaraRadera
 7. Tyvärr måste man nog hålla med om att med FACIT i handen blev inte detta bra. Jag vet inte om jag skriver under på alla de 7 punkterna för varje politiker, men brister på öppenhet och "partipiska" i politiken gör att några få styr väldigt mycket. Vi tar sedan olika "inriktningsbeslut" och använder för mycket "enmansutredningar" som ju följer inriktningen. Därför blir det ofta ingen diskussion om alternativ och i NU sjukvården hade det behövs flera gånger om. Men allt skulle gå så fort .... varför kan man förstå nu. Jag har i alla fall bestämt mig för att sluta min politiska bana - inte för bloggen utan för att det faktiskt fungerar så som beskrivs i punkt 1-7. Det är väl därför så många av oss unga hoppar av. De äldre (som ibland är unga...) har väldigt svårt att ta in och diskutera andra intryck. Man har en extrem övertro på sina beslut och man väljer sedan tjänstemän och chefer efter detta - inte efter kompetens i sakfrågorna.

  SvaraRadera
 8. Bo i Kalmar2010-03-08 13:44

  Tyvärr blev det bohusläningarna som får sitta med Svarte Petter i spelet om sjukvården i västra Sverige. Finns det inga bohuslänska politiker som kan tala för sin bygd eller är de helt överkörda av göteborgare och västgötar? Uddevalla hade ju påsin tid ett mycket välfungerande sjukhus, vilket inte tycks vara fallet i nuläget. Och värre tycks det bli.
  Det finns en historisk bakgrund till det som sker. Naturligtvis är det inte försvarbart att fortsätta med två akutsjukhus med bara tre mils avstånd, d v s i Vänersborg och Uddevalla. Det motsägs av såväl medicinsk utveckling och samhällsekonomi. Därför kom frågan redan på 1970-talet upp om en samordning.
  Bohuslandstinget, som det hette på den tiden, var ansvarigt för hälso- och sjukvården i Bohuslän men hade konstigt nog sitt kansli i Göteborg, d v s i ett annat sjukvårdsområde.Jag var själv närvarande då planeringschefen i börja av 70-talet reste upp till Uddevalla från Göteborg och försiktigt presenterade sina ideér om visst samgående med landstinget i Älvsborg. Han blev i det närmaste utbuad av de församlade överläkarna och fick åka tillbaka till Göteborg med svansen mellan benen, så olymiamedaljör som han var. Möten ägde också rum mellan representanter för Bohuslandstinget och Älvsborgarna med samma klena resultat. Man kan leka med tanken att något mer positivt hade hänt vid den tidpunkten. Då hade man kanske inte behövt bygga NÄL. Två sjukhus med delvis olika inriktning men med bibehållna akutmottagningar hade säkert kunnat fungera.
  Nu har så mycket investerats i NÄL att det nog bara är att bita i det sura äpplet. Jag beklagar bohusläningarna!

  SvaraRadera
 9. Tack Bo i Kalmar.

  Tror att det finns stora felslut i detta och det har inte minst Werkö och Enkvist (fd NÄL-läkare) visat i "Därför krisar vården"

  http://www.timbro.se/bokhandel/books.asp?isbn=9175664593

  Två akutsjukhus med 3 mils avstånd ... Alla tätbebyggda områden har tätare mellan sjukhusen och man måste titta på antalet patienter och "break even" för effektivitet. Men de måste naturligtvis samarbeta.

  Och befrias från politiska beslut. På 70 talet hade man en regel (SOos) att ha ett akutsjukhus på 70 tusen invånare och det fungerar inte idag. Många politiker tror dock att vården bedrivs som på 70-talet och nu är vi i Fyrbodal upp i nästan 300 000 invånare på en akut. Båda talen är lika orimliga.

  I Göteborg är det c:a 170 000/ akut. De har 5 akuter med betydligt närmare avstånd än 3 mil.

  Jag tror inte man behöver titta länge på att dagens situation för att inse att den inte fungerar. Detta oavsett om det bodde si eller många eller om det var si eller så många mil. VERKLIGHETEN säger oss att de beslut man tagit har lett till en situation som för personal och patienter är helt oacceptabel.

  Det du skriver är rätt. De bohusländska politikerna är helt förda bakom ljuset (och försvarar beslutet som Engdahl med att "US kommer bli ett fantastiskt sjukhus" och precis som man placerade "huvudstaden för VGR" i Vänersborg (27 000 invånare) - lika mkt kompromissade politikerna i Göteborg med vården i Bohuslän.

  De inser inte att man måste ha en väl fungerade vård i hela regionen (inkl Bohuslän) för att vården skall fungera i såväl Skövde som Göteborg.

  Men har man naiva jäntor som säger att "US skall bli ett fantastiskt sjukhus" som motivering för patienter - då inser man hur mycket de som sitter med kunskap talar för döva öron, blinda ögon och stumma munnar...

  Tack på i Kalmar tycker Bo i Bohuslän

  SvaraRadera
 10. BOende i Bohuslän skulle det vara.

  Nu föll min ordvits bort "bara för det"

  Men tacket är lika djupt nu som i förra inlägget

  Tycker BOende i BOhuslän

  SvaraRadera
 11. Min mormor dog på akuten på NÄL utan att någon var där.

  Hon var den som gav mig livet

  Vill hedra henne så de som beslutar förstår att det är människor vi talat om, minns och sörjer.


  När jag tänker tillbaka på min barndom
  Ser jag skräckbilder tydligast av allt
  Ja, de gånger de skrämde eller slog mig
  Är de minnen som hårdast sitter fast
  För som barn tar man kärleken för given;
  Allting annat är mot ens natur
  I den stund man tar steget ut i livet
  Är man bara ett tillgivet djur

  Ändå står snart de vuxna där och pekar
  Ut den riktning de tycker man skall ta
  Alla drömmar de själva har förvägrats
  Vill de förverkliga genom sina barn
  Är man lydig belönas man och hyllas
  Revolterar man mister man allt
  Ingen älskar ett barn som inte lyckas
  Ingen älskar ett barn som är starkt

  Men vem besitter förmågan att veta
  Vad som ryms i en ny individ?
  Och vem kan säg' till nån annan hur lyckan ser ut
  Vem kan säg' vad nån annan vill bli?

  Låt dina blommor slå rot där det finns jordmån
  Låt dina växter får leva där de trivs
  Lås inte in dina plantor i ett drivhus
  Låt de få slippa ett onaturligt liv
  Låt den du älskar få pröva sina vingar
  En dag så flyger din älskade rätt
  Vill du bli respekterad av din avbild
  Så får du visa din avbild respektdra henne med BA Ikaros

  SvaraRadera
 12. Hej Gunnar.
  Den här serien om det förträffliga sammanslagningen är det bästa jag läst. Det stärker mig i mni gamla uppfattning om att landstingen kan läggas ner och uppgifterna föras över till stat ock kommun.
  Men enligt det förträffliga landstingsråd vi har så fungerar akuten bra, låter det bekant?, Nu måste ju ortopeden flyttas över snarast för att stämma överens med vård 2010. Allting skall ju stämma överens med fattade beslut. Verkligheten är något som står i någon saga om att det är de sjukas behov som skall styra
  men dom som sitter ovan molnen tror ju givetvis inte på sagor.
  Än en gång bra gjort Gunnar.

  SvaraRadera