2008-01-14

När Västerbron byggdes


Efter Tändsticksfabrikens nedläggning 1938 "kompenserades" Uddevalla med den tidens "Uddevallapaket". En delegation från staden reste till Stockholm och kom tillbaka med en ersättningsindustri, Junohus i Södra hamnen.
En viktig förutsättning för Junofabrikens fortlevnad var ett järnvägspår från den gamla Hamnstationen, som låg där nuvarande Museiparken ligger. Västerbron byggdes således för detta järnvägsspår men också för att förbinda Västerlånggatan med Packhusgatan på södra sidan. Bron invigdes den 31 augusti 1939, dagen innan andra världskriget bröt ut.
Om Västerbon i Tidningsarkivet:
1938-02-18 Uddevallabron med i V o V beredskapsplan. Västerbron.
1938-05-20 Västerbron i Uddevalla. Bro. Bild.
1938-05-21 Drätselkammarens förslag till ny bro över Bäveån. (Västerbron).
1938-08-31 Grunden sonderas och leran provas för den nya bron, Västerbron. Bro. Bild.
1938-11-12 Planskiss över den planerade nya riksleden över Bäveån ( Västerbron ) i Uddevalla. Bro.
1938-12-10 Turistbyråns kiosk vid Västerlånggatan har flyttats för att ge plats för brobygge ( Västerbron ). Byggnad. Bild.
1939-08-01 Västerbron i Uddevalla klar i mitten av augusti.
1939-08-04 Nya Västerbron i Uddevalla klar i mitten av augusti.
1939-08-26 Första loket på nya Västerbron. Järnväg. Bild.
1939-09-01 Första tåget över Västerbron igår till Junohus. Järnväg.
1940-08-06 Den nya Västerbron och Västerlånggatan. Vägarbete.
1942-06-17 Bild på Västerbron och gamla husen i kvarteret Dagson.
1944-04-14 Lärkan kom till Uddevalla och mudderverket ligger nedanför Västerbron. Pråmarna fylles nedåt hamnen av Meta.
1945-10-12 UVHJ:s lok spårade ur på västerbron, loket var fullastat från trähusfabriken. Järnväg. Olycka.
1945-10-16 Järnvägsspåret vid Västerbron skall höjas 25 cm på södersidan, arbetet pågår.
1946-06-13 3:e vattenledningen lägg till söder under Västerbron. Vägarbeten.
1946-06-13 City Möbler öppnar 15 juni 1946. Södra Hamngatan 7, 2:a vån. invid Västerbron. Annons.
1948-05-20 Landstigningsbrygga vid Västerbron. Hamn. Bild.
1949-06-02 Ett par hästar med arbetsvagn skenade vid Västerbron. Körsvennen erhöll en del skador. Olycka.
1951-09-20 Bild på fastigheten Sjöbommen nr 1. Revs när Västerbron skulle byggas år 1939.
1952-11-12 Flaggstängerna på Kungstorget- och Västerbron, stod tomma på kungens födelsedag. Kungligt. Fanor.
1954-05-12 Sjöfartsmonument i Uddevalla, ankare placeras vid Västerbron, hittades vid muddring. Hamn.
1954-11-17 Brand i Pettersson möbelaffär vid Västerbron.
1957-02-15 Nya kajer i Bäveån för en halv miljon mellan Träbron och Västerbron
1957-10-18 Förändrad gatubild vid Västerbron när Pressbyråns kiosk flyttades. Byggnad. Bild.
1958-08-08 Västerbron breddas, ny Kampenhofgata. Vägarbete. Bild.
1958-08-28 Jättevalfisken Jonas visas vid Västerbron.
1960-03-29 Uddevalla utreder breddad Västerbro. Bild.
1961-05-24 Västerbron breddas. Kommunikationer. Bild.
1961-12-21 Höghus och affärslänga vid Västerbron? Byggnad. Bild.
1963-11-25 Hemmafrun Agnes Hermansson dök i 4-gradigt vatten vid Västerbron i Uddevalla. Idrott. Bild.
1965-05-12 Västerbrojärnvägen bör bort, men då blir Junokajen värdelös. Järnväg.
1970-06-25 Långtradare fast på Västerbron. Bilen kom från Kampenhofsgatan var för lång och hängde på broräcket. Bild
1973-02-08 Som högst stod vattnet 30 cm över gatorna runt Västerbron. Väder.
1978-03-10 Brobygget över Bäveån, den s.k. Västerbron har börjat. Kommunikationer. Bild.
1978-04-13 Nya Västerbron byggs. Innebär svårigheter för trafiken. Kommunikationer. Bild.
1978-06-19 Rekordsnabbt arbete. Halva Västerbron är färdig. Kommunikationer. Bild.
1982-09-30 Västerbron på postens vykort av konstnären Rune Hurtig. Kommunikationer. Bild.
2000-04-05 Badhuskajen behöver repareras vid Västerbron, som är i mycket dåligt skick. Hamn.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar