2008-01-17

Stenbron - Järnbron


Järnbrons föregångare Stenbron var som synes en mycket vacker bro. Den byggdes 1810 och var således den första bron som band ihop de båda Drottninggatarna. Vintertid använde stadens barn bron som kälkbacke och speciellt hästforor hade problem att ta sig upp och ner för krönet på bron. Sand som ströddes ut sopades bort så fort de vuxna försvunnit utom synhåll.

Då Stenbron revs och ersattes av Järnbron 1884 användes stenen i bron till kajskoning längs hamnkanalen.


Järnbron byggdes vid Götheborgs Mekaniska Verkstad (senare Götaverken).


Ett och annat hästekipage trafikerade bron i många år men i och med bilismen kom också ökade krav på bron. Trafiken blev livlig och 1931 breddades bron genom byggandet av de utvändiga trottoarerna.1986 byggdes Järnbron om igen och de utvändiga trottoarerna togs bort och motorfordonstrafik förbjöds.
Ur Tidningsarkivet saxar vi om Stenbron och Järnbron detta:
Stenbron
1882-04-24 Pumphuset vid Stenbron flyttad till Stieglerska källan. Gatuarbete. Ledningar.
1882-12-18 Wassén & Eriksson flyttar från Sannes till Kullgrens hus vid Stenbron. Affär. Annons.
1883-04-05 Wassén & Erikssons läderhandel är flyttad från J. N. Sannes hus vid till konsul Kullgren vid stenbron. Annons. Affär.
1884-04-07 Dikt om gamla stenbron över Bäveån av Alexander. Bro.
1884-04-21 Den gamla stenbron i Uddevalla är snart ett minne blott. Bro.
1908-12-24 Teckningen över Bäveån med stenbron är tecknad av artisten S. L .Rydho. Bilaga.
1922-01-12 Gamla Uddevallaminnen del 1 av A. M. Om kolerabommen, vid Stenbron.
1926-10-22 Kungahyllning i Uddevalla 1828. Skonert vid Stenbron som helt varsamt lade sig.
1936-02-07 När man kälkade på stenbron, mötte höns och svin på gatorna.
1951-08-08 Bild på gamla stenbron så kallad "Nearebro" som revs 1884.
1975-10-29 Nu ska stenbron vid Lane-Ryr ersättas av en ny. Vägarbeten. Bild.

Järnbron
1884-08-14 Nya järnbron öppnas för trafik. Bro.
1888-06-02 Konst- och simföreställning i närvarandemellan Järnbron- och Träbron. Idrott. Annons.
1910-04-16 Tändsticksfabriken vill bygga järnbro över Östergatan.
1912-04-30 Ansökan om kokt korvförsäljning vid Järnbron. Mat.
1920-07-10 Södra Hamngatan beläggs med tuktad sten. Sträckan Bomgatan-Järnbron klar.
1923-03-05 Exploderande fotogenkök vid Järnbron för J. Zackrisson som var sysselsatt med sin korvförsäljning.
1924-07-11 Järnbron över Bäveån i Uddevalla har i dagarna undergått en mindre reparation.
1925-05-18 Packhusområdet i Uddevalla mellan järnbron i öster och lyftkranen i väster.
1930-09-23 Håll till vänster vid Järnbron. Berättelse. Bild.
1931-08-19 Järnbron breddas. Vägarbete.
1931-08-19 Staden köper vattenfall-Järnbron breddas-endast ett Apotek. Politik.
1931-08-28 Järnbrons utbyggnad kommer att utföras av Grundbergs mek.verkstad i Trollhättan. Vägarbete.
1931-09-18 Järnbrons omläggning, provisorisk bro bredvid.
1931-10-10 Stopp med trafiken övre Järnbron. Bild.
1931-10-10 Igår började omläggningen av järnbron.
1931-10-17 Järnbron får gångbanor.
1932-01-15 Järnbron inför öppnandet. En bild från Provbelastningen. Bro.
1932-02-17 Ny belysning på Järnbron. De nya lamporna monteras in. Energi.
1936-05-27 Bild på glassförsäljare vid Järnbron. Temp. igår i Uddevalla var +30.
1938-04-07 Till turisters tjänst. Turistkiosk vid järnbron i Uddevalla. Byggnad. Bild.
1948-02-03 Parkeringsplatser ordnas utmed Bäveån mellan järnbron- och träbron. Fordon.
1951-02-09 Pumpstationen vid Järnbron klar. Utgrävning. Bild.
1961-03-20 Järnbrons omläggning tar längre tid än beräknat. Bild.
1970-07-21 Kandelabrarna vid rådhuset har stått vid järnbron tidigare. Om stadsvapnet. Byggnad.
1972-11-07 Farlig trafikfälla i centrala Uddevalla, träklädda järnbron.
1981-11-05 Bild på järnbron före gångbanornas tid. Historia.
1981-11-05 På järnbron en höstdag. Kommunikationer. Bild.
1986-12-10 Järnbron blir trafikfri. Bild.
1990-04-26 Ovanför järnbron.
1997-02-01 Gamla järnbron i Färgelanda räddas.
1997-04-24 Blombollar skall pryda järnbron i Uddevalla. Park. Blommor.
2003-04-23 Järnbron stängs för renovering. Gatuarbete. Bild
2003-06-13 Varsågoda - bron öppnar i dag. Järnbron en väl underhållen huvudled mellan Söder och centrum. Bild.//

2 kommentarer:

  1. Ytterligare en i raden av intressanta artiklar. Jag har lärt mig en hel del om gamla Uddevalla genom din blogg. I bland nickar jag instämmande när jag känner igen mig.

    SvaraRadera
  2. Hej! Vet någon vad bron heter som går över Bäveån mellan torget och Sagaplan?

    SvaraRadera