2008-01-10

Arkeologi i centrum


Under andra hälften av 1980-talet var det mycket diskussion om det här huset, Lundqvists järnhandel. Det var fastighetsföretaget Regnbågen som hade köpt på sig ett stort fastighetsbestånd i centrum. Lundqvist järn skulle rivas och vi var några stycken som debatterade mot det. Sedan vet vi att luften gick ur fastighets- och byggmarknaden och tack vare det så "räddades" huset. Sedan dess har det sett ut så här.
Men nu har Bohusläns museum fått i uppdrag att göra en arkeologisk förundersökning på platsen och den har pågått sedan i går. Det är innanför den grå porten i bildens vänstra kant som grävningen pågår.
Det visade sig att att en meter ned under den stensatta portgången stötte man på dessa betongplattor. Därför fick man i dag anlita Såg- och betongborrning som borrade hål genom plattorna och avsikten är alltås att kunna lyfta bort dem. Nu var jag där på förmiddagen så jag vet ännu inte hur det lyckades.
En sådan här förundersökning brukar vara det första synbara tecknet på att fastighetsägaren har planer på att riva huset och bygga nytt. Eftersom hela inre stadskärnan är en fast fornlämning så är han skyldig att bekosta sådana här grävningar. Sedan beror det på vad man hittar om grävningen utvidgas. Även en sådan större grävning bekostas av fastighetsägaren.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar