2008-01-27

Uddevalla snäckskalsfabrik på Kapelle


Leif Tideborn som bor i Kvissleby strax söder om Sundsvall skriver:

"Jag är uppvuxen på Bohusgården under 60-talet. Under min tid på praktiska realskolan, eller möjligen söderskolan, fanns det en liten industribyggnad på andra sidan (Kapellesidan) järnvägen. Möjligen kallades den för Jackopina. För att komma dit gick man över järnvägen via en gångpassage där folkets park gränsar mot Anders Knapesväg. Ungefär där det brukar vara ett uppklippt hål i staketet, så man kunde planka in till parken:) Sedan gick det en gångstig upp mot Kapelle. I början på denna gångstig låg industribyggnaden som var byggd av trä. Jag har ett svagt minne av att det var en slags transportband inne i själva byggnaden. Vid denna tid var industrin för längesedan nedlagd. Kan det vara den industribyggnad Norlin startade 1919? Du nämner detta i din blogg 1998-08-25. Var det där som snäckskalsbankarna låg i Kapelle? Om snäckskalsbankarna inte låg där, var låg dom? Jag har aldrig tidigare hört talas om snäckskalsbankar i Kapelle."

Jodå, Leif har alldeles rätt om industribyggnaden i fråga. Det var mycket riktigt Uddevalla snäckskalsfabrik som låg vid "Jackopina". Jag har frågat åldermannen Hans-Bertil Hall om varför det kallades Jackopina? Hans-Bertil säger att platsen alltid har kallats så, förmodligen efter en dam som hette Jackopina och som ägde marken. Det var snäckskalsbankarna på Kapelle, som var först kända i Uddevalla. Och överallt på Kapelle hittar man snäckskal då man gräver i marken.


Den här bilden är tagen i dag på Kapellebanken vid Jackopina.


Annars finns det inga spår alls av den byggnad som Leif minns, men på kartbilden ovan som är ett utsnitt från 1937 år ekonomiska karta syns byggnaden (inringad med rött)

Vid Jackopina kan man lätt föreställa sig att hela dalen varit full med snäckskal en gång i tiden. Den här bilden är tagen i dag.
I Tidningsarkivet söker jag på snäckskal:

1861-10-24 Sällskapet X begär att några snäckskalsbankar vid Kapelle skall skyddas. Natur.
1894-05-17 Snäckskalsbankarna på Kapelle av sällsynt geologiskt intresse. Kulturminne.
1902-01-25 Kasebukten fylls med snäckskal från bankarna vid Bräcke. Järnväg.
1903-07-09 Stadspromenader, 30. Bräcke, Kuröd. Snäckskalsbankarna.
1910-04-09 Kapellebackens snäckskalsbankar, en kontigent av den internationella geologiska historia.
1914-02-26 Under uttagning av snäckskal i skalsandbankarna öster om Uddevalla.
1920-02-07 Uddevalla snäckskalsfabrik Erik G. Norlin, Kapelle. Industri.
1923-01-04 Ny fackförening i bildad i Uddevalla av arbetarna vid snäckskalsgroparna.
1923-05-07 Grusgropsägare Norlin lockoutar sina ett 20-tals arbetare i snäckskalsbankarna. Arbetsmarknad.
1924-02-07 Anbud å snäckskal. DK har för avsikt att till fullmäktige ingå med begäran. Annons.
1926-07-07 Kungörelse: Fridlysning av snäckskalsparti å Övre Bräcke.
1927-02-26 Snäckskalsbankarna i fara. Natur.
1932-01-19 De väldiga snäckskalslager som skola förvandlas till hönsfoder. Bild.
1932-01-22 Stenåldersfynd, grönstensyxa, borr- och flinta funna vid utgrävning i Snäckskalsbankarna. Historia.
1932-01-25 Göteborgsgeologer studerar Kurödsbanken. Nya fynd har gjorts i Snäckskalsbankarna. Utgrävning.
1932-05-26 Ragnar Steenes snäckskalsfabrik vid gasverket ödelagd vid brand.
1932-05-26 Snäckskalsfabrik i Uddevalla ödelagd igår. Skador för ca 20 000 kr. Brand. Bild.
1936-05-28 Snäckskalsfabrikant i Bäve anmäld. Arbetsmarknad.
1936-09-11 Kapellehöjdernas bebyggelse. Snäckskalslagren. Hembygd.
1937-06-19 Geografer studera snäckskalsbankarna. Natur. Bild.
1938-05-04 Torrt snäckskalsmjöl för trossbottnar. Bröderna Steene AB. Annons. Byggnadsmaterial.
1938-05-10 Fröken Jane Sanne donerade på sin 50-årsdag 1.000 kronor till snäckskalsbankarnas bevarande. Natur.
1938-06-11 Snäckskalsbankarna, Skansen, Museét och de natursköna omgivningarna av T. S-g.
1938-09-20 Skalbankarna å Bräcke räddas. Utgrävning av snäckskal inställes ett år. Natur.
1938-09-21 50 år fyller förmannen vid snäckskalsfabriken på Porsen Johannes Andersson Plate.
1938-11-04 Skall snäckskalsbankarna vid Bräcke bli naturreservat? Natur.
1938-11-14 Lyckad Lotta-dag i Uddevalla med föredrag om luftskydd och snäckskalsbankar. Regemente.
1939-01-23 Snäckskalsbankarna i Bräcke inlöses av staten. Motion i riksdagens båda kamrar. Natur.
1939-01-27 Drätselkammaren har fått förfrågan om kostnaderna för överlåtande av snäckskalsbankarna till naturreservat.
1939-03-08 Vetenskapsakademien tillstyrker fridlysning av Bräcke snäckskalsbankar. Natur.
1939-08-18 Snäckskalsbankarnas fridlysning.
1942-04-17 Bröderna Steenes snäckskalsfabrik vid Porsen ödelagd vid nattlig brand.
1949-08-01 Torsten Steenes snäckskalsfabrik på Kuröd ödelagd av brand vid åsknedslag.
1949-10-01 60 år fyller Dir. Ragnar Steene. (Säljare av snäckskal.)
1953-09-02 Ritning på motorcrossbanan, som körs på snäckskal. Motorsport.
1960-08-29 Snäckskalsbankarna i Bräcke lockade botaniker från Göteborg.
1965-07-21 Natur värd att vårda. Bilder på "Landeriet" Emaus- och Snäckskalsbankarna. Hembygd.
1967-06-02 Snäckskalsdamm blir akvarievänseldorado.14 årige Per Lysberg prövar fiskelyckan i dammen. Fisk. Bild.
1970-04-17 Vårens första hästhovar har Maria och Anna Larsson hittat ovanför Snäckskalsbankarna. Blommor. Bild.
1972-07-10 Det var inte syndafloden som bildade snäckskalsbankarna. Miljö. Natur. Bild.
1973-07-14 Bild på Snäckskalsbankarna i Uddevalla, världens största, och i sitt slag unikt, men utsätts ständigt för åverkan.
1980-11-05 Gamla snäckskal utnyttjades till hönsfoder. Natur.
1981-04-09 Snäckskalsbankarna vid Kuröd presenteras i en ny folder. Turist. Natur.
1981-06-04 Snäckskalbankarna blir naturminne. Turist.
1981-06-04 Unik snäckskalsdamm klarar sig från försurning. Natur. Bild.
1981-07-15 Unik snäckskalsbank, Uddevallas okända turistmål. Natur. Bild.
1983-05-11 Snäckskalsbankarna vid Uddevalla har av länstyrelsen förklarats som naturreservat.
1983-08-02 Snäckskalsbankarna unika i världen. Natur. Turist.
1987-03-05 Om snäckskalbankarna från förr. Natur. Turist.
1987-07-16 Snäckskalsbankarna är ett av Uddevallas 12 naturreservat. Kulturminne. Bild.
1991-09-05 Snäckskalsbankarna vid Bräcke och Kuröd, turistmål som växer igen. Natur.
1997-05-06 Tekniska nämnden har inget emot öar av konst vid snäckskalsbankarna.
1998-04-06 Byggstart av naturrumet vid Snäckskalsbankarna. Museum.
1998-11-21 Tio procent snäckskal kvar i Bräckebankarna, berättelse av Sune Sundberg. Bild.
2001-05-30 Östraboelever nappade på naturliv. En fisketävling anordnades i dammen vid Snäckskalsbankarna. Skola. Bild.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar