2008-01-07

Arkeologi i Uddevalla


Visste du om att du kan läsa eller ladda ned Bohusläns museums arkeologiska rapporter från museets hemsida?

En av de senaste rapporterna som har lagts ut är från en schaktningsövervakning vid Uddevalla kyrka nyligen. Kyrkan skall bygga en handikapparkering med några platser och det är inom ett fornminnesmärkt område.

En grävskopa användes då och det hela övervakades av en arkeolog. Och eftersom det var på den gamla kyrkogården runt kyrkan man grävde så fanns det så klart stor sannolikhet för att man skulle hitta mänskliga rester i form av ben. Och det gjorde man också. Benen låg dock så djupt att man ansåg att de kunde ligga kvar.

I rapporten finns en beskrivning av undersökningen. Där tecknas först en bakgrund, sedan hur arbetet genomfördes och vilket resultat man kom fram till. Slutligen ges ett åtgärdsförslag.

På museets hemsida finns det många arkeologiska rapporter att läsa. De flesta är från olika platser i Bohuslän.

Om du är intresserad av rapporterna så gå in på http://www.bohusmus.se/ Klicka sedan på Arkeologi och sedan Rapporter. Om du rullar ned i innehållsförteckningen hittar du den ort du är intresserad av och i mitt fall är det givetvis Uddevalla.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar