2008-01-11


På bilden pålas det med mannakraft inför byggandet av den Hansonska bron mellan Stora Hellevigsgatan och Kålgårdsbergsgatan. Det ser ut att vara ett tiotal man som med hjälp av rep drar upp den stora hejaren i pålkranen och sedan släpper den. För att få ordentlig kraft och rytm i arbetet höll man takten med hjälp av en särskild pålningssång.

Grosshandlare Ludvig Hansson donerade pengar för att bygga bron. Historien är att han varje dag gick till Uddevalla Sparbank för att sätta in dagskassan och fick då gå över Träbron eller Järnbron och det var en omväg. Därför tyckte han att det skulle finnas en bro närmsta vägen. Dock fick han inte se den färdig 1934, han dog nämligen 1932.

Om Ludvig Hansson i Tidningsarkivet:

1918-09-11 50 år fyller handlaren Ludvig Hansson.
1923-09-08 Eldsvådetillbud i grosshandlare Ludvig Hanssons fastighet vid Stora Hellevigsgatan. Brand.
1923-09-10 55 år fyller grosshandlaren Ludvig Hansson.
1928-09-11 60 år grosshandl Ludvig Hansson. Bild.
1932-01-04 Grosshandlare Ludvig Hansson död. En av Uddevalla stads mera kända borgare.
1932-01-19 Donationer till Uddevalla av grosshandl.Ludvig Hansson blir hågkomna. Odd Fellow-Barnhemmet-Museet.
1934-03-21 Ludvig Hanssons bro, vår tredje bro.
1959-03-31 Fröken Hilma Hansson, brorsdotter till grosshandlaren Ludvig Hansson, död. 67 år.
1968-08-28 Fjärrvärmen breder ut sig för att komma över Bäveån får värmeledningen dras under Ludvig Hanssons bro.
1986-01-02 Bilder och text från grosshandlare Ludvig Hanssonska bron under byggnad och invigning 1934.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar