2008-01-13

Brandkatastrofen på Kilbäcksgatan 28

Kilbäcksgatan 28 i dag.
Den 17 februari 1941 inträffade en ohygglig olycka vid en brand på Kilbäcksgatan 28. Tre brandmän omkom i branden och sex förlorade medvetandet och fördes till sjukhuset.

Anna-Lisa Mattsson, snart 91 år, bodde i huset och berättar för mig:
"Ja den morgonen glömmer jag aldrig. Vi låg och sov, min man Elof och jag, och vår 14 månader gamle son Svante hade nyss lärt sig prata. Han väckte oss med sitt prat. Svante kikade ut genom en glipa intill rullgardinen och sa: "SOL!". Men det var ingen sol utan stora eldflammor som stod högt upp i skyn och lyste upp hela gården. Vi fick väldigt bråttom för röken började också sippra in till oss. Hade inte Svante väckt oss så vet man inte hur det hade gått för oss.
Brandstationen låg ju bara några hundratal meter längre upp på Kilbäcksgatan men vi hade inte hört några brandbilar. Och det var 13 grader kallt så brandmännen hade ett mycket besvärligt arbete.
Inne på gården hade Banér Abrahamsson sin bilverkstad och detta var under gengastiden. Min svåger Evald Mattsson hade Uddevalla Overallsfabrik i andra våningen i huset. Någon måste ha larmat honom i sitt hem på Barkvägen för han var snart på plats."
Dagen efter branden skrev förstås alla tre tidningarna om brandkatastrofen. Jag väljer att här citera Bohus-Posten:
Tre Uddevallabrandmän omkomna vid brand

Hemsk olycka i går framkallade stadssorg
________


Sex brandmän fördes skadade till lasarettet.

En av de allvarligaste och mest tragiska olyckor som timat i Uddevalla inträffade i går, då eld utbröt i fastigheten Kilbäcksgatan 28, varvid tre brandmän, reservbrandmännen Adolf Appell, Karl Karlsson och Sven Ström fingo sätta livet till och ytterligare sex brandmän blevo skadade. Olyckan framkallade allmän förstämning i staden och den olyckliga utgången, genom att tre män föllo på sin post, utlöste en spontan medkänsla med de olyckliga anhöriga.
På många håll hissades flaggorna på halv stång - såsom rådhuset och brandstationen - och man kan utan överdrift påstå, att hela samhället sörjde.
Det var omkring kl 5.20 på måndagsnorgonen som brandkåren alarmerades enär eld utbrutit i fastigheten Kilbäcksgatan 28. Fastigheten inrymmer i bottenvåningen vaktmästarebostad mm, i anda våningen Uddevalla Overallsfabrik, som innehas av hr Evald Mattsson, samt en bostadslägenhet och i tredje våningen firma J.M. Magnusson strump- och trikålager. Inne på gården finnas två med gatuhuset sammanbyggda huslängor, där i bottenvåningen Banér Abrahamssons bilverkstad inrymdes.
Andra och tredje våningarna inrymde lager och verkstäder för Overallsfabriken och firman Magnussons lager.
Brandkåren fick redan från början ett mycket svårt arbete. Det brann häftigt i andra våningens sydöstra hörn, där de båda gårdshusen äro sammanbyggda och elden spred sig ganska snart upp i tredje våningen. En tät kvävande rök utvecklades av de brinnande klädespersedlarna och inne på gården måste brandmännen gå nedhukade för att kunna reda sig. De arbetade givetvis i masker, men röken var så tät att man hade svårt att se.
Ansträngningarna inriktades främst på att hindra elden att sprida sig till gatuhuset och detta lyckades ganska bra. Däremot spred sig elden till flygeln mot söder, alltså den som ligger parallellt med gatuhuset. Denna flygel blev svårt härjad och avbränd. Av tredje våningen återstår så gott som ingenting. Egendomligt var att se en vattenledningskran och en slaskho långt uppe på den nakna väggen.
När de tre brandmännen förolyckades
Elden hotade att sprida sig och man ville rädda firman Magnussons böcker i kontoret på tredje våningen. Utrustade med rökmasker försökte sig tre man på uppdraget, nämligen Adolf Appell, Sven Ström och Karl Karlsson. De begåvo sig up, men kommo ej igen. Gösta Rasmusson liksom de övriga borgarbrandmän, gick efter och anträffade Karlsson liggande i ett förrum till kontorslokalerna.
Han fick kamraten med sig ned men var då själv illa däran och måste tillsammans med Karlsson i ambulans föras till lasarettet.
Senare skickades en man utrustad med syrgasmask upp till firman Magnussons kontorför att söka efter de två andra, men han återvändeutan att ha funnit någonting. Appell och Ström kunde ju mycket väl tänkas ha tagit sig ut själva.
Kort därefter tog sig emellertid en telefonreparatör upp till kontoret i avsikt att försöka rädda en telefonväxel, som fanns där. Han hade ingen mask alls eftersom röken nu skingrats väsentligt, men då han kommit in på kontoret snubblade han över en kropp som låg utsträckt på golvet och föll omkull. Det visade sig vara Appell och strax intill låg även Ström. Han rusade ut och tillkallade hjälp, varefter de båda förolyckade fördes ut och i ambulansen forslades till lasarettet. De voro liksom Karlsson redan döda. Rasmusson var också illa däran, men kvicknade till på lasarettet.
Under släckningsarbetet under morgonens lopp inträffade en mängd andra förgiftningsfalla bland brandmännen. Tillhopa fem man måste inläggas på lasarettet, medan ett par andra, som ej blivit så illa angripna, efter en stunds vila på brandstationen kunde bege sig hem. En av dem återgick i tjänst men måste snart åter avbryta den. Vid 5-tiden på eftermiddagen måste ytterligare en brandman som kände sig vimmelkantig, föras till lasarettet.
De sex som vårdas på lasarettet befinna sig efter omständigheterna väl och ingen omedelbar fara för dem föreligger. De äro brandmännen Gösta och Holger Dahlström, Gustaf Johansson, Allan Johansson, Gösta Rasmusson och Axel Andersson.
Den svåraste olycka brandkåren varit utsatt för
Den här eldsvådan var den värsta olycka som brandkåren i Uddevalla såvitt jag vet varit utsatt för, förklarade brandchefen ingenjör P A Petersson, vid en hastig intervju för Bohus-Posten. Mig veterligen har förut ingen brandman omkommit under någon eldsvåda, säger brandchefen.
Koloxidgasen förrädisk

Brandmännen uppgåvo att de ingenting märkte förrän det började gå runt för dem. De gasmasker brandmännen voro utrustade med räckte inte till att skydda mot den väldiga gasutvecklingen. Det är tydligen på detta sätt som dödsolyckorna inträffat
Massor av tyg och överdragskläder räddades

under förmiddagen ur särskilt gatuhuset och bortfördes i lastbilar. Brand det uppbrunna var en stor mängd tältdelar och överdragskläder som tillverkats för kronans räkning. Det uppgavs att 3000 dylika kostymer och omkring 450 tältdelar brunno inne.
Under hela förmiddagen stodo stora människomassor på gatan och sågo på släcknings- och bärgningsarbetet. Gatan avspärrades av polisen på ömse sidor om brandplatsen, så att arbetet icke skulle hindras och åskådarna måste hålla sig längre bort.
Stora värden gick till spillo

Det var mycket stora värden som gingo till spillo genom branden. Overallsfabriken beräknas ha förlorat varor för stora belopp. Fabrikens maskiner, modeller och materialier voro i olika poster försäkrade för sammanlagt 175 000 kr, därav 60 000 kr avser en försäkring för kronans räkning. Maskinerna voro emellertid endast försäkrade för 17 500 kr, jämte 2 500 kr för modeller, men den försäkringen är 8 år gammal och många nya dyrbara specialmaskiner ha sedan dess inlöpts utan att försäkringen höjts.
Firman J M Magnusson hade sitt varulager försäkrat för 299 000 kr vilket anses vara betryggande. Hur mycket av lagret som räddades kunde hr Magnusson i går icke uppge, men han gissade på kanske en tiondel av värdet. Man låg inför vårsäsongen inne med stora lager av damstrumpor i natur- och konstsilke, som kosta 40-50 kr dussinet, och allt detta gick till spillo. Det som räddades var icke så dyrbara artiklar - restlager av skjortor, barnstrumpor mm.
Fastigheten var försäkrad för 60 500 kr. Hur stor skadan på fastigheten genom branden är givetvis svårt att värdera, men den torde nog få uppskattas till åtminstone 25 000 kr.
Overallsfabriken sysselsatte ett 30-tal personer, firman Magnusson ett 20-tal, vilka nu torde bli arbetslösa.
Om orsaken till eldens uppkomst

vet man ännu ingenting med bestämdhet. Polisen var under hela gårdagen sysselsatt med utredning, som även innefattar dödsolyckan, men utredningen är icke slutförd.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar