2008-01-03

Lärare vid Läroverket 1949


Ivar Kristiansson (Uddevallahistorikern Sten Kristianssons son) i Solna har skickat mig den här bilden och skriver:

"Du efterlyste tidigare namn på lärarfotot från 1950. Då hade jag sedan länge släppt kontakten med läroverket, men några gamla lärarveteraner fanns ju fortfarande kvar. Jag bidrager med ett foto från höstterminen 1949, sista terminen som min far Sten tjänstgjorde. Namnförteckningen nedan är hans egen så jag antar att den är korrekt".
Sittande, fr. vänster: Erik Lindström, Heribert Malmgård, ? Brantenberg, Allan Widén, ? Pettersson, rektor Tage Rosenberg, Sten Kristiansson, Elias Kihlborg, Gunhild Nilsson, Ruth Thorburn, Erik Arrhén.
Stående bakom, fr. vänster: Marianne Rosenberg, Sven A Bergentz, Signe Gillner, Carl Landtmansson, Nanny Fischer, Maj Ahlqvist, Arnold Möller, Eva Åkerberg, Helmi Larsson, Gunvor Vidén, Birgit Levin, Birger Österlund, Folke Mansler, Ingrid Carlsson, Helge Lyngby, Carl-Magnus Brorström, Gertrud Plith, Hans-Olof Hagren, Evald Edvinsson, ? Rudin.
Stående borterst, fr. vänster: Åke Wallsten, Nils Asp, Folke Hurtig, John Axel Gunnar Hangby, Einar Löf.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar