2008-01-02

Vad hände 1908 - en tillbakablick 100 år

I Tidningsarkivet finns det drygt 80 000 tidningsartiklar registrerade. Som jag skrivit tidigare är det min bästa kunskapsskälla. Den allra övervägande delen är artiklar ur tidningen Bohusläningen, men det förekommer även artiklar ur Kuriren, Bohus-Posten och ytterligare några mindre tidningar. Uddewalla Weckoblad 1826-1837 och Bohus Läns Tidning 1838 - 1883 är dåligt representerade i registret. Det återstår således en del att göra.

Tidningarna finns på mikrofilm hos Bohusläns Föreningsarkiv www.bohusarkiv.se som har sina lokaler på Bohusläns museum.

Förra året var det jubileumsår till Linnés ära och Södra Bohusbanan fyllde 100 år. Vad har vi då för jubiléer 2008 att spinna vidare på. Spontant kommer jag på att det är 350 år sedan Bohusläns blev svenskt. Det var den 26 februari 1658 och det datumet i år skall givetvis Bohusläns museum och säkerligen en del andra ordna aktiviteter kring.

Det är också 100 år sedan vägen förbi Hästepallarna blev klar och det måste ju kommas ihåg. Jag gjorde en sökning på årtalet 1908 i Tidningsarkivet och här följer nu ett axplock ur träfflistan:

1908-01-14 Järnvägsrestaurant å statens station i Uddevalla skall anordnas i 3:e klassen.
1908-01-18 Värmestugan i Uddevalla är nu så nära färdig att den om någen vecka tord. Hamn.
1908-01-22 Före detta fanjunkaren Fredrik Severin Gilén, 53 år, anträffades död i sin lägenhet på öster.
1908-01-25 Automatrestaurant i Uddevalla öppnas nästa vecka.
1908-01-30 55 år fyller lasarettsläkaren K. Sundelius.
1908-02-01 Augusta Lindskog, född Tidén, död. 69 år. Dagmar Thorburns mormor.
1908-02-01 Idag öppnas Uddevalla Automat-Restaurant för allmänheten, i Alb. Mellins hus.
1908-02-01 Karl X Gustafs fälttåg mot Danmark 1658. Ett 250 års minne. Skildrat av en dansk.
1908-02-02 Lelångenbanan har fått en elegant inredd boggievagn med 42 platser. Järnväg.
1908-02-04 Kanalförslaget Vänern - Kattegatt över Vänersborg och Uddevalla.
1908-02-08 Karl V Gustafs fälttåg mot Danmark 1658. Ett 250 årsminne. Tåget över Stora Bält
1908-02-11 Villan Grefvegården å Gustafsberg, innehållande 6 rum och kök säljes billigt. Fastighetsaffär.
1908-02-12 250årsminne av Roskildefreden. Tåget över Lilla Bält försiggick 30 januari. Bild.
1908-02-12 Frukt som medicin.
1908-02-15 Värmestugan i hamnen är nu till det yttre färdig. Byggnad.
1908-02-15 Roskildefredens firande i Uddevalla.
1908-02-16 Roskildefredens firande i Uddevalla: Invigning av minnessten, flaggtåg.
1908-02-18 Invigdes Kungliga Dramatiska Teatern.
1908-02-19 Barnbespisning i Uddevalla: Mjölken upphettas i koket och afhämtas till resp klass. Mat.
1908-02-22 Freden i Roskilde, program för firande av 250 årsdagen. Annons.
1908-02-22 Hvad vi vunno i Roskilde: En smula statistik.
1908-02-25 Roskildefredens firande, butikerna i Uddealla stängda mellan 13-15. Grand.
1908-02-25 Sprängning- och betongarbete. Reservoar fär stadens vattenledning. Ledningar.
1908-02-26 Roskildefästen: Affärerna hade anordningar i blått o gult i skyltfönstren.
1908-02-26 Roskildeminnet: Debatt i andra kammaren, protester från socialdemokratiskt håll.
1908-02-27 250-årsjubileum av freden i Roskilde. Avtäckning av minnessten i Hasselbacken. Kultur.
1908-03-07 Boktryckaren C. G. Malmgren död. 95½ år.
1908-03-07 Uddevalla Idrottsförbund ingår i riksförbundet.
1908-03-11 Gustafsbergs barnhusdirektion, förvaltande direktören Agard Hagman har anhållit om entledigande.
1908-03-12 Nya landsvägen söderut. Entreprenaden skall vara klar senast 1 juni.
1908-03-12 Vägens forts.genom Fräkne härad, statsbidrag av 25.000 utan återbetalningsskyldighet.
1908-03-17 Uddevalla i bilder lär man snart få skåda på biografen vid Drottninggatan.
1908-03-19 Blodsdramat på Garvaremyren. Helena Tobiasson, ny rannsakning. Polis.
1908-03-19 Kanalprojekt Uddevalla-Vänern, uppvaktning hos kungen. Farleder.
1908-03-21 Kanalprojekt vissa rättelser. Farleder.
1908-03-21 Uddevalla Idrottsförbund ändrar namn till Uddevalla Idrottssällskap.
1908-03-26 Uddevalla stad får lösa Brattska donationsängen för 32 000 kronor. Fastighetsaffär.
1908-03-28 Bohuslänska skärgården under de sista 250 åren. Berättelse.
1908-03-28 Pitproppsarbetaren Jacob Jansson, 45 år från Ramneröd död.
1908-04-08 Dränering av Linnebyområdet, avloppsledning kan nedläggas i samtidigt. Gatuarbete.
1908-04-08 Brandordning för Uddevalla.
1908-04-11 Blodsdramat på Garvaremyren, Änkan Karolina Tobiasson frikändes.
1908-04-11 Kronofogden- och riddaren Otto Wilhelm Lundbom död, 66 år. Gravsatt på Norra kyrkogården.
1908-04-11 Brandordning för staden Uddevalla.
1908-04-14 Axel Lönner, död i Borås den 13 april 1908, begravning i Uddevalla den 16 april.
1908-04-14 Fröken Therese Olsson har på auktion försålt sitt hus och tomt nummer 14 på Strömhagen. Fastighetsaffär.
1908-04-14 Landeriet Solbacken, tillhörigt slaktaren C. H. Olsson, jämte medarvingar, inropad på auktion. Fastighetsaffär.
1908-04-15 Auktion på Lilla Fjället, Anton Nilsson försäljer djur och yttre lösöre. Annons.
1908-04-15 Bohuslänska folkdräkter. Hembygd.
1908-04-22 Uddevalla-Gustafsberg, en vacker väg. Natur.
1908-04-22 Första majblommans riksförbund, bildat förra året fick stadgar antagna 4 april. Förening.
1908-04-25 Hälsovårdsstadgans föreskrifter för stad, gränserna för området specificeras. Sjukvård.
1908-04-25 Knapes byggnadsförening utan personlig ansvarighet är här i staden bildad.
1908-04-28 Uddevalla Automatrestaurant har nu varit öppen i 3 månader. Mat.
1908-05-05 Uddevalla lönefunktionärsförening, bildades 3 maj 1908.
1908-05-05 Logen Frideborg 15-årsfest. Jubileum.
1908-05-06 Konduktören Johan Edvard Norlander har köpt stadsäga 140 Strömhagen med paviljong. Fastighetsaffär.
1908-05-06 Frans Mikael Fredriksson har sökt lagfart på utmarkerna till tomterna nummer 251-254. Fastighetsaffär.
1908-05-07 Brand i ladugård vid Krokvattnet på Stadsfjället, ägare Johan Edvard Rahms konkursmassa.
1908-05-07 Byggmästaren A.W. Stening har sålt fastiget tomt nummer 147 med åbyggnader. Fastighetsaffär.
1908-05-07 Jönköping o Vulcan på 1.475 kvadratmeter av ängen nummer 61 Kokärr kallad med åbyggnader. Fastighet.
1908-05-07 Snickaren C.V. Melin på en av statsängen nummer 42 Elseberg avmätt tomt nummer 22. Fastighetsaffär.
1908-05-07 Mjölkningstävlan på Kasens egendom onsdag 27 maj 1908. Annons.
1908-05-12 Grosshandlaren Ivar Hegardt 48 år, död i Stockholm, bördig från Bohuslän.
1908-05-13 Vid västgränsen 1808-1809. Del 1 Svenskarne i Norge.
1908-05-14 Nathalia Mollstedt öppnar 14 maj uti nyinredd och tidsenlig lokal. Annons.
1908-05-14 Snöstorm i Bohuslän, landskapet i full vinterskrud på morgonen, omslag till sol. Väder.
1908-05-16 Fördjupning av Albrektsunds kanal. Farleder.
1908-05-16 Snöstorm över Bohuslän. Väder.
1908-05-16 Vattenreservoaren på Kålgårdsberget skall uppföras av Skånska cement. Ledningar.
1908-05-19 Göken har hörts i Norra Bohuslän. Fåglar.
1908-05-19 Hasselbacken utvidgas- och det vanprydande planket ovan brännvinsbolagsbyggnaden borttagits. Parker.
1908-05-21 Vid västgränsen 1808-1809, del 2. Småstrider och fredsunderhandlingar.
1908-05-23 Gustaf av Geijerstam, kommer att taga sin bostad på det idylliska Sörvik.
1908-05-23 Vid cellfängelset i Uddevalla har kunglig majestät förordnat kronofogden N. Kruse som uppsyningsman.
1908-05-23 Järnvägsbron vid Norrtull är klar för kontrollbelastning nästa vecka.
1908-05-23 Ett önskemål för Uddevalla sjöfart, ledfyrar. Farleder.
1908-05-23 UVHJ:s järnvägsbro över gamla vägporten är nu undanskuffad.
1908-05-26 Ett missöde på Bohusbanan vid Lustig kulle. Järnväg.
1908-05-26 Inga Maja Andersson i Kapelle 60 år, död. Självmord vid Bratteröd.
1908-05-30 Brandsynen har börjat sin rond här i staden.
1908-06-02 Hemsk åsknatt. Brand i gårdar, Ihjälslagna djur. Väder.
1908-06-04 Fanor -och standar: Regeringen har anbef. Länstyrelsen.
1908-06-04 Den nya vägporten i Uddevalla vid norrtull är nu färdig. Idag börjar tågen passera. Järnväg.
1908-06-04 Jacobowskys handelsaktiebolag har till Washington Olsson försålt sin fastighet. Fastighetsaffär.
1908-06-10 Invallning av Anegrund, elevatorn flyttas till södra sidan av hamnen för utfyllnad.
1908-06-10 Inköp av jord å Marieberg. Fastighetsaffär.
1908-06-10 Lastspår i Käll och Lagerbergsgatorna. Stadsfullmäktige biföll en ansökan från Jönköping.
1908-06-10 Tändsticksfabriken begär att få tillstånd att på egen bekostnad anlägga lastspår. Industri.
1908-06-10 En gaslykta beslöto stadsfullmäktige på begäran av skolrådet låta uppsätta vid skolan.
1908-06-10 Blir det hållplats på Söder? Flera förslag om placering av station.
1908-06-11 Vid västgränsen 1808-1809, Strömstad i fara.
1908-06-13 Länsutställningen i Ljungskile av vävnader och spånad den 10 juni 1908.
1908-06-14 Stor fiskebåt. Annons.
1908-06-16 Fröken Emelie Jacobsson, död 44 år, hade inhaft en ansedd fotografiatelie i Trollhättan, bördig från Uddevalla.
1908-06-17 Bohusläns regementes kassalokal i skollärare Karlbergs hus i kvarteret "Falken".
1908-06-17 Grässkörden och betet på Samneröd och Baggeby åkerfält (icke torpjord) för innevarande.
1908-06-18 Svensk fiskeexpedition till Island. Fisk.
1908-06-18 Barnens dagfestligheterna den 30 maj inbringade omkring 4 430 kronor.
1908-06-20 50 år fyller bankdirektören John Bark.
1908-06-20 Tändsticksarbetaren Johannes Olsson och hans hustru har sökt lagfart på ängen nummer 89. Fastighetsaffär.
1908-06-20 Paviljongen på Kålgårdsberget, vilken ägts av S.M.S. härstädes har nu nedtagits. Rivning.
1908-06-23 Soldattorp sål, Rotehållare på 1 mantal Köperöd, har för 2.800 kronor sålts. Fastighetsaffär.
1908-06-23 UVHJ-banans omläggning, Uddevalla stad köper mark för att dra banan runt Skansberget. Järnväg.
1908-06-23 Ny anhalt på Bohusbanan, vid Lustig kulle strax nedanför Höjentorp. Järnväg.
1908-06-25 Stationshuset vid Uddevalla södra har flyttats till ny anhalt vid Lustig kulle.
1908-06-25 Löjtnanten Gustaf Lönner har till godsägaren Oscar Heyman sålt Hensbacka i Foss. Fastighetsaffär.
1908-06-25 Godsägaren Oscar Heyman har till löjtnanten Gustaf Lönner sålt landeriet Emaus. Fastighetsaffär.
1908-06-25 Bohusläns historia- och beskrivning, fjärde arket medföljer som gratisbilaga.
1908-06-27 Vid västgränsen 1808-1809. Svenskarne förlora en hel bataljon vid Prästbacka.
1908-07-01 Ett hundraårsminne vid gränsen. Det sista skarpa skottet vid Svinesund.
1908-07-01 Uddevallas nya mudderverk är färdigt. Det gamla verket hade träpontoner. Elevatorn flyttas till södra hamnen.
1908-07-02 Ett märkligt ljusfenomen över västkusten gjorde natt till dag.
1908-07-07 Polisväsendet i Uddevalla är numera fullt systematiskt ordnat .
1908-07-07 Förra skollärarinnan Elvire Amanda Rosali Arell död. 81 år.
1908-07-07 Revolverdåd vid Aspekullen.
1908-07-08 Bohusläns regementes kasärnetablissement. Skrivelse till stadsfullmäktige.
1908-07-08 Vid västgränsen 1808-1809 del 5.
1908-07-11 Landsvägen Uddevalla - Lissleröd avsyning äger rum måndagen den 13 juli.
1908-07-14 Invigning av landsvägen från Sörkällan till Lissleröd 13 juli 1908.
1908-07-14 Bombattentat mot ett logementfartyg i Malmö. En dödad 7 sårade "Almathea".
1908-07-15 Folkminnen från Sörbygden. Seder o bruk vid högtiderna. "Julen"
1908-07-15 Idag tändas hamnfyrarne å Sunningen, Badö- och Fotogenbryggan utanför Uddevalla.
1908-07-16 Bohuslänska storsjöfisket. Fisk.
1908-07-18 På Emaus finnes nysilad mjölk 12 öre/lit, avhämtas. Mat.
1908-07-22 Förre kamptenen vid Bohusläns regemente Adam Fredrik af Trampe död, 54 år.
1908-07-25 Uddevallakamraterna anordnar simtävlingar på söndag i Uddevalla vid bassängen .
1908-07-29 Bombattentat i Malmö, Anton Nilsson berättelse.
1908-07-30 Poliskonstapel Carl Svensson Uddevalla död. 53 år.
1908-08-04 Vid västgränsen 1808-1809. Del 6. Kaperierna.
1908-08-08 Muddringen i hamnen återupptages. Hamnkajen har dragits in 4 meter vid Sannes.
1908-08-15 Roskildestenen i Hasselbacken.
1908-09-09 Det nya länslasarettet anses kunna öppna 1 april 1909. Sjukvård.
1908-09-15 Länslasarettet Byggmöte inredning utrustning. Sjukvård.
1908-09-16 50 år fyller kontorschefen hos Kampenhofs fabriker Robert Bely.
1908-09-26 Vid västgränsen 1808-1809. del 8. Fältsjukan.
1908-10-01 Amanda Norlander lämnar efter 20 år rörelsen till Andin Nilsson. Affär. Annons.
1908-10-02 Expropriationsärenden i Uddevalla med anledning av statsbanans framdragning. Järnväg.
1908-10-08 Axel Jacobsson har till H. Arvidsson i Hällevadsholm försålt sin i Uddevalla belägna fastighet. Fastighetsaffär.
1908-10-10 Landsvägen Uddevalla - Lissleröd.
1908-10-17 C.R. Högström utökar och öppnar leksakshandel vid Drottninggatan. Affär.
1908-10-24 Husförhör i Uddevalla. Förhören hålles i kyrkan. Annons.
1908-10-31 Gasanslutningar å Elseberg. Uppsättning av mätare- och gaskök verkställes.
1908-11-06 Beslutades att anslå 6000 kr för införande av centralvärme i Rådhuset. Byggnad.
1908-11-07 Lykttändare för skötsel av 7 st oljelampor på Vadbacken.
1908-11-07 Kyrkoskrivningar (flyttningar).
1908-11-15 Kanal Vänern-Kattegatt, den nya kanalen eller ombyggnad av Trollhätte kanal.
1908-11-17 Riksförbundets idrottsmärke har i Uddevalla erövrats av herr Otto Behrns, Gustaf.
1908-11-17 Lagfart söktes av Otto E Hasselgren å omkr 320 kvm af fastighet Margretelund.
1908-12-09 Patent har meddelats å "Apparat för sökande av fiskstim" av J. P Jensen i Ljungskile.
1908-12-16 Bohuslänska Curlingklubben har haft extra sammanträde å rådhussalen.
1908-12-19 En episod från bohuslänska kriget 1719.
1908-12-19 Gullmaren lim- och benmjölsfabrik har av Örebro enskilda bank sålts. Industri.
1908-12-23 Emma Andersson öppnar på stationen matsalar och kafé. Öl och vin tillhandahålles.
1908-12-24 Roskildedagen som Bohusläns nationaldag. Bilaga.
1908-12-24 Från det vackraste Bohuslän, nya landsvägen Uddevalla - Gustafsberg. Natur.
1908-12-24 Roskildedagen som bohuslänsk nationaldag. Grosshandl A F Cavalli-Björkman.
1908-12-24 Uddevalla för 50 år sedan. Förklaring till namnet Oddevold. Julbilaga.
1908-12-24 Teckningen över Bäveån med stenbron är tecknad av artisten S. L .Rydholm. Bilaga.
1908-12-24 Operasångaren Åke Wallgren, tecknat porträtt. Bilaga.
1908-12-24 Nya landsvägen Uddevalla-Gustafsberg 2 bilder- och text. Gatuarbete. Bilaga.
1908-12-24 Uddevalla Teater, bild o artikel.
1908-12-29 Kanalutvidgningen Vänern-Kattegatt. Trollhättestyrelsens utredning inlämnat.
1908-12-29 Vänerkanalen vid Trollhättan eller Uddevalla.
1908-12-31 Öl och vinrättigheter i Uddevalla, alla ölstugor uppräknade namn och läge.
1908-12-31 Jordfästning i stillhet bortfaller. Sedan kyrkomötet godkänt riksdagens förslag.
1908-12-31 De kommunala förtroendebefattningarna i Uddevalla och revisorer.//

2 kommentarer:

 1. Tack Gunnar för en ordentlig genomlysning av 1908!
  -loa

  SvaraRadera
 2. Va roligt det var att läsa detta!
  Lusig Kulle, var kan de ha varit, Höjentorp vet jag ju, men en tåghållplats??
  Automatrestaurant?? Vad var det?

  Garvaremyren, Tureborg var visst stökigt redan då;-)

  Hoppas det blir något jubileum om Hästepallarna, mitt i Juli kunde ju falla väl ut som turist magnet, men det är väl sent att planera nu.... event sysslar väl inte med sånt längre;-)
  Simone

  SvaraRadera