2007-12-22

Kungabesöket den 7 juli 1918


I mitt Uddevallabildspel finns den här bilden på kungaparet Gustaf V och drottning Victoria (av Baden). Jag hade där skrivit att kungaparet anlände för att inviga statyn på Kungstorget 1915, men si det var fel.

Jan Aronsson, som även har skickat mig den andra bilden på detta kungabesöket skriver att bilderna är tagna den 7 juli 1918. Jan undrar varför kungaparet gjorde detta besöket?

För en gångs skull falerade Tidningsarkivet, dvs det finns ingen artikel registrerad i databasen om detta kungabesöket. Men då man har exakt datum är det väldigt lätt att hitta fram till en artikel om besöket.

Artikeln står i Bohusläningen tisdagen den 9 juli och rubriken är Kungaparets resa genom Dalsland och Bohuslän.

Innan vi går in på artikel skall vi komma ihåg vad som hände i Sverige vid den här tiden och där kommer Tidningsarkivet till vår hjälp.

Första världskriget pågick 1914 - 1918 och det var således i krigets slutskede som den kungliga resan ägde rum. 1917 hade varit ett riktigt nödår där man bokstavligen blandade bark i mjölet vid brödbakningen.

I början av året påbörjas tillbyggnaden av Margretegärdeskolan. Bristen på karbid är kännbar skriver tidningen i januari och det är pånytt fläskransonering.
Första världskriget går alltså mot sitt slut men det skulle kommat pågå ytterligare något halvår vid tiden för kungaparets resa. Och i krigets spår utbröt Spanska sjukan i september månad med många dödsoffer.

Kungaparet anlände till Dals Ed på lördagen den 6 juli med den kungliga tågvagnen. På söndag morgon var bilar framkörda och med dem företogs resan via Rölanda, Krokstad, Munkedal, Herrestad till Uddevalla.

Så här skiver Bohusläningen:

" Mottagandet i Uddevalla - Militärparad.
Stora skaro av skådelystne kantade redan en god stund innan de kungliges ankomst vägen från Norra tullen till Aspekullen. Vid infartsvägen till statsbanans station hade rests en ståtlig äreport med emblemer och svajande vimplar. På området utanför stationsbyggnaden bildades häck av skolbarn med flaggor i händerna.

En stund efter kl. ½ 2 middagen löpte de kungliga bilarne in och resenärerna mottogs vid stationstrappan af borgmästare Neiglick, representanter för järnvägen m. fl. Sedan de första hälsningsceremonierna överstökats begåvo sig konungen och drottningen med följe in i de till bangården just nyss förut anlända kungliga vagnarna, där lunch intogs. Kl 2:45 utträdde konungen och drottningen på perrongen, där stater och kårer samlats för uppvaktning; de civile å ena sidan och regementets officerskår å den andra. Konungaparet hälsades och välkomnades på samhällets vägnar av borgmästare Neiglick.

Konungen tackade och förklarade sig med nöje minnas sitt besök här vid Karl X:e-statyns invigning och den vänlighet, som då visades honom från samhällets sida.

Därefter vidtogo hälsningar och samspråk med flertalet av de uppvaktande. Till drottningen överlämnades ett par ståtliga rosenbuketter. Så trädde de kungliga ut till de väntande bilarne. Folkskolebarnen uppstämde en sång och från menigheten hördes hyllningsbetygelser. Färden ställdes till den närbelägna Idrottsplatsen, dit den sig i staden uppehållande delen av Bohusläns regemente tågat med musikkåren och fanan i täten. Tusenden och åter tusenden av åskådare stodo i täta led längs vägen samt stängslet kring idrottsplatsen.

Konungaparet med uppvaktning begåvo sig under regementsmusikens toner in på platsen, där konungen hälsade regementet med ett : "God dag gossar!" - besvarat av trupperna med ett taktfast " Gud bevare konungen!"

Härefter överlämnade överste O Melin regementet till konungen, som mottog detsamma och yttrade: "Jag har i dag varit i tillfälle att mottaga Bohusläns regemente och hört att ert uppförande varit gott. Det gläder mig. Tack skall ni ha, gossar!" - Överste Melin utbragte så ett "Leve konungen!" åtföljt av fyra kraftiga hurrarop. Under det regementsmusiken spelade paradmarsch, gick konungen härpå längs linjerna, inspekterande trupperna.

Konungaparet med uppvaktning tog dörefter plats vid sidan av stora landsvägen, samt åsåg därifrån regementets förbimarsch.

Efter defileringen underhöllo sig konungen och drottningen med några av de närvarande. Vederbörande polismyndigheter ägnades kungligt tack och erkännande för den goda ordningen bland det väldiga tilloppet av åskådare. Bl a hade ett extratåg från Vänersborg med lustresande i anledning av kungabesöket anlänt på middagen.

Återgäldande mängdens livliga hälsningar, begåvo sig de kungliga på en snabbtur genom några av den rikt flaggprydda stadens förnämligare gator, hvarefter bilarne styrde mot söder förbi Skeppsviken och Byfjordens strand till

Gustafsberg

Dit anlände de kungliga kl 3.45 e. m. Vid avtagsvägen hade rests en äreport av eklöv med en krans i mitten och flaggor i flanken.


Framför barnhusbyggnaden, som smyckats med några girlander och kransar av blommor, löv och blågula band, fladdrade från fyra höga flaggstänger de svenska färgerna för vinden.


Även å villorna med byggnader voro flaggor hissade. Framför entrén till barnhuset stodo i dubbla led flickor och gossar, som kastade blommor vid kungaparets ankomst. Här voro även samlade barnhusets lärare, elever, personal och underhavande, badgäster m fl.


Omedelbart efter ankomsten besågo konungen och drottningen under ledning av barnhusets förvaltande direktör major W Zetterberg lokalerna i barnhuset. De föklarade sig därunder vara mycket nöjda med denna välgörenhetsinrättning och uttalade sin stora tillfredsställelse över att nu ha satts i tillfälle att bese densamma.


Efter verkställd rond kallades barnhusgossarne utanför byggnaden fram till konungen och drottningen, som till dem, liksom en del övriga närvarande, riktade några vänliga ord. Så utbragte major Zetterberg ett av hurrarop åtföljt leve för kungaparet, varpå sjöngs kungssången. Unga flickor överlämnade stora fång av blommor till de kunglige, då dessa under de närvarandes hurrarop anträdde färden söderut."
Här lämnar vi tidningsartikeln som fortsätter med en beskrivning av den fortsatta färden via Ljungskile, Ucklum, Spekeröd, Kareby, Kungälv till Göteborg dit man kom vid halvåttatiden på kvällen. Där väntade det kungliga tåget för vidare färd mot Stockholm.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar