2007-12-05

Läroverket


Den äldsta delen av nuvarande Agnebergsgymnasiet vid Lilla torget stod klart och invigdes 1862 som Elementarläroverket för pojkar. Skolan lämnade då det gamla läroverket vid Kungsgatan 30 som senare blev Uddevalla museum.

Aulan i nya läroverket blev genast en tillgång inte bara för skolan utan även för Uddevalla stad som där höll olika kulturella aktiviteter. Skolan har senare byggts ut i olika omgångar. 1912 gjordes en omfattande tillbyggnad då man byggde på en våning och byggde ut flyglar.

Så här såg Uddevalla Högre Allmänna Läroverk ut då jag gick där mellan 1956-1962.

Det jag först kommer att tänka på är att vi hade morgonbön. Man skulle vara på plats senast kl 08 (minns jag rätt?). Efter det kom man inte in utan antecknades som frånvarande. Å vad avundsjuk jag var på mina tillresande klasskamrater från Ljungskile och Svenshögen som var befriade eftersom deras tåg inte kom fram så att de kunde hinna till morgonbönen. Tåget stannade vid en träperrong vid den lilla banvaktsstugan Östertull.
Gymnastiksalen var ju pampig. Den ritades av ingen mindre är den kände arkitekten A W Edelsvärd. Där fick jag min första anmärkning. Vi hade majoren Silfverhielm (gemenligen kallad Plåtkask)i gymnastik och han drillade oss i ren exercis. Jag gick i otakt och fick anmärkning för att "ha stört lektionen". Min far som inte gillade det militära, skrattade bara åt anmärkningen då jag berättade vad som hade hänt. Jodå, man fick med sig en lapp hem där föräldrarna skulle skriva på att de tagit del av anmärkningen.
Om läroverket finns det förstås många historier. En som jag minns med lite skamkänsla är att jag var med och demonstrerade på stadens gator mot införande av femdagarsvecka i skolan. Det var Håkan Gergils (senare ordförande för aktiespararna) som organiserade det hela. Om det blev femdagarsvecka skulle skoldagen de övriga dagarna förlängas hette det i skräckpropagandan. Gergils var tydligen en god marknadsförare för jag vill minnas att flera hundra elever marscherade från Lotsarnas kålhage - Norra Drottninggatan - Kungsgatan till Läroverket.
Här kommer till slut axplock ur Tidningsarkivet där jag sökt på ordet läroverk. Det blev så många träff så jag har valt att exkludera allt före 1930:
1930-10-16 Vad som byggts i år i Uddevalla, Läroverket nu färdigt, sjukhusbygget snart klart.
1930-11-19 Läroverket beräknas invigas till jul, begärt anslag 1.500 kr för högtidlig invigning.
1930-12-12 Läroverket blev utan pengar till invigningen (Stadsfullm). Skola.
1931-01-21 Uddevalla Högre Allmänna läroverk en idealskola. Bild.
1931-06-01 Uddevalla läroverk i gamla tider, en intressant bok av d:r Sten Kristiansson. Böcker. Skola.
1931-06-12 Högtidlig skolavslutning vid Uddevalla Högre allmänna läroverk. Skola.
1931-06-13 Läroverket invigt. Den nya läroverksbyggnaden. Skola. Invigning.
1932-05-06 60 år fyller rektorn vid läroverket Walter Fischer.
1932-06-11 Högtidig avslutning i Läroverket. Avslutningstal av Kyrkoherde Bogren. Skola. Bild. 1932-08-30 Allmänna läroverket i Uddevalla räknar nu 348 elever. Skola.
1933-06-12 Högtidlig skolavslutning vid högre Allmänna Läroverk i Uddevalla. Skola.
1934-05-15 50 år fyller Läroverksadjunkten Gustav Ekeroth.
1934-10-04 50 år fyller Sten Kristiansson. Adjunkten vid Högre allmänna läroverket i Uddevalla. Bild.
1934-11-22 De klassiska språken ännu livskraftiga. Ämnena i Latin och grekiska vid läroverken. Skola.
1935-01-25 Läroverksungdomen använder Bäveån till skridskogång. Väder. Idrott.
1935-02-04 Uddevalla förlorade i handbollen mot Latinläroverket. Idrott.
1935-03-11 Orginalmanuskript av von Braun i läroverkets ägo, berättelse av Gösta Pauve.
1935-05-15 50 år fyller läroverksadjunkten Gustav Ekeroth.
1935-06-01 "Och den ljusnande framtid är vår…" Studentexamen vid högre allmänna läroverket i Uddevalla. Skola. Bild.
1935-11-28 I kväll är det musikafton i Frideborg. Läroverkets elever bjuder på konsert. Musik o sång.
1935-11-29 Referat från Läroverkets musikafton i Frideborg. Musik o sång.
1936-03-21 Säker IFK-seger över Läroverket.Idrott.
1936-08-01 Flickskolan, Uddevalla elementarläroverk för flickors grund 1881.
1936-09-09 Förre adjunkten vid högre allmänna läroverket Einar Övergård, död. 65 år.
1936-10-17 Läroverket. Barnförlamningen har förstört undervisningsplanen för läsåret 1936-37. Skola.
1936-12-01 Karl Xll:e minnet i Uddevalla, firades på måndagen vid högre allmänna läroverket. Seder o bruk.
1936-12-09 Rektor W.Fischer vid Uddevalla läroverk har begärt avsked med pension från 1 juli 1937. Skola.
1937-05-05 65 år fyller rektorn vid högre allmänna läroverket Walter Fischer.
1937-05-20 Wiknerminnet firat på läroverket. Jubileum.
1937-05-31 Uddevalla läroverks historia. Berättelse av Torsten Sandberg. Skola.
1937-06-14 Rektor Fischer tog i lördags avsked från sitt läroverk. Skola.
1937-06-14 Läroverkets årsavslutning med avskedshyllning åt rektor. Avgår. Skola.
1937-09-06 Elever som lämnade Flickläroverket för 35 år sedan, möttes i lördags vid kamratträff. Skola.
1937-11-05 50 år fyller läroverksadjunkten Elias Kihlborg, Uddevalla.
1937-11-16 Läroverkens terminsavgifter böra slopas. Skola.
1937-11-20 60 år fyller i morgon lektorn vid läroverket David L.H. Martin.
1938-01-08 60 år fyller läroverksadjunkten David Rhedin.
1938-01-14 Gunnar Thelanders oljemålning avtäckt på läroverket. "Badande ungdomar". Konst 1938-01-14 Läroverket har fått en fin målning. Skola.
1938-07-21 Slöjdläraren vid folkskolan och läroverket Elof Dahlström, död, 40 år.
1938-08-16 Rektor Terner vid läroverket blir studierektor vid arméns underofficersskola i Uppsala. Skola. Regemente.
1938-08-26 Rektor Terner till Uppsala 1 sept. Lektor Tage Rosenberg blir t.f. rektor vid Uddevalla läroverk. Skola.
1938-08-30 Rektor Terner avtackades högtidligt vid läroverket i går. Skola.
1938-11-25 Forskningsresande Sten Bergman skall föreläsa om Korea i läroverkets aula. Föreläsning.
1938-12-17 Ny rektor vid läroverket, Hans Tage Rosenberg, född i Oxie, Malmöhus län. Utnämning.
1939-01-04 Stadsträdgårdsmästare Hansen har planer på en lindplantering vid läroverket. Parker.
1939-03-06 50 år fyller läroverksadjunkten C.B. Österlund.
1939-06-29 Flickläroverkets "sjuor" hemkomna efter 14 dagars trevlig resa i Tyskland. Resor. Skola.
1939-08-17 Nybyggnad vid läroverket för 248 000 kr, löser lokalbehovet för 25 år. Skola.
1940-01-02 Lektorn vid läroverket, filosofie doktorn Gunnar Valley, död. 61 år.
1940-03-21 Pojkar från läroverket och högre folkskolan har under kokslovet fått utbildning i handhavande av skjutvapen.
1940-09-12 Skolrekord vid läroverkets tävlingar, Rolf Thorpert bästa poängplockare, 55,05 i spjut.
1941-01-07 50 år fyller lektorn vid läroverket Erik Lindström.
1941-05-15 Högre allmänna läroverket i Uddevalla har fått mottaga en donation på 10 000 kr av en f.d elev Anton Nilsson Lysekil.
1941-05-25 50 år fyller adjunkten vid läroverket Nanny Fischer.
1941-05-28 50 år fyller lektorn vid läroverket August Halvar Olovsson.
1941-12-13 Uddevalla Läroverks handbollslag. Idrott. Bild.
1942-02-23 Läroverkseleven, femtonåriga Ann-Britt Glanse skrev uppsats om Bohusläns minsta stad, Marstrand. Skola.
1942-05-06 75 år fyller rektorn vid högre allmänna läroverket Walter Fischer, bördig från Kungsör.
1943-05-15 Realskrivning vid läroverket och praktiska mellanskolan. Skola. Bild.
1943-06-10 Skolavslutningen i sommarsol. Läroverket och flickskolan avslutade igår. Skola. Bild.
1943-06-22 Stiligt kamratmöte med gamla elever vid Uddevalla läroverk. Skola. Bild.
1944-03-16 Ny adjunkt vid läroverket från nästa hösttermin har utsetts Heribert Malmgård, Eksjö. Utnämning.
1944-03-17 Nybyggnad eller tillbyggnad vid läroverket i Uddevalla nästa år. Beräknad för 375 elever, 570 undervisas. Skola
1944-05-24 50 år fyller kristendomslektorn vid läroverket Sven Bergentz.
1944-06-02 4-eller 5-årig realskola, en replik från läroverkslärarna i Uddevalla.
1944-09-04 Restenässkolan invigdes i går. Ett internatläroverk som om några år kläcker sina första studenter. Invigning.
1944-10-04 60 år fyller läroverksadjunkt Sten Kristiansson.
1944-10-04 60 år fyller adjunkten vid läroverket Sten Kristiansson, Uddevalla. Familjenytt.
1944-11-11 Vänersborgs läroverk - Uddevalla läroverk, intressant skolhandboll i Vänersborg. Bild.
1944-12-07 Finsk minister på besök i Uddevalla, socialminister K. A. Fagerholm håller föredrag i läroverkets aula. Politik.
1945-08-18 Skolorna börja: Läroverket 28 aug, Flickskolan 25 aug, Folkskolorna 10 sept.
1945-11-01 50 år fyller rektorn vid högre allmänna läroverket Tage Rosenberg.
1945-12-01 Karl XII-minnet firades i går på traditionellt sätt av eleverna vid Uddevalla läroverk. Seder o bruk.
1947-01-18 Fönsterkrossare har härjat vid Flickskolan och Läroverket.
1947-01-28 Prinsens minne hedrat vid I17 och läroverket. Kungligt.
1947-02-28 Ett 30-tal elever vid Uddevalla läroverk har tillbringat sportveckan i Bengtsfors. Skola.
1947-03-07 Konstnärerna David & Frans Larsson har donerat 2 tavlor till högre allmänna läroverket, all-Konstförening.
1947-04-25 Sven Wickberg visar upp Skolästen-Fisken skall lämnas till läroverket. Skola.
1947-04-26 Läroverket, tillbyggnaden klar 1929. Skola.
1947-05-07 75 år fyller förre rektorn vid läroverket, Walter Fischer.
1947-05-23 76 elever från allmänna läroverket var årets första gråmössor. Skola.
1947-06-03 Studentexamen vid läroverket i Uddevalla. Skola.
1948-05-22 Läroverksbaracken får byggas vid Lilla torget. Skola.
1948-07-26 Skolbaracken vid Radherska tomten vid Läroverket har byggts av AB Junohus. Skola.
1948-08-20 Den nya skolbaracken vid läroverket på plats vid Lilla Torget. (Agneberg). Skola.
1948-10-06 Dynamitinbrott på Läroverket, stor förödelse men inget byte. Polis.
1948-10-06 Dynamitinbrott på Läroverket, stor förödelse men inget byte. Skola. Polis.
1948-10-18 Läroverket tog Thordéns vandringspris. Idrott.
1949-03-18 Uddevallapojken, Åke Jansson, vid Läroverket, svårt skadad vid lek. Död.
1949-03-19 Läroverket. Pojke dog under lek. Skola.
1949-04-07 En samling ovanliga "elever" i läroverkets skola, Uddevallas Folkdanslag som vill sprida glädje. Musik o sång.
1949-05-28 Skolresornas tid närmar sig. Läroverket har varit på Halle- och Hunneberg. 14 bussar behövdes. Skola.
1949-06-10 Läroverkets årsavslutning blev i viss mån en hyllning åt skolans avgående inspektor, prosten J.A. Bogren.
1949-08-27 Nytt elevrekord vid läroverket, 160 nybörjare. Skola.
1949-10-04 Läroverksadjunkt Sten Kristiansson, 65 år 5 okt 1949, bild och artikel.
1949-11-19 Nytt läroverk i Hönsebergshagen, Praktiska till g:a läroverket? Skola.
1949-11-21 Flickskolan ställer till dans, bjuder in pojkar från läroverket. Nöje.
1950-02-03 Ett 25-tal konstverk i korridorerna på Uddevallas läroverk. Skola.
1950-04-04 Läroverksadjunkt Sten Kristiansson är färdig med första delen av "Uddevalla stads historia".
1951-01-31 Spanska läroämne i höst vid Uddevalla- läroverket. Skola.
1951-03-03 Uddevallabarnen stärkes i konkurrens om platser i läroverkets lågklasser. Skola.
1951-03-08 Provisoriskt läroverkshus kostar Uddevalla 250 000. Pengar.
1951-07-18 Läroverksadjunkten Sten Kristiansson har utarbetat uddevallas historia och hembyggdsbok.
1951-10-10 Elevantalet är 771 vid läroverket i Uddevalla i år. Skola.
1952-11-20 Läroverket- och byggnader m.m. runt omkring i staden. Skola.
1953-05-29 56 nya som klarade realen vid läroverket. Skola.
1954-10-29 Arnold Möller ny rektor vid läroverket. Skola. Utnämning.
1955-06-20 Uddevallastudenter 25-årsjubileum. 1930 års studenter vid läroverket i Uddevalla. Jubileum. Bild.
1955-12-01 Uddevalla läroverk får bygga barack? Byggnad. Skola.
1956-03-27 Trollhättekonkurrens om tekniskt läroverk. Skola. Bild.
1956-04-17 233 inträdessökande till 175 platser för klassen av den femåriga realskolan vid högre allmänna läroverket i Uddevalla. Skola.
1956-06-12 252 söker 170 platser vid Uddevalla läroverk. Skola.
1956-06-28 16,5 poäng minimikrav vid Uddevalla läroverk. Skola.
1956-07-27 Monteringsfärdig barack skolsal vid läroverket i Uddevalla. Skola. Bild.
1956-08-01 Förra förestånarinnnan för Uddevalla Elementarläroverk för flickor Ida Frykman död i Stockholm, 88 år.
1956-08-07 Uddevallaflicka i USA. Läroverkseleven Turid Smedberg som just kommit hem efter en stipendievistelse. Skola. Resor. Bild.
1956-09-08 Folkpartiledaren Bertil Ohlin drog fullt läroverk i Trollhättan, många fick vända. Politik.
1957-06-12 Första realexamen på före detta läroverket för 50 år sedan. Skola. Jubileum.
1957-08-29 Uddevallaläroverket växer. Flickskolan differentieras. Skola. Bild.
1957-11-18 Läroverksadjunkten Sten Kristiansson, författaren till Uddevalla Stads Historia, död. 72 år. Bild.
1957-11-18 Förre läroverksadjunkt Sten Kristiansson, död. 72år.
1957-11-25 Begravning till förre läroverksadjunkten Sten Kristiansson, död.
1957-12-10 Lysekil byggger läroverk. Skola. Byggnad.
1958-01-08 80 år fyller förre läroverksadjunkten David Rhedin.
1958-03-17 Förre läroverksadjunkten David Rhedin, död. 80 år.
1958-04-22 Tage Rosenberg avgår som rektor vid läroverket. Skola.
1958-09-23 60 år fyller vaktmästaren vid läroverket Gustaf Ivar Borg.
1959-01-13 Uddevalla läroverk vill ha förbättrade lokaler. Skola.
1961-08-29 Läroverkets aula renoverad, ombyggd.
1962-11-05 75 år fyller förre läroverksadjunkten Elias Kihlborg. Bild.
1964-07-03 Skall läroverksbyggnaden bli museum?
1965-03-25 Lilla Torget förvandlas till park. Västgötavägen breddas. Läroverket blir museum. Vägarbeten. Bild.
1965-08-15 80 år fyller läroverksadjunkten Verner Pettersson, Uddevalla. Bild.
1965-11-08 Läroverket döps om. Skall heta "Agnebergsskolan".
1966-06-08 "Valhalls" saga all. Elevvåning i Uddevalla Läroverk rivs för ny skolpaviljong. Skola. Rivning. Bild.
1970-08-21 Ett gammalt skolkort på elever vid Läroverket. Skola. Bild.
1971-09-27 Det Uddevalla som gått: Bild från Läroverket. Skola.
1973-05-28 Bild på 1923 års Läroverks-studenter som nu firar 50 årsjubileium. Skola.
1974-06-01 50-årsjubilerande studenter från Agnebergsskolan. (Läroverket) Bild.
1977-10-06 Städning av gatorna i staden. Städpatrullen fotograferad framför läroverkets gymnastiksal.
1978-04-14 Läroverksgossar som konfirmander 1919 i Uddevalla. Bild.
1979-11-05 92 år fyller förre läroverksadjunkt Elias Kihlborg Kungsgatan 26. 113 terminer varav 104 i Uddevalla, svenskt rekord.
1985-03-20 Elementärläroverket för flickor. Bild.
1985-03-20 "Det var en gång".Brevkort från 1905 visande Praktiska skolan och Elementarläroverket.
1987-07-07 50-åriga studenter från Uddevalla Högre Allmäna Läroverk. Skola.
1988-06-11 "Läroverkare" 50-årsjubilerar. Skola.
1990-06-25 1940-års studenter vid läroverket i Uddevalla har återsamlats för att fira 50-årsjubileum. Skola.
1991-10-01 Skolidyll från förr. Bilder på gamla Agnebergsskolan före detta läroverket. Skola.
1993-11-18 Läroverksadjunkt Eva Åkerberg död. Skola.
2001-05-22 Studenter firade 40-års jubileum. Klass AIII på Läroverket i Uddevalla. Skola. Bild.
2002-04-12 Likt & olikt; Läroverkslärare för 60 år sedan. Bild.
2003-05-24 Studenter firade 60-årsjubileum. 1943 lämnade de Läroverket i Uddevalla, nuvarande Agneberg. Bild.//

10 kommentarer:

 1. "1949-03-18 Uddevallapojken, Åke Jansson, vid Läroverket, svårt skadad vid lek. Död."

  Även om detta säkerligen var en ruskig historia kan jag inte låta bli att skratta, är det sådant här man kallar pressgroda.
  Simone

  SvaraRadera
 2. Hej Gunnar,
  Inte visste jag om "fientligheten" oss emellan. Jag var en av de drivande i kommitten FÖR femdagarsveckan.
  Vad jag minns förlorade vi stort.
  -loa

  SvaraRadera
 3. Hej Simone,
  Pressgroda eller inte?
  Själv gjorde jag mig skyldig till nedanstående rubrik under min tid vid Kuriren:
  Två metande pojkar
  omkom under fiske
  Den rubriken gav en person 10:- i belöning i Folket i Bilds spalt där pressgrodor honorerades.

  SvaraRadera
 4. Jag minns major Silfverhjelm mycket väl. Vissa lektioner fick vi spela handboll i regementets idrottshall. Målställningarna där hade ett gångjärn nere vid golvet så att det gick att fälla dem framåt och haka loss när de inte användes. Jag lyckades med konststycket att träffa stolpen längst ner till höger så buren föll över målvakten. Majoren ansåg jag hade gjort det med flit så jag åkte ut resten av lektionen. Till pjäsen hör att jag alltid varit urusel på bollsporter och hade aldrig träffat stolpen om jag siktat.

  Såg att en av de gamla artiklarna handlade om kokslov. Vad var det?

  SvaraRadera
 5. Kokslov var den tidens vintersportlov. Det var den veckan i februari då det var kallast. Genom att inte bedriva någon undervisning då sparade man in på uppvärmningskostnaderna.

  SvaraRadera
 6. Till -loa!
  Nej inte visste jag att vi varit motståndare en gång. Kommer inte ihåg hur det blev men jag vill minnas att Gergils och co. delade ut mutor i form. Enligt Wikipedia infördes femdagarsveckan till höstterminen 1968. Då började jag utbildning till underofficer på Arméns undersofficersskola (AUS) i Uppsala. Där infördes femdagarsvecka den 1 januari 1969, vilket var himla skönt. Vi veckopendlade från Uddevalla och det var förstås skönt att få ytterligare en dag i hemmet. Minns också att hösten 1968 hade varmvatten ännu inte införts på AUS. Man fattar idag inte hur man stod ut.

  SvaraRadera
 7. Gymnastikpassen, ja, de var verkligen speciella under ledning av dåvarande gymnastikläraren och resevkaptenen vid I 3, Einar Lööf.
  Körde alltid med militärisk disciplin. Vi grabbar var uppdelade i "troppar" och fick "lämna av" till kaptenen före varje lektion. Sedan språngmarsch runt salen för uppvärmning före de gymnastiska övningarna.
  Ofta var det mycket "tjatter" i samband med uppställning före lektionen och då röt kaptenen vid ett tillfälle:"Har jag kommenderat med prat uppställning??? Hur lyder det gamla ordspråket: Tiga är silver och... Ohlson?" (han pekade på mig). "Tala är guld kapten!" vrålade jag. Det var enda gången jag såg honom skratta. Alla skrattade givetvis och det blev en ganska bra lektion den gången.

  SvaraRadera
 8. Min – Vad är detta för språk?
  En glasögonprydd man uppe på estraden i Folkets hus smattrar som en kulspruta på ett främmande språk. Jag förstår så småningom att han rabblar upp namn. Men jag begriper inte vad han säger.
  Andra världskriget slutade i fjol. Europa upplever det första Fredsåret. Jag ska börja i realskolan vid Läroverket i Uddevalla och har nu infunnit mig på uppropet den 28 augusti 1946.
  Så småningom förstår jag att det är elevernas namn som rektor Rosengren, mannen där framme, räknar upp. Man ska ropa ja när man hör sitt eget namn. Men hur ska jag veta vad Nils Eriksson heter på det språket? undrar jag bekymrat.
  Det är inte mindre än 650 elever vid Högre Allmänna Läro-verket som har upprop. Rektorn är skåning och talar fort. Skånska har jag inte hört förr, annat än i förbigående när någon vuxen har talat med agronom Hörberg eller mejeristen Sommarin. Annars finns det inga skåningar i Dingle.
  skolstart ppå Läroverket 1946:

  SvaraRadera
 9. Läroverksadjunkten Gustav Ekeroth gjorde det tydligen grundligt och firade sin 50-års dag två år i rad.

  SvaraRadera
 10. Söker en Lektor Axel Olsson. Har var intensivt intresserad av botanik och har publicerat flera artiklar. Vi vet att han var lektor och bodde i Uddevalla 1962. Någon som minns honom?

  SvaraRadera