2007-12-06

Tennisbanorna på Kålgårdsberget


Tennis har spelats i Uddevalla sedan slutet av 1800-talet. Bohusläningen skriver i en artikel från den 2 maj 1896 om tennisspelande damer vid Fiskkajen.. Fiskkajen måste vara detsamma som den äldre benämningen Stadens brygga. Den sträckte sig södra sidan av Bäveån från Järnbron och ända ner till ett stycke förbi varmbadhuset (nuvarande Gamla badhuset).

Just tennisplaner var ett stort problem. Det ansågs som en stor lyx att lägga ner pengar på någonting som större delen av året skulle stå oanvänt.

I början av 1930-talet blev diskussionerna intensivare och 1932 arbetade man med färdigställandet av en plan bakom Kampenhoffabriken. Men planen behövdes ibland av fabriken som uppläggningsplats för materiel, så det var ingen lyckad plats.

1934 hade arbetslösheten ökat avsevärt och man letade efter lämpliga objekt för de s k AK-arbetena (AK = Arbetslöshetskommissionen). Man byggde vägar och parker och så byggde man tennisbanorna på Kålgårdsberget.

Söndagen den 6 september 1936 var det högtidlig invigning. Efter invigningstalen visade det sig emellertid att den emotsedda matchen mellan tennisessen Hultman och Aurell fick flyttas till regementets gymnastiksal på grund av ett ihållande regn. Uddevalla Tennisklubb var dock lycklig över den nya anläggningen som inte hade kostat dem ett öre.

Redan första vintern gjorde Bohuslänska Curligklubben en framställan om att få använda de nya tennisbanorna för curlingspel. Det blev dock bara den vintern för tennisklubben hävdade att banorna blev förstörda genom att spolas med vatten för att frysas. Curlingklubben hade förstås en annan uppfattning men fick ge sig.

Jag bor ju bara något hundratal meter från banorna och särskilt sommartid märker man att de används flitigt. Redan vid sjutiden på morgnarna kan man höra de karaktäristiska slagen mot bollarna.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar