2007-12-04

Sinclair


Yvonne Svensson frågar:
"Jag har sökt på nätet och på Uddevalla kommuns hemsida för att få tag på vem Sinclair var som gav namnet åt kvarteret där högskolan finns idag - men utan resultat. Så nu undrar jag om du vet vem det var (Skotte väl?) och hur jag får fram nåt om denne man?"

Idag är väl de flesta Uddevallabor medvetna om var Sinclair ligger. Det är ju f d Schwartzman & Nordstöm AB, dvs Tigerfabriken vid Östergatan.
Kvartersnamnet är också Sinclair, tidigare kvarteret Kondoren (på tändsticksfabrikens tid). Faktiskt kan man genom att gå förbi fabriksbyggnaden längs Östergatan på en liten skylt läsa om Lars Sinclair som gett namn åt kvarteret.
Lars Sinclair var Uddevallas förste borgmästare. Han var alltså borgmästare när Oddewall (det förekommer olika stavningar, bl a Oddevold) fick sina stadsprivilegier av kung Hans 1498. Fast vi vet ju att privilegiebrevet från 1498 var en bekräftelse på att Oddewall redan var stad. Den äldsta bevarade handlingen som nämner Oddewall som stad är från 1495 och där finns Lars Sinclairs namn med. Den handlingen finns på Rigsarkivet i Köpenhamn därför att staden var norsk med dansk överhöghet.
Staden Oddewall (vallen vid udden) fick sitt namn efter dess belägenhet vid nuvarande Kynnigsruds fabrik på det gamla varvsområdet. Oddewall var redan då en gammal handelsplats kanske så långt tillbaka som till 1200-talet. Här möttes handelsvägarna både till lands och till sjöss. Hit kunde seglande fartyg ta sig in och lägga till vid udden. Innanför den låg en stor öppen plats eller en vall.
Lars Sinclair var en dansk ämbetsman med skotskt ursprung. Sinclair var borgmästare under flera år, således även 1501 då svenska trupper brände staden. Man får anta att Sinclair också var drivande i frågan att flytta staden efter branden. Så skedde och den byggdes upp längre in runt Bäveån, dvs på nuvarande platsen för stadskärnan.
Vi vet inte så mycket om Sinclair. Uddevallas store historieskrivare Sten Kristiansson nämner att Sinclair var med på ett viktigt möte i Oslo 1508 där prins Kristian hyllades som rätt tronföljare. Ännu 1513 nämns han som Oddewalls borgmästare .
Släkten Sinclair försvinner därmed ur stadens hävder men en avkomling till Lars Sinclair skänkte under Karl XII:s tid (1700-1718) medel till kyrkans utsmyckning.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar