2007-12-01

Västra Götalandsregionens svar om blockerade bloggar

Den 17 oktober skrev jag här i Uddevallabloggen om att Västra Götalandsregionen blockerat min och andras bloggar så att läsare som befunnit sig innanför regionens datanät inte kunnat läsa dem. Jag anmälde detta till regionens IT-strategiska enhet och efter några dagar hävdes blockeringarna.

Lite senare ställde Miljöpartiet en interpellation till regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (s) för en motsvarande händelse som drabbat partiet. Miljöpartiet hänvisade även till blockering av Uddevallabloggen.

Nu har Roland Andersson svarat Miljöpartiet på interpellationen och jag har samtidigt fått svar från IT-direktören på min fråga. Svaren är ganska likalydande varför jag väljer att här ge plats åt IT-direktörens svar till mig:

"Svar ang interpellation.

Utdrag ur regionens regelverk – Anvisning nr 03 för styrning av kommunikation och drift

Skydd mot skadliga program
Åtgärder av olika slag krävs för att förhindra och upptäcka att skadliga program eller annan oönskad verksamhet introduceras. Program och andra informationsbehandlingsresurser är sårbara för potentiellt skadliga program som t.ex. virus, maskar, trojanska hästar, spionprogramvara, fildelningsprogram, chat-programvara, logiska bomber m.m.

Användare inom VGR bör vara väl medvetna om de risker som obehöriga eller skadliga program medför.

Internet
Det är förbjudet att installera, lagra, skriva ut, sprida, söka eller i övrigt ha befattning med material som innehåller:
· pornografi
· hot, förtal, våld, terror, rasism, hets mot folkgrupp,
· uppmaning till droganvändning
· mobbing i form av bilder, texter, filer etc
· diskriminering gällande kön, etnisk bakgrund, religion eller annat

Aktuell händelse – Blockering av webbsidor

Mot bakgrund av ovanstående regelverk har teknik installerats för att upprätthålla säkerhet och regelverk

• För att upprätthålla en säker IT-miljö enligt Västra Götalandsregionens informationssäkerhetspolicy använder regionen en programvara för att skydda sig mot exempelvis skadlig kod, bedrägeri, intrång och innehåll av pornografisk karaktär. Denna programvara ska ses som ett komplement till andra säkerhetslösningar, tex, antivirus och brandväggar för att skapa en så heltäckande säkerhetslösning som möjligt. Programvaran bygger på en internationell databas som kategoriserar webbsidor och genom olika filter styrs vilka webbsidor som ska blockeras. Databasen uppdateras kontinuerligt för att på bästa sätt förhindra intrång av olika slag.

• Exempelvis kan ett webbhotell kategoriseras på ett sådant sätt att även undersidor blockeras baserat på denna kategorisering. Blockering kan hävas antingen genom att man aktivt ber om en förändring eller genom att sidan har en hög besökandefrekvens.

• Detta betyder alltså att även sidor som finns under en specifik ”huvudwebbplats” men som inte är ett hot mot informationssäkerheten eller på annat sätt är olämpliga enligt regionens policy kan blockeras av programvaran innan dessa kategoriserats på ett unikt sätt.

Händelser med bäring på Websense, Blogspot

• Pga av det ”dåliga rykte” som Blogspot.com har, får även ”underdomäner” som tex uddevallare.blogspot.com ta del av detta ”rykte” fram till dess att rätt klassificering är gjord.

• När man blir ”blockerad” så skall man, om man anser att detta är arbetsrelaterat och man vill ha tillgång till sidan, anmäla detta till sin helpdesk".


Så långt svaret från IT-direktören. Det förtjänar att påpekas att Uddevallabloggen var öppen ända tills en läsare skrev denna kommentaren till min artikel "Värdshus förbi":

"En helt rätt analys. Och jag tycker det är så konstigt att Socialdemokraterna varken ser eller förstår detta. Vi satsar minst på sjukvård i Europa, har minst antal vårdplatser och billig personal. Ändå tror man man skall spara mer. Men jag tror inte politiker varken kan eller gör speciellt ingående studier av sjukvård inför beslut. Ex regionordf. Roland Andersson (s) har ju inte ens satt sig in i problemen från Norrköping och kaoset i Göteborg anser ha sig ha "delegerat". Hur kan han göra det när han av Socialstyrelsen blivit varse problemen efter beslutet? Och I NU sjukvården anser han inte att man behöver en konsekvensanalys - konsekvenserna kommer efterhand. Som i Göteborg då - med ökad dödlighet och kaos???"

Jag har skrivit så gott som dagligen i Uddevallabloggen sedan mitten av april. Varför har Uddevallabloggen inte blockerats tidigare, utan just när en kritisk artikel om NU-sjukvården infördes? Eller rättare, först sedan ovanstående kommentar skrevs.

Samtidigt var det mängder av andra bloggar som ligger på blogspot.com-domänen som var helt öppna. Borde inte samtliga vara spärrade kan man undra?

Jag tror på försäkringarna från IT-direktören och Roland Andersson om att Västra Götalandsregionen inte sysslar med censur, men tekniken tycks vara väldigt godtycklig. Hur många datorer med internetanslutning det finns på Västra Götalandsregionens arbetsplatser vet jag inte, mer än att det är åtskilliga. Det finns över 50 500 anställda och flertalet av dem har datorn som ett arbetsredskap. Och precis som det är tillåtet att på sina raster läsa papperstidningar borde det vara helt fritt att läsa tidningar och annat på nätet.

Dessutom finns det ett stort antal publika datorer på arkiv, museer och bibliotek. Jag vet att exempelvis skolelever som besöker Bohusläns museum har använt Uddevallabloggen för att söka uppgifter. Om den då är spärrad förvägras de detta.//

Läs också min artikel "Värdshus förbi" med kommentarer på http://uddevallare.blogspot.com/2007/10/vrdshus-frbi.html

1 kommentar:

  1. Förklaringen håller inte eftersom det är ENDAST denna specifika text som gjorde att sidan blockades. Det är också märkligt i förklaringen från Roland Andersson att en offentlig myndighet/ person sätter värd på enskilda bloggar och ger dem "dåligt ryckte" - rykten borde man hålla sig för god för !!! Och när man skyller på andra ligger ofta förklaringen annorlunda än den man vill påskina.....

    SvaraRadera