2013-10-15

Snart åtta miljoner besökare på Bohusläns museum

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta museer med både kulturhistoriska utställningar, konsthall och en rik programverksamhet. I slutet av den här veckan kommer vi fira att vi haft åtta miljoner besökare sedan invigningen i de nya lokalerna 1984.
Redan när museet flyttade in i de nya lokalerna intill Bäveån i centrala Uddevalla var ambitionen att skapa ett levande museum och kulturhus. Genom åren har utställningarna och den ambitiösa programverksamheten på museet förverkligat den ambitionen. För närvarande har Bohusläns museum 10-15 tillfälliga utställningar och närmare 500 programpunkter varje år. Det innebär att museet årligen samarbetar med mer än 100 olika föreningar, organisationer, förvaltningar, företag och andra aktörer.
Många besökare har strömmat genom museets utställningar och aktiviteter genom åren och nu närmar vi oss åtta miljoner besökare sedan 1984. Enligt beräkningarna kommer det ske 17 eller 18 oktober. Naturligtvis kommer vi att uppmärksamma det – med en överraskning till den besökaren som blir den lyckliga att passera över tröskeln för åttonde miljonte gången, men vi bjuder även på kaffe och fika under dagen.
Minnesvärda utställningar och öppet klimat
De senaste decennierna har flera större utställningar blivit både välbesökta och omtalade – som Lars Lerin-utställningen i Konsthallen (-93), Kuriosa – föremål ur museets samlingar (-94), Uddevalla 500 år (-98), Kinesisk samtidskonst (-07) och Carl Wilhelmsson-utställningen (-10). 2012 öppnade museet också den första permanenta utställningen i Sverige om resandefolket – Möt resandefolket.
Bohusläns museum försöker vara öppna och lyhörda för förändringar i samhället. Många utställningar har genom åren tagit upp aktuella samhällsfrågor och samhällsyttringar. Inom museets programverksamhet är detta tydligt med till exempel öppna debattkvällar i olika aktuella ämnen, föreläsningar om samhällsfrågor med mera. Museet har också generösa öppettider och är bara stängt tre dagar om året.
2014 – Hästens år…
Just nu arbetar vi med en stor satsning med utställningen Hästen – säg mig vem du är! - en upplevelseutställning med fokus på hästen, dess natur och väsen. Utställningen kommer att innehålla kulturhistoriska föremål, konst, fotografier och besökarna kommer att bjudas på en multimediashow. Utställningen öppnar i maj 2014.
Några hållpunkter i museets historia:
  • 1861 Bohusläns museum öppnar men byter namn till Uddevalla museum 1863  
  • 1984 Den 2 juni invigs Bohusläns museum i de nya lokalerna
  • 1992 byggde man till Båthallen.
  • 2002 tillkom nya Konsthallen och samma år nomineras den till Kasper Salinpriset
  • 2008 är de nya basutställningarna färdiga
  • 2009 nomineras Bohusläns museum till Årets museum
Välkommen i slutet av den här veckan, vecka 42, kanske blir det du som spränger vallen till åtta miljoner besökare!

För frågor och mer information:


Eriqa Lindsten, publik enhetschef, Bohusläns museum
Tfn0522-65 65 98
Mobil: 0702-12 27 13
E-post: eriqa.lindsten@vgregion.se
Ingrid Uhlman, Programansvarig, Bohusläns museum
Tfn: 0522-65 65 21
Mobil: 0701-49 74 79
E-post: ingrid.uhlman@vgregion.se  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar