2013-10-14

Öppet brev till alla handbollsvänner i Uddevalla

Öppet Brev

Öppet brev till våra medlemmar, supporters, leverantörer, samarbetspartners, näringsliv samt övriga intressenter.

Detta öppna brev skrivs med tanke på den situation som GF Kroppskultur befinner sig i för tillfället.

Bakgrund:
GFK har sedan sammangåendet till en förening varit under ekonomisk press. Föreningen lyckades tyvärr heller inte att skapa de strukturer och arbetsgrupper innan sammangåendet som krävdes för att GFK skulle vara en framgång när sammangåendet var genomfört. Dessa styrningsbrister under flera år har nu visat sig varit helt avgörande för situationen GFK för tillfället befinner sig i. Innevarande år har GFK haft kraftig slagsida för att, i princip, kapsejsa efter vår mest framgångsrika Junicup på många år.

Vi vill ändra på detta!
Vi är nu många som har bestämt oss för att ta i ordentligt och verkligen göra något åt situationen och ta krafttag för att GFK skall återfå förtroendet som handbollsförening i allmänhet och lokal förening i synnerhet. Vi har bestämt oss för att inte acceptera att föreningen inte styrs på ett sätt som gör att föreningen inte respekteras som en genuin, seriös och stabil föreningsaktör både i vår kommun och i handbollssverige.

Vi vill skapa ett starkt GFK!
För att vår vision om ett respekterat GFK skall kunna genomföras måste vi alla i föreningen arbeta tillsammans för mål som vi gemensamt ställer. Samtliga ledare, barn, ungdomar, föräldrar, supporters, sponsorer och våra kontakter inom kommun och övriga finansiärer uppmanas därför att ställa upp för att rädda GFK nu och stötta oss under tiden framåt för att vi skall få arbetsro att skapa ett STARKT GFK. Ett starkt GFK enligt oss är:
*GFK med ungdom i fokus
*GFK med möjlighet för ungdomar att se upp till A-lag som presterar
*GFK med finansiell styrka och med ekonomisk avskärmning mellan ungdom och elit

Möjlighet finns!
Vi upplever att vi nu, som exklusiv handbollsförening, har en fantastisk möjlighet att utveckla föreningen såsom medlemmarna önskar då vi sedan några veckor endast bedriver handboll inom föreningen. Vi ser för tillfället en ungdomssektion med många mycket kompetenta ledare och dessutom många i varje lag där engagemanget är oerhört stort.
Inom A-ungdom, junior och herr/dam har GFK skapat en överskridande träningskultur mellan åldrar som är enastående utvecklande för individen och handbollen. Att se detta och inte göra allt för att göra det möjligt för fortsatt utveckling är omöjligt för oss. Dessutom vore det ett svek mot alla de hundratals ungdomar som också älskar handboll.

Framtiden har startat!
Vi har redan nu bildat flera fungerande arbetsgrupper där bl.a. en marknad/sponsorgrupp med ca 10 personer nu finns vilken vi vill skall växa ytterligare. Lottförsäljningar, sponsorverksamhet och insamlingar för att föreningens ekonomi skall stärkas är startad och delvis igång. Vi kommer löpande att visualisera de inkomna medlen på vår hemsida, på kansliet och i dagspress för att alla intresserade skall kunna följa utvecklingen och framgången till dess att vårt ekonomiska mål skall vara fyllt. En ekonomigrupp skapas för att förstärka styrelsens och föreningens arbete.

Helt enkelt så älskar vi handboll och vill att ni alla hjälper oss att göra det möjligt för GFK att fortsätta utbilda ledare, skapa ungdomshandboll och fortsätta arrangera Junicupen mm.

Styrelsen har kallat till extra årsmöte 15 oktober kl. 18 på Högskolecentrum Bohuslän Östergatan 18 A. Det är av största vikt att ALLA som är intresserade av Uddevalla handbolls framtid kommer!

Kommentarer till balans- och resultat per 31 augusti 2013
Balans- och resultatrapporter visar resultat för perioden 1 maj – 31 augusti.
De visar att det blivit ett underskott med 359 736 kr, vilket då innebär att eget kapital nu visar ett underskott med totalt 1 434 396 kr.

Då skall man till detta lägga att bland tillgångar finns lager om 90 600 kr och osäkra kundfordringar på 110 000 kr d.v.s. ytterligare 200 000 kr.
Det totala underskottet resulterar i 1 634 000 kr per den 31 augusti 2013.

Läget är kritiskt och man uppskattar att det omgående behövs tillskott av 700’ i kapital samt ytterligare 500’ innan januari 2014. Till detta skall sägas att 2014 års sponsorintäkter bör uppgå till cirka 1500’-1700’.

GF KROPPSKULTUR

Kenneth Carlsson
Ordförande ”Rädda Kropps-gruppen”  //

4 kommentarer:

 1. Förstår att inte man får fullt hus i styrelsen. De lever farligt de som nu sitter i styrelsen. Vad jag kan förstå så är föreningen i ett konkursläge som gör att troligen så är styrelseledamöterna personligen ansvarig för fortsatta skulder.
  Jag skulle "tacka nej" om någon (vilket inte händer) skulle fråga mig om styrelseplats.
  Tyvärr ser jag bara en utväg och den blir inte populär!!!

  SvaraRadera
 2. Har jag förstått det rätt så behöver man ej vara ansvarig för tiden bakåt om man ansluter till en styrelse i en förening efter ett extra årsmöte. Kan ha fel, men jag är ganska säker på att jag läst detta någonstans. Gällande Kropps läge just nu så hade nog jag hellre hoppat på nu då det verkar finnas krafter som vill ta tag i problemet, vilket inte verkar ha funnits tidigare...

  SvaraRadera
 3. Beklämmande!

  SvaraRadera
 4. Årsmötet är någonting som bara gäller internt inom föreningen. Det påverkar inte externa parters möjlighet att driva in skulder som föreningen har.

  SvaraRadera