2013-03-01

Småbåtshamnen vid Rödön

I går blev det klart. Gustafsbergsstiftelsen arrenderar ut småbåtshamnen vid Rödön till Promarina. Det var inte ett helt lätt beslut då det Hamburgsundsbaserade företaget Hamn & Sjö Väst AB hade ett likvärdigt upplägg för hamnverksamheten. Båda företagen var villiga att betala arrendesumman på 150 000 kr/år. Båtklubbarna har signalerat till stiftelsen att de skulle föredra ett samarbete med Promarina och så blir det alltså.

Promarina tar nu över registret över båtplatserna och kölistan och hör av sig till er som har båtplats på Rödön. Det är min förhoppning att det skall gå snabbt.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar