2013-03-23

NU-sjukvårdens ledning får svidande kritik


NU-sjukvårdens ledning får hård kritik i en rapport från konsultföretaget Ekan AB. För den som följt turerna i NU-sjukvården torde detta inte komma som en överraskning. Uddevallabloggen har under de senaste åren rapporterat om NU-ledningens tillkortakommanden, särskilt när det gäller dess personalpolitik. Det finns gott om exempel på när man misstror sin personal. Att ledarskapsutbildning inte har funnits på schemat för de högsta tjänstemännen eller politikerna i NU-styrelsen är uppenbart.

Den 19-sidiga rapporten sammanfattas så här:

"NU-sjukvården är på många sätt en väl fungerande förvaltning, men det finns en välgrundad oro för den låga genomförandekraften. Speciellt då man står inför stora utmaningar i att vända de ekonomiska underskotten och den relativt sett låga tillgängligheten. Förändringsklimatet inom NU-sjukvården är drivet i botten av historik och olyckliga vägval vilket innebär en särskilt svår styrmiljö.

Dagens styrfilosofi och ledningsmodell har inte rätt passform för att klara denna situation vilket visar sig i bristande förändringsförmåga och ytterligare försvagad legitimitet. Det i sin tur utgör ett kraftigt hinder för att kunna uppnå effektivitet och en långsiktigt hållbar utveckling.

Förvaltningsledningen är tämligen försvagad, och har hamnat i ett defensivt och reaktivt
förhållningssätt i förbättringsfrågor. Tydliga tecken är avsaknaden av en långsiktig och kommunicerad strategisk plan, bristfällig målstyrning och hantering av åtgärdsplaner, samt frånvaro av sjukhusgemensam processutveckling och förändringsledning. Styrmodellen och dess parter; ägare, beställare och utförare, har inte klarat av att ändra på situationen.

I första hand behöver förvaltningsledningen stöd och förstärkning och till viss del ny inriktning. Därtill rekommenderar vi, givet den svåra styrmiljön, att en del kommande beslut flyttas upp till regionnivån. Ägarens stöd och handlingskraft kommer att vara viktig under en relativt lång tid framöver och möjliggör även för beställaren, som till viss del axlat ägarrollen, att flytta tillbaka positionerna. Detta i kombination med en under senare tid gemensam problembild och probleminsikt i sjukhusledningen ger grundförutsättningar att vända utvecklingen.

Den totala situationen fordrar emellertid, oavsett historisk brist på leverans, stor uthållighet. Det innebär att resan mot ekonomi i balans och en långsiktigt hållbar utveckling kommer att ta längre tid än vad många förväntar sig, och kanske vill acceptera".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar