2013-03-02

Bohusläns Försvarsmuseum fick ny styrelse

Bohusläns Försvarsmuseum fick en nästan helt ny styrelse då regementets kamratförening hade sitt årsmöte på Officersmässen idag. Kamratföreningen är nu den enda stiftaren som finns kvar sedan Hemvärnet och Frivilligorganisationerna för några år sedan lämnat museets styrelse.

Från vänster Ulf Karmark, Lars-Göran Larsson, Bror Lundberg, Rune Hasslöf och Gösta Ohlin.

J  O Rune Hasslöf och  Lars-Göran Larsson  har ett långt förflutet inom kamratföreningen, Bror Lundberg och Gösta Ohlin är nya medlemmar. Vid ett konstituerande möte inom stiftelsestyrelsen utsågs Hasslöf till ordförande, Larsson till sekreterare och Lundberg till kassör. Vice ordförandeposten är vakant tills vidare.
 
Bohusläns Försvarsmuseum skall på ett kulturhistoriskt betryggande sätt vårda och bevara traditionsbärande och historiskt värdefulla föremål knutna till f.d. Bohusläns regemente.  Ombyggnad av utställningen planeras.
 
Stiftelsen skall också redovisa landskapets försvarshistoria. Den kulturhistoriska dokumentationen pågår. Under 2012 utkom boken om Bullarens kompani samt byggnadshistoriken ”Borgbygget på Kvarnberget” om regementets uppbyggnad inför flyttningen från Backamo 1913.
 
Forskning och dokumentation om Lane kompani 1727-1901 och om Sotenäs samt Tanums kompanier pågår.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar