2009-05-21

Paviljongerna på Gustafsberg restaureras


Byggnadsvården på Gustafsberg går nu vidare. Ifjol och i början av detta året har det varit badrestaurangen som har restaurerats och det återstår nu bara några få detaljer.

Och sedan en tid pågår arbetet med de tre paviljongerna i parken. Fönstren på två av dem är nu uttagna och restaureras. Dåligt virke skall bytas ut och paviljongerna skall målas om med linoljefärg. Det hela ingår i det projekt som Länsstyrelsen beviljat byggnadsvårdsmedel till.

Och det är förresten inte bara Gustafsbergsstiftelsen som vårdar sina byggnader. Huset i bakgrunden, Villa Åkermo, såldes i höstas och de nya ägarna är i full gång med en varsam restaurering av det. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar