2009-05-19

Bohusläns dragonregemente - De gröna dragonerna(Uniform m/1779 för Bohusläns dragonregemente, t v officer och t h manskap)

Stefan frågar om Bohusläns dragonregemente:

"Varför i hela friden kallades de gröna dragoner?
nyfiken, Stefan"


Ja, det är en befogad fråga. Särskilt som det var det enda regementet i Sverige som hade gröna uniformer och man kämpade länge för att få behålla den gröna färgen. Alla andra regementen hade blå grundfärg, om än med olika färger i uppslag och andra detaljer, i sina uniformer.

Jag är rädd för att jag inte kan ge ett mer exakt svar på frågan. Antagligen hade den gröna uniformsfärgen sitt ursprung i de tyska dragoner som efter freden i Roskilde sattes in för att försvara landskapet mot en dansk återerövring.

I Nordisk familjebok, Uggleupplagan 1904 - 1926 kan man läsa:

"Bohus läns regemente (N:o 17) leder sina anor från en kavalleriafdelning och en dragonafdelning, hvilka uppsattes i Bohus län efter freden i Roskilde 1658. Den förra af dessa af delningar gaf upphof till det sedermera i södra Bohus län och Halland förlagda "änkedrottningens lifregemente till häst", den senare till det i norra Bohus län förlagda regementet "tyska dragoner" eller "gröna dragoner".

1720 sammanslogs det sistnämnda regementet med de 4 bohuslänskakompanierna af änkedrottningens lifregemente till ett regemente med namnet "Bohus läns gröna dragoner", hvilket formerades på 2 bataljoner, den norra och den södra. De 4 halländska kompanierna af änkedrottningens lifregemente öfverflyttades samtidigt till båtsmanshållet.

Åren 1777 och 1783 förändrades norra bataljonen af "Bohus läns gröna dragoner" till infanteri af rotehålls natur, och 1791 gick det sammaledes med södra bataljonen, hvarigenom "Bohus läns regemente" bildades med 842 nummer.

Sedan 1894 har regementet 913 nummer i Bohus län och 125 i Älfsborgs län. Det erhåller sitt värnpliktiga manskap från Göteborgs och Bohus län med staden Göteborg. Dess chefsstation är Uddevalla, dess öfningsplats Backamo, 7 km. från Ljungskile."

5 kommentarer:

 1. Hej

  Enligt regementshistorien del II, kapitel uniformer, så beordrades Bohusläns dragoner i ett Kungl brev av den 2 september 1694 officerarna att anlägga gröna rockar med skinnvästar. Det finns ingen koppling till "tyskar"

  MVH
  Per N

  SvaraRadera
 2. Nä, jag har också läst det. Men där står heller inget om varför det skulle vara just gröna rockar. Enda stället jag hittat en koppling till den gröna färgen är NF:s Uggleupplaga.

  SvaraRadera
 3. Och Ugglan lär nog bygga sin text på Mankells: Sv regementenas historia (2:a u 1866) som skriver ...Ascheberg bibehöll chefsskapet till 1695 då han efterträddes... Dragonregementets styrka fastställdes...hvilka erhöllo namnet Tyska eller Gröna Dragonerna och inqvarterades i norra... Bohuslän. Så grön-färgen kom först därefter namnen.

  MVH

  Per N

  SvaraRadera
 4. Det kungliga brevet av den 2 september 1694, gäller att officerarna skall ha samma färg som övriga, dvs grönt. Den gröna färgen på uniformen kom senast 1685. Men kan ha kommit mycket tidigare och ha samband med färgen på de värvade dragonerna som kom ifrån tyskland (kungens tyska värvade dragoner). Men kan också ha koppling till standaren som det finns indikationer skulle ha kunnat vara från "Kungens livregemente till häst" som blev uppsatt 1661 , avdankat 1664... De standaren var gröna, enhetsuniformen eller landskapsuniformen var då inte ännu införd

  SvaraRadera
 5. Hej
  Finns det någonstans uppgifter om vilka krig och fältslag som Bohusläns dragonregemente deltagit i?
  Mvh/Lars

  SvaraRadera