2009-05-10

Lillesjö - Sveriges vackraste kraftvärmeverk


Igår och idag var det Öppet hus på Lillesjöverket - Sveriges vackraste kraftvärmeverk som det kallas.

Det var första chansen för allmänheten att beskåda underverket. Och intresset var stort. Uddevallaborna och andra vallfärdade till kraftvärmeverket.

Och nog fick man sitt lystmäte på gigantiska mått. Allt var i storlek XXXL. Processen i Lillesjöverket går ut på att på ett miljöriktigt sätt omvandla sopor till värme och el. Sopor transporteras från när och fjärran och eldas i den stora pannan.

Jag gav mig i väg på rundvandringen utan att först ha sett den sex minuter långa filmen om processen. Det skulle jag inte ha gjort. Det hade varit lättare att förstå de olika momenten om jag sett filmen först.

Lite siffror om verket:
 • Tomtens yta är 82 000 kvm
 • Verket är 40 m högt - 20 m brett - 130 m långt
 • Väggarna är 70 cm tjocka
 • Skorstenen är 70 m hög och har en diameter på 3,7 m
 • Avfallsbunkerns invändiga yta är 940 kvm
 • Eldstaden har en yta på 45 kvm
 • Traversskopan tar 6 kbm i varje lyft
 • 1 kbm sopor väger ca 450 kg
 • Det eldas 11 ton avfall/timme vid full effekt
 • Ackumulatortanken rymmer 10 000 kbm fjärrvärmevatten, är 40 m hög och 18 m i diameter. Det innebär ett marktryck på 40 ton/kvm
 • Det har gått åt 20 000 kbm betong
 • Betongen i verket innehåller 1 700 ton armeringsjärn
 • Verket har 50 ton koppar inbyggt i huset främst som kabel, vattenrör och transformatorer
 • Kabel för ytterbelysningen runt om är 1 800 m
 • Kanalisationen utanför huset för el. tele, data är 1 mil lång.

Mer om Lillesjöverket kan du läsa här http://www.lillesjoverket.se/ //

2 kommentarer: