2008-10-26

Upp till kamp för Bohusläns museum!

DEBATT:

"Inom Västra Götalandregionen pågår just nu en gigantisk centraliseringsvåg, där den ena efter den andra verksamheten flyttas från de mindre orterna till i första hand Göteborg. Nu har ”turen” kommit även till den bohuslänska kulturen, där ett nytt program nyligen klubbats igenom av styrelsen för Västarvet. Sjukvårdspartiet var det enda regionala partiet som röstade emot förändringarna. Vi kunde exempelvis inte acceptera att fyra verksamhetschefer från Göteborg i fortsättningen helt självsvåldligt skall kunna bestämma vilka utställningar och verksamhet vi ska ha här på Bohusläns museum i Uddevalla. Sjukvårdspartiet vill istället att museerna i Västra Götaland skall vara lokalt förankrade och ha ett eget inflytande över såväl samlingar som utställningar. I annat fall är risken uppenbar att den lokala variationen helt kommer att utplånas.

Det är inte heller någon bra personalpolitik att forsla olika yrkesgrupper fram och tillbaka i regionen. Jag anser att vi måste vara mer rädda om regionens personal. Vad händer exempelvis om våra arkeologer slår bakut, vägrar vara med längre och går över till helt andra verksamhetsgrenar? Att tillsätta en kulturchef från Göteborg, som dessutom skall vara stationerad där, tror vi inte på något vis gynnar invånarna i Bohuslän. Vi vill ha ett bohuslänskt perspektiv på kulturen i närområdet – inte ett göteborgskt!

I styrelsen för Bohusläns museum, som också ingår i Västarvet, fick sjukvårdspartiet dock gehör för sina åsikter. Sex av nio stiftelseledamöter röstade där mot avtalsförslaget. Detta föll naturligtvis inte i god jord för Västarvets ordförande, Lars Nordström (fp) som ( bl.a. Västgöta-Tidningar 26.9) kommenterade beslutet: ”Jag kan inte överblicka om det beror på att de inte varit tillräckligt insatta…” Har man några andra idéer än att centralisera regionens kulturverksamhet till Nordströms hemstad Göteborg har man alltså inte förstått! I artikeln drar sig Nordström inte ens för att komma med direkta hot. Han säger att om inte förslaget vinner laga kraft ”så kommer Västarvet att utgöras av de enheter som önskar samverka och regionen satsar sina resurser på dem”. Med andra ord: Vill vi inte styras från Göteborg så bryr sig regionen inte heller om oss här i Bohuslän.

Slutligen undrar jag hur Västarvets styrelse tänkt sig att finansieringen skall gå till? Man säger att en centraliserad organisation skall spara pengar. Sjukvårdspartiet tror att det blir precis tvärtom! Finansieringen av olika museer har sedan urminnes tider fungerat genom gåvor och arv. Grunden för detta är ofta kärleken till hembygden. Frågan är dock vilken bohusläning som i fortsättningen kommer skänka sitt livs besparingar till Bohusläns museum – om pengarna ändå i slutändan hamnar i Göteborg?


Els-Marie Ragnar
Sjukvårdspartiet
Bohusläns museum"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar