2008-10-26

Christina Rogestam medlar i museikonflikten

Den 22 september sa styrelsen för Bohusläns museum ett tydligt nej till ett nytt samverkansavtal med Västra Götalandsregionen. Avtalet skulle bl a innebära att Bohusläns museum inte längre skulle vara sig själva, bl a skall museet inte längre ha en egen chef.

Fyra dagar senare beslutade Västarvets styrelse att genomföra den nya organisation som var tänkt att gälla fr o m 1 januari 2009. Sjukvårdspartiets Billy Bertilsson reserverade sig mot beslutet.

Och den 6 oktober beslutade styrelsen för Västergötlands museum (som har ett motsvarande avtal som Bohusläns museum) med en rösts övervikt att säga ja till ett nytt avtal. Västergötlands Fornminnesförening har nu anmält beslutet för att vara olagligt till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.

I Västarvets beslut fanns ett viktigt förbehåll. Beslutet om en ny organisation förutsätter att en ny överenskommelse träffas mellan Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygdsförbund. Eftersom Bohusläns museum drivs i stiftelseform krävs att samtliga tre stiftare är överens.

Försöken att komma överens med Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygdsförbund har misslyckats. På annat sätt kan jag inte tolka att Västra Götalandsregionen nu lyft frågan till regiondirektören Johan Assarsson. En enig regionstyrelse har beslutat kalla in Christina Rogestam som medlare. Rogestam har lång erfarenhet som utredare i de mest skilda sammanhang. Hon har anlitats av regeringen för åtskilliga uppdrag. Hon var också en tid ordförande i styrelsen för Statens museer för världskultur.

Rogestam skall arbeta med sitt uppdrag i december och januari vilket betyder att frågan om Västarvets nya organisation skjuts på framtiden, om den alls blir av.

Som jag ser det har Uddevalla kommun nu bollen. Kommunen bidrar med drygt 10 milj kr till Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen drygt 8 milj kr. Från början var det sagt att regionen skulle bidra med 53 % och kommunen 47 %. Regionens anslag har de senaste åren minskats, eller rättare inte ökat i erforderlig takt, så nu är förhållandena snarare de omvända.

Jag kan förstå att Uddevalla kommun nu tvekar eller är direkt emot förslaget. Kommunens inflytande över Västarvet och Bohusläns museum skulle drastiskt minska med den nya organisationen. Besluten om verksamheten vid Bohusläns museum riskerar att flyttas till Göteborg.

Så frågan är om Uddevalla kommun vill ha kvar "sitt" eget museum eller bara fungera som pengamaskin till Västarvet. Jag tror på det förstnämnda.

Tidigare inlägg den 19, 22, 26 och 27 september samt den 6 oktober. //

2 kommentarer:

  1. Jag upplever det ytterligt tveksamt om Bohusläns Museum skulle styras från Göteborg även om det nu råkar var min ursprungsstad.

    Göteborg är bra på många sätt, men det lokala bohuslänska perspektivet saknas från den horisonten.

    SvaraRadera
  2. Regionen vill väl för övrigt ta bort namnet Bohusläns Museum helt och hållet. De vill att det ska vara ett museum för regionen istället. Att bohusläningar inte är Västgötar skiter de i. Har du för övrigt sett att man flaggar med Västgötarnas flagga vid gamla badhuset? Historielösa sällar regerar. //Kjell C

    SvaraRadera