2008-10-18

Kronjuvelen av Uddevallas natur förnyas


Insänt av Jan Uddén, välkänd biolog på Bohusläns museum:

"Skalbankarna på Bräcke-Kuröd låg i stort sett orörda sedan motocrosstävlingarna upphörde i början 1960-talet. Det innebar en ganska snabb igenväxning av större delen av området fram till 1997.
Då började de första röjningarna och uppförandet av den första beteshagen. under 10 års tid har vi successivt ”tuggat” ner massvis med enbuskar, sly – och ungskog. Landskapet har genomgått en fantastisk metamorfos under denna period. I höst har vi tagit till ännu radikalare åtgärder och med traktor och grävskopa har dikning, dammbygge och schaktning ytterligare berikat den biologiska mångfalden.


Vidare har hela området slyröjts p g a av för lågt betestryck, ytterligare träd har ringbarkats för att öka andelen död ved, slåtterängen på Kurödsbergen har slagits med lie och gräset har hässjats.
Fårbetet har fasats ut för att ersättas med bara nötkreatur. Över 200 småfågelholkar sattes upp 2006-2007 och ytterligare 100 specialholkar ska sättas upp under 2009. Under 2009 kommer ”Fågelresturangen Skalbankarna” att etableras med fröautomater och talgbollar, strax innanför Andrséns maskiner. Vi hoppas att allmänheten och skolklasser ska få goda möjligheter att avnjuta massvis med fåglar.
Under 2009 kommer biodlare i uddevalla att etablera bisamhällen i skalbankarna. Tänk vilken honung det kan bli, mer än 300 arter blomväxter att dra på !
I östra fållan vid Kurödbanken står en ljusfälla som samlar in och ger oss en god bild av hur den fantastiska nattfjärilsfaunan utvecklas med alla naturvårdinsatser. Likaså inventeras områdets skalbaggsfaunan samt grävsteklar och blomflugor av specialister från zoologiska institutionen i Göteborg. I skrivande stund ”sjösätts” det nya stora naturreservatet Bräcke-kuröd som sträcker sig ända upp till Lillesjö industriområde.
Att det plöjts ner arbetsinsatser och stängsel för 100.000-tals kronor för att till viss del
återupprätta skalbankarna Bräcke-Kuröds plats som ”Kronjuvelen av Uddevalla natur”
känns ganska bra. Hoppas många fler hittar dit och upplever den fantastiska variationen
som bankarna utgör.


Se mer av Jannes fantastiska bilder och läs hans kommentarer här http://picasaweb.google.com/Gunnar.Klasson/Skalbankarna?authkey=TBez8fzEIF0# //

2 kommentarer:

 1. Får man göra reklam för sig själv här;-) Även jag är SKalbanksfantast och har gjort ett album därifrån. Maken har haft guidningar främst för grupper som aldrig varit där, väldigt tacksamt. Det vanligaste jag möter är att den gropen vid museet är allt, vad skulle det vara att besöka. När man tar en promenad blir suckarna många, att vi inte visste detta! Att vi inte gått här förr, är det vanligaste. Packa fikakorgen och gå slingan, där är fantastiskt!! Mitt album hittar man på
  http://picasaweb.google.se/Fritturhjartat/SkalbankarnaIUddevalla#

  SvaraRadera
 2. Jag såg i bildspelet med Uddevalla- bilder från crosstävlingarna på Kuröd!
  Det skulle vara roligt om någon kunde lägga in var banan låg och kanske t.o.m bansträckningen på en satellitbild!

  Finns en bild här: http://img407.imageshack.us/img407/9565/snckskalsbankarnauf3.jpg

  SvaraRadera