2008-10-06

Ja i Skara till Västarvets nya organisation

Styrelsen för Västergötlands museum beslutade i dag med 5 röster för och 4 emot att tillstyrka det samverkansavtal som Västra Götalandsregionen lagt och som Bohusläns museum styrelse sagt nej till. Jag kanske skall tillägga att regionen från början (liksom i Bohusläns museums styrelse) har en majoritet av styrelseplatserna.

Det är ändå något överraskande eftersom motståndet mot Västarvets nya organisation varit mycket hårt i Västergötland. Ett nej i Bohuslän blev alltså ett ja i Västergötland.

Situationen är därför knepig men alldeles säkert jublar nu kulturnämndens ordförande Lars Nordstöm (fp). Nu behöver han "bara" ägna sin energi att lösa problemet Bohusläns museum. Och som jag skrivit förut kommer han att koncentrera sina ansträngningar på att få med sig Uddevalla kommun till ett nytt beslut. Tro mig, han kommer att lyckas. Västra Götalandsregionens politiker i den oheliga alliansen s, fp och c har både i museifrågan och inte minst i frågan om NU-sjukvårdens organisation visat sitt rätta ansikte.

Om Lars Norsdtröm lyckas i sitt uppsåt kommer Bohusläns museum att från den första januari ingå som en del i Västarvets nya organisation. Ett brott mot stiftelsens lagar och urkunder, dessutom ett byråkratiskt museiverk, långt från museets värld idag, menar motståndarna till en ny organisation. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar