2008-04-29

OK till ny sträckning av överföringsledningen förbi Gustafsberg


I går eftermiddag var jag på väg i min bil till Bohusläns museum när jag märkte att jag var "förföljd" av en annan bil. Den hängde på genom stora rondellen och ända in på personalparkeringen vid Bohusläns museum.

Ur klev en politiker i Tekniska nämnden som undrade om jag som förvaltande direktör för Gustafsbergsstiftelsen fått yttra mig över överföringsledningens nya sträckning förbi Gustafsberg?

Nej så är inte fallet, svarade jag. Frågan skall tydligen upp i Tekniska nämnden i dag och han ville veta hur det låg till.

En halvtimme senare ringde en tjänsteman från Tekniska kontoret och ville att jag skulle yttra mig i just denna fråga, och helst i dag. Jag bad honom att skicka över en karta så att jag kunde se var det ursprungligen var tänkt att ledningen skulle gå. Kartan fick jag senare (ovan).

Efter att studerat den gamla tänkta sträckningen och den föreslagna nya kunde jag inte hitta någon avgörande skillnad för Gustafsbergsstiftelsens del, varför jag mejlade ett OK tillbaka.

Så då är väl allt frid och fröjd, åtminstone för den sträckning av överföringsledningen som är ny.
I den gamla sträckningen pågår arbetena vid Lindesnäs och i går såg det ut så här på badplatsen, som också ligger på Gustafsbergsstiftelsena mark.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar