2008-04-07

Junogatans mosaikhus


Det var mycket riktigt mosaikhuset på Junogatan som bildgåtan gällde. Jag trodde att det den här gången skulle vara för svårt då bilden endast visade det enda blåa fältet på fasaden .
Huset blev mycket uppmärksammat då det på sin tid invigdes. De gröna fälten liksom det blå är små mosaikbitar som tyvärr på sina ställen nu lossnat.
Martin Gollwitzer och Anders hade alltså alldeles rätt.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar