2008-04-25

Bohusläns Försvarsmuseum efterlyser indelta soldater


Redaktionskommittén från vänster Sture Peterson, Lars Göran Eriksson, Gunnar Höök Uddevalla samt kommitténs ordförande Tore Almius Floda.

Insänt av Gunnar Höök:

"Vid Bohusläns försvarsmuseum i Uddevalla har sedan 1998 pågått registrering av de indelta soldaterna vid Bohusläns regemente och båtsmännen i Bohuslän under Indelningsverkets tid från slutet av 1600-talet tom 1901.

I dag finns i databasen på försvarsmuseet omfattande uppgifter på 16360 soldater och båtsmän, 6291 hustrur, 24349 barn samt 1444 torpställen.

Målet är att i bokform beskriva regementets åtta kompanier samt Bohusläns två båtsmanskompanier. Tre böcker har till dags dato lämnat tryckeriet. Nästa bok i serien kommer att behandla Lane kompani som hade sina knektar inom nuvarande Uddevalla kommungräns.

Samtliga 100 rotar med torpstallen är identifierade samt alla de soldater som över tiden verkat vid Lane kompani.Mellan 15 till 20 knektar har mellan 1600-talet och 1901 bebott respektive torpställe. Sammantaget gör det cirka 1500 till 2000 soldater vid detta kompani.

Vi söker alltjämt uppgifter på soldater och befäl vid Lane kompani. Detta kan vara fotografier, särskilda händelser, arbetskommenderingar, kompanitavlor, kontrakt, syneprotokoll mm.Är du släkt med någon knekt eller bor i ett gammalt soldattorp inom kommunen eller har uppgifter att lämna hör av dig till Bohusläns försvarsmuseum.

Tfn 0522-38010. E-post bohuslans.forsvarsmuseum@telia.com besök gärna försvarsmuseets hemsida www.bohuslans-forsvarsmuseum.se //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar