2008-04-21

Fossum och Fossumsberg


Lars Olsson frågar om Fossum och Fossumsberg:

"Jag cyklade upp till Fossums Kvarn och pratade med en person, som tydligen förvärvat fastigheten. Då kom jag att tänka på att det var en dam som hade häst och stall där en gång i tiden. Så jag talade om detta för honom och jag sade också att det funnits hus i närheten."
Här finns det en stor risk för sammanblandning av Fossum och Fossumsberg. Det blir inte bättre av att på Fossumsbergs gamla kvarn har man satt upp en skylt där det står Fossums f.d. kvarn.
Så här ligger det till. Fossumsberg ligger på Bäveåns norra sida (dvs till vänster på bilden) och Fossum på södra sidan. På Fossumsidan ser vi Fossums kvarn. Den är helt riven sedan många år och det enda man kan se på platsen är lite stenmurar där kvarnen har legat.
På Fossumsbergssidan ser vi f.d. Fossumbergs kvarn och i bildens vänstra kant ser vi själva Fossumsberg huvudbyggnad. Den är också riven sedan många år.
Det här är en nytagen bild på f.d. Fossumsbergs kvarn. Byggnaden har i många år inrymt olika småindiustrier. Bl a har där varit en fabrik för tillverkning av järnskruv. Där framställdes 30 000 järnskruvar om dagen av ett halvt dussin anställda.
För övrigt har kvarnar och sågar avlöst varandra under hundratals år. 1594 fanns det tre sågkvarnar här, en på vardera stranden och en mitt i forsen. (Fossum betyder förresten Forshem - ett hem vid forsen).
Fallhöjden vid Fossumberg och Fossum är nära fem meter. Ett par hundra meter uppströms Fossumsbergs kvarn byggdes 1943 ett kraftverk. Fallhöjden där är nära elva meter. Vid full drift passerar där 6,8 kubikmeter vatten i sekunden genom ett schakt och en 200 meter lång tunnel som mynnar ut nedanför Fossumsbergs kvarn.
En sökning på ordet Fossumsberg i Tidningsarkivet ger nedanstående träfflista.

1883-01-08 Fossumsbergs kvarn såld. Fastighetsaffär.
1904-04-18 Fossumsbergs kvarn såld till G. A. Magnusson för 24 000 kronor.
1911-12-13 Kajsa Bredberg från Nedre Bräcke drunknade vid Fossumsberg. Död.
1919-02-06 Fabriksmässig tillverkning av skruv har påbörjats vid Fossumsberg. Industri.
1923-05-05 Fossumsbergs valskvarn har av G. A. Magnusson försålts till Karl M. Wallin, Ellenö. Fastighetsaffär.
1923-05-05 Fossumsbergs valskvarn har sålts till Karl M Wallin, Ellenö.
1923-08-06 Auktion å Fossumsberg, G. A. Magnusson säljer fastighet. Annons.
1923-09-11 En tvåårig son till mjölnaren Gösta Vallin, Fossumsberg, hittades av värnpliktig. Död.
1923-09-21 2 årige sonen till mjölnaren Wallin på Fossumsberg vid Uddevalla har funnits. Den lilles lik fanns flytande i Bäveån.
1924-09-25 Exekutiv auktion Fossumsbergs Valskvarn.
1924-11-01 Fossumsbergs kvarn byter ägare - Kvarnen inropades av köpman G A Magnusson.
1925-01-20 Striden om Fossumsbergs kvarn fortsätter. Käranden Wallin övergår till handgripligheter. Polis.
1930-01-02 Självmordsdrama vid Fossumsbergs transformatorstation, Bäveån. Ragnar Persson. Död.
1930-01-24 En ny transformator har inmonterats å elektricitetsverket vid Fossumsberg.
1930-03-12 Den vid Fossumsbergs transformatorstation på nyårsdagen omkomne montören Ragnar Persson.
1931-10-10 Johnsson möbelsnickeri i Uddevalla har flyttat från Elseberg till Fossumsberg 1. Industri.
1931-11-07 Ny transformator till Fossumsberg, vikt 30 000 kg kom på specialvagn. Energi.
1932-01-26 Bron över Bäveån mellan Fossums och Fossumsbergs kvarnar brast under bilen. Olycka.
1932-01-29 Nu gapa brofästena tomma vid Fossumsberg. Resterna av den rasade bron. Bro. Bild.
1932-02-04 En möbelfabrik vid Fossumsberg. Fabrik. Bild.
1932-03-10 Den nya bron över Bäveån vid Fossumsberg. Bild.
1935-03-04 Från Fossumsberg i vinterskrud och vårflod. Väder. Bild.
1935-08-16 Pansartankatrapp har visats på Fossumsberg. Skall användas vid regementets övningar. Bild.
1936-09-09 Uddevalla stad köper Kollerö fall och bruk. Även Fossumsbergs kvarn. Fastighetsaffär. Bild.
1936-09-09 Uddevalla stad köper vattenfallen Fossumsberg och Kollerö. Energi. Fastighetsaffär.
1936-09-16 Köpet av vattenfallen beslutat: Fossumsberg med tillhörande mark och byggnader.
1937-01-05 Strömbergets kvarn stänges 7 januari och flyttas till Fossumsbergs Valskvarn. Annons.
1937-01-25 Uddevalla bygger elektricitetsverk vid Kollerö bruk. Även Fossumsbergs verket. Energi. Bild.
1938-05-11 Stora olägenheter för I17 om Fossumsbergs kraftstation komme till stånd. Energi. Regemente.
1939-03-11 Ett 50-tal man bygga elledning från Fossumsberg till Brattås omformarstation. Järnväg.
1939-12-08 Uddevalla stad vill bygga ut Fossumsbergsfallen för elproduktion. Militären kräver kompensation. Energi.
1942-02-10 Fossumsbergs kraftstation skall snarast byggas. Energi.
1942-07-25 Fossumsbergs kraftstation. Energi.
1944-06-14 Kraftstation vid Fossumsberg. Förnäm elektrisk anläggning. Energi.
1945-06-04 Fossumsbergs kraftstation står på höjden av vad teknik kan åstadkomma. Energi.
1945-09-28 Turkisk el.expertis imponerad av Fossumsbergs kraftstation. Energi.
1945-12-08 Transformator av jätteformat genom staden, till Fossumsberg kraftstation. Energi.
1946-01-16 Över 6 milj kwh ur Bävefallen ifjol. Fossumsberg gav 3.825.000 kwh. Bild.
1946-06-22 50 år fyller fru Maria Karlsson, Fossumsberg.
1946-08-19 Råg av årets skörd har förmalts vid Fossumsbergs kvarn.
1966-03-01 Elverket: Fossumsbergstransformatorn förvärvas av Uddevalla Stad.
1970-11-25 Ny råvattentunnel i Uddevalla. Nybygget vid Fossumsberg. Arbetsmarknad. Bild.
1999-04-24 Förre yrkesläraren Georg Westerlund, Lunna, Stillingsön, död, 74 år. Uppvuxen vid Fossumsberg, Uddevalla.//

3 kommentarer:

 1. Vid det övre fallet på den äldre av de båda bilderna borde gården Knapåsen ligga. Min mormors syster och hennes man bodde där fram till sin död. Alex & Anna (Olsson?) Alex var under många år mjölnare på Fossums kvarn.

  Anna berättade en gång för mig om när deras dotter och min mamma hade varit nere vid ån för att bada samtidigt som militären sprängde för bygget av det Lindénvärn som ligger vid Fossum. Det bar sig inte bättre än att sprängsalvan var något för kraftig och ett stort stenblock landade i vattnet strax bredvid de badande flickorna.
  När Alex fick reda på vad som hänt hade han tydligen begett sig upp till bygget och påtalat sitt missnöje över det inträffade, detta med sådant eftertryck att det befäl som var ansvarig för bygget aldrig mer satt sin fot på Knapåsen och sedan alltid gick omvägar när han och Alex träffades.

  Hur sann historien är vet jag inte men jag minns Alex som en mycket kraftfull karl.

  Åke Dahlin

  SvaraRadera
 2. Vem äger Fossums kvarn idag?

  SvaraRadera
 3. Kan inte svara på detta. 1940 flyttade mina föräldrar till Fossum efter att ha sålt gården Björbäck. Deras namn var Hulda och Edvin Olsson. Pappa hade med sig 2 hästar som hade sitt stall i den gamla kvarnen. Husen finns ju inte mera, vårat hus låg närmast älven och närmast Fritidsparken. I sin ungdom lär Pappa haft kvarn här och en viss tid även haft kvarnen Fossumsberg. Enligt vad jag har hört lät han bygga boningshusen Fossum oc Fossumsberg. Skulle vara intressant om det finns någon som vet något om detta. Tyvärr frågade jag inte mina förälrar om gamla tider. Föräldrarna födda 1880 och 1881. Själv är jag född 1927. NE

  SvaraRadera