2008-04-04

Barnhuskistans högtidliga öppnande


(Bilder Sven Andersson)

Från vänster kommunalrådet Essam El-Naggar, Hans Jonasson, kommunalråden Sture Svennberg och Magnus Jacobsson, oppositionsrådet Jan Gunnarsson samt undertecknad.

I dag hade jag besök av Uddevalla kommuns toppolitiker och tjänstemän på Gustafsberg.

Jag skulle under en stund berätta om Gustafsberg och vad vore naturligare än att ta med herrarna in i arkivet.
Mellan 1993 - 1996 ordnade jag upp stiftelsens arkiv som ett led i min arkivarieutbildning. Det skulle vara mitt examensarbete på 10 poäng, dvs ungefär 10 veckors arbete. Det tog tre år. Myriader av lösa papper ordnades upp till 52 hyllmeter välsorterade handlingar i olika serier. Och i arkivet står Gustafsbergs barnhuskista. Min företrädare Jan Fogelin och jag öppnade kistan för att kunna registrera handlingarna som fanns där. Detta var 1993 och det var väldigt speciellt eftersom det är särskilda regler för att över huvudtaget få öppna den.

Dessa regler fastställdes i makarna Knapes testamentet från 1772 och återges här:

"...äfwen som alla Förskrifningar och Documenter böra förwaras uti en särskilt därtil inrättad med starkt Järnbeslag samt Trenne Lås och Nycklar försedd kista, som bör hafwa denna påskrift "Baggetofta Barn-Huskista"; hwilken Kista bör alltid blifwa stående uti Stadsens Tjugo Fyra Äldstas Allmänna Rum på Uddewalla Stads Rådstuga; börandes Directeuren hafwa en, samt Twenne af Stadsens Äldste hwar sin Nyckel til denna Kista, hwilken aldrig bör öppnas, eller någre Handlingar derifrån uttagas, utan Stadsens Tjugo Fyra Äldstes bifall, samt i deras när- och öfwervaro"

Kistan kom aldrig att få heta Baggetofta Barnhuskista eftersom Baggetofta döptes om till Gustafsberg och i stället fick den således namnet Gustafsbergs Barnhuskista. Och den har stått i många år i Rådhuset i Uddevalla. Jag vet inte när den återfördes till Gustafsberg men gissar att det var i samband med att stadens styre flyttade från Rådhuset till Blåkulla.

Hur som helst. I dag var directeuren (dvs jag) och fyra kommunalråd närvarande så vi uppfyllde med råge bestämmelserna för att få öppna barnhuskistan. Jag måste erkänna att det kändes högtidligt att få öppna kistan som säkerligen inte öppnats så värst många gånger sedan testamentet skrevs.

Och när vi tittade ner i kistan mötte oss denna syn.

I kistan ligger de viktigaste handlingarna från Knapes tid. Ja förresten, den äldsta är ett pergamentsbrev från 1463 då Gustafsberg hette Årbol. Det är således olika typer av ägohandlingar och en hel del andra handlingar. I botten ligger två gamla hänglås, kanske de två allra första.

Och här håller jag upp ett pergamentsbrev med sina lacksigill för de intresserade herrarna. Och jag tror bestämt att det var historiens vingslag vi hörde utanför arkivet.//

6 kommentarer:

 1. Ja, fast det är väldigt svettigt just nu med allt som pågår. Men roligt är det, även om jag kan vakna på natten och undra hur jag skall få till allt.

  SvaraRadera
 2. Häftigt!! Där skulle man varit med!

  SvaraRadera
 3. Jag ger dig en specialvisning av arkivet när du är på benen igen.

  SvaraRadera
 4. Arkivet ser ut att vara i god ordning.

  Men jag undrar över om det verkligen är nödvändigt med "de äldstes" närvaro? Villkoren i makarna Knapes testamente kan ju knappast någonsin varit uppfyllda? Kistan skall heta "Baggetofta Barnhus-Kista" men heter istället "Gustafsbergs Barnhus-Kista", kistan skall stå i Uddevalla Stads Rådstuga vid torget, men står istället på Gustafsberg!

  Det hade förresten varit fint om pergamentsbrevet innehållit referenser till Uddevalla stad.

  SvaraRadera