2008-02-13

Thordénska gravkoret


Nils-Göran Wennberg i Svanesund undrar var Gustaf Thordén ligger begravd?
Gustaf Birger Thordén föddes den 25 maj 1894. När andra världskriget bröt ut 1939 bodde han sedan länge på Brändö utanför Helsingfors i Finland. Där hade han byggt sitt arkitektritade rederikontor. Se tidigare inlägg 2007-08-02 Thordén lines rederibyggnader.
Redan under andra världskriget planerade han att återvända till hemstaden och vi vet att han så småningom byggde ett nytt rederikontor vid Strömstadsvägen. Men, det intressanta är att det första han gjorde i anslutning till sin återkomst var att bygga ett gravkor, det Thordénska gravkoret, på Herrestads kyrkogård.
Den 17 november 1943 skriver Bohusläningen att ett Thordéngravkor skall iordningställas på Herrestads kyrkogård. Och den 22 juni 1944 skriver tidningen att Thordénska mausoleet har invigts på Herrestads kyrkogård.
Gustaf Thordén förolyckades genom drunkning på Ramsviksfjorden den 30 juni 1963.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar