2008-02-14

Olycksdrabbat fartyg i Uddevalla hamn


Tidigare har jag skrivit här på bloggen om systerfartygen Marvelous Ace och Luminous Ace.
I dag ligger ett tredje systerfartyg i hamnen och lastar de sedvanliga skrotbilarna med destination Sydamerika. Det är Cougar Ace som den 23 juli 2006 kapsejsade 230 sjömil utanför Alaskas kust.
Besättningen skulle justera ballasttankarna till havs och det misslyckades så att hela fartyget tippade över. Ombord fanns inte mindre än 4 700 Mazda personbilar.
I samband med att Cougar Ace tippade omkull föll en av de ombordvarande så olyckligt att han slog huvudet i ett järnföremål och avled. Resten av besättningen räddades av den amerikanska kustbevakningen. Märkligt nog sjönk inte fartyget utan började sakta att driva iväg in mot kusten. Så småningom sattes bogserbåtar in för att kunna få in det liggande fartyget till en lämplig plats där arbetet med att resa fartyget på rätt köl påbörjades.
Den här bilden är tagen omkring den 26 augusti, alltså mer än en månad efter händelsen och här har man efter stor möda lyckats få upp fartyget på rätt köl.
Sedan man försäkrat sig om att fartyget inte skulle välta på nytt bogserades hon till en hamn där arbetet med att ta ut de många Mazdabilarna påbörjades.
Nu ligger som sagt Cougar Ace i Uddevalla hamn och vi får hoppas att hon håller sig upprätt denna gången. Hon avgår i morgon fredag mot Sydamerika.

Bilder från från kantringen US Coast Guard.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar