2008-02-09


En bild från ett vintrigt Uddevalla. Sådana här vinterbilder är sällsynta i våra dagar.

Fotografen står med ryggen mot Norra Drottninggatan och tar bilden längs Norra Hamngatan västerut. I höger bildkant ligger det Kochska huset och till vänster på andra sidan gatan ligger Uddevalla taxistation.
Taxibilen till vänster är försedd med gengasaggregat så bilden bör vara tagen under andra världskriget, dvs 1939-1945. Bensinbolaget Shell hade några bensinpumpar vid taxistationen men tillgången på bensin var säkerligen mycket knapp. Möjligen sålde Shell gengasved istället?//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar