2008-02-26

Freden i Roskilde - 350 år sedan


I dag är det på dagen 350 år sedan Roskildefreden slöts. Det var alltså den freden som gjorde Bohuslän svenskt. Uddevalla hade då varit en norsk stad i 160 år.

På Bohusläns museum och runt om i landskapet föranleder minnet av Roskildefreden diverse programaktiviteter. På museet invigs i dag utställningen Roskildebroderiet som skildrar Bohusläns historia. 16 damer från Täcklebo Broderiakademi - lokalgrupp Bohuslän forskat i vår historia och berättar genom 24 broderade bilder om olika episoder i vårt landskap fram till freden i Roskilde 1658.
För hundra år sedan, den 26 februari 1908, invigdes Roskildestenen i Hasselbacken. Alla skolelever var ditkommenderade och vädret var uselt. Någon feststämning infann sig aldrig.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar