2015-01-14

Nils-Erik Ekstrand minns översvämningar

Foto Rune Nilsson

Insänt av Nils-Erik Ekstrand:

"Ser på bloggen hur Egon farit fram i Uddevalla hamn. I det tidiga 50-  talet hade höst- och vinterstormarna från väster inga namn som idag, men de kom till Uddevalla lika regelbundet  och  hade ungefär samma följder.

På planen framför gamla Lelångenbanans station stod vattnet då och då halvmeterhögt, och det var ett av dåtidens enkla eftermiddagsnöjen för oss skolgrabbar att cykla omkring på hamnplanen och häpna över svallvågorna  från framhjulet. Oftast tycktes vi haft klart för oss var kajkanten gick, eftersom jag inte har något minne av att någon cyklat ut bland Sunningen, Gustafsberg och de andra skärgårdsbåtarna.

Nils-Erik Ekstrand  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar