2015-01-01

Det skrev tidningarna om för 75 år sedan

Precis som vid föregående inlägg var det för 75 år sedan, 1940, också krig i världen. Om krigen läser man inte så mycket i dagstidningarna. Bara det som kommer väldigt nära som nedskjutningen av det tyska planet den 14 april 1940. Myndigheterna ville mörklägga det som hundratals Uddevallabor bevittnat med Kurirens chefredaktör Frank Eriksson vägrade finna sig i censuren. Det ledde till att alla tre Uddevallatidningarna, Bohusläningen, Bohus-Posten och Kuriren, hade fylliga referat av den dramatiska händelsen.

Nedanstående träfflista är vad som Uddevallatidningarna skrev om 1940. Vill man fördjupa sig i artiklarna kan man göra det genom att vända sig till Bohusläns Föreningsarkiv där allt finns på mikrofilm.

De flesta av artiklarna är hämtade från Bohusläningen men där finns också sådana från Bohus-Posten och Kuriren.

1940-01-02   Ännu ett klass II-bryggeri i Uddevalla? Framställning från Uddevalla bryggeri. Mat.
1940-01-02   Lektorn vid läroverket, filosofie doktorn Gunnar Valley, död. 61 år.
1940-01-02   Folkmängdsminskning i nästan hela Bohuslän. Befolkningsstatestik.
1940-01-02   3.000 skidåkare vid Sportstugan i helgen. Sällsynt vackert vinterväder under nyårshelgen. Väder.
1940-01-04   Rekordomsättning i Uddevalla-konsum. Nära 2 miljoner kronor. Affär.
1940-01-04   60 år fyller handl. Bernhard Nathanael Simonsson, Jordfall Bokenäs. Familjenytt.
1940-01-05   50 år fyller fanjunkaren vid Bohusläns regemente Carl Ivarsson, Uddevalla.
1940-01-05   60 år fyller fabrikör Ivar Olausson, Klädesholmen.
1940-01-05   Frank Zachau advokatbyrå, Kungsgatan 13 (Gamla sidenhuset). Annons.
1940-01-05   50 år fyller fanjunkaren vid Kungl. Bohusläns regemente Carl Ivarsson. Familjenytt.
1940-01-08   800 man skall bort i stenindustrin. Möte i Uddevalla krävde omedelbart arbete åt dessa.
1940-01-08   Vigselringar som gåva till Finlandshjälpen. Krig.
1940-01-08   Drätselkammaren i Uddevalla 100 år. Anteckningar ur gulnande protokoll. Jubileum.
1940-01-08   Vid trähusfabriken arbetade samtliga 95 arbetare och tjänstemän på trettondagen.
1940-01-08   Hyreslagen träder i kraft. Bostad.
1940-01-08   Avsevärd nedskärning av Bohusläns stenindustri. Industri.
1940-01-08   En 48-årig snickare, Edvin Johansson från Kopperöd i Lane-Ryr omkom på väg till arbetet. Olycka.
1940-01-08   Restaurering av Bokenäs ödekyrka.
1940-01-09   70 år fyller fabrikören, förre överpostiljonen Johan Julius Andersson, Uddevalla.
1940-01-09   Den ståtliga manbyggnaden på Häröd i Myckleby socken nedbrann till grunden. Brand.
1940-01-09   Svår olycka i Uddevalla hamn i går. En man illa skadad under lastningsarbete. Olycka.
1940-01-09   Boningshus i Myckleby nedbrunnet. Manbyggnaden på Häröd i aska. Brand.
1940-01-09   Kungörelse om värnpliktstjänstgöring. Regemente.
1940-01-10   Nära 40 000 lån av böcker från Uddevalla folkbibliotek 1939. Böcker.
1940-01-10   Finlandskommitté bildad i Uddevalla. Stor insamlingsaktion planeras. Gåva.
1940-01-10   Vägbron vid Hallinden över järnvägen.
1940-01-10   Från det gamla Uddevalla av Sten Kristiansson. Uddevallas kamp för sin ställning som sjöfartsstad. Historia.
1940-01-10   Arbetsmarknaden i Bohuslän har ytterligare försämrats i december.
1940-01-10   Gott resultat av hästfiltinsamlingen till Finland, som  Röda Stjärnans Uddevallakrets har skött om. Krig.
1940-01-10   En vykortssamling från gamla Uddevalla har d:r Vilh. Jacobowsky erbjudit Uddevalla museum. Gåva.
1940-01-11   Uddevalla i bilder från 1900-talet.
1940-01-11   Livlig kursverksamhet inom Uddevalla landstormsförening. Regemente.
1940-01-11   Uddevalla museum har fått en gåva med 700 uddevallafotografier från 1900-talets början. Bild.
1940-01-11   Länsstyrelsen säger nej till delning av Sunnervikens domsaga. Kviström bör förbli tingsplats. Myndighet.
1940-01-11   Knaxeröds skola nära Rabbalshede nedbrann igår helt till grunden. Brand.
1940-01-11   60 år fyller förre fanjunkaren vid Bohusläns regemente Karl Sigfrid Dahlström.
1940-01-11   Domsagan stannar kvar i Uddevalla? Länstyrelsen avstyrker förflyttning.
1940-01-11   Bohusmålaren Carl Wilhelmssons tändsticksetikett. Konst.
1940-01-11   Dödsorsaken var hjärtattack som snickaren Edvin Johansson fick på väg till arbetet. Sjukdom.
1940-01-11   Skolbrand i Kville. Knaxeröds skolhus lagt i aska. Brand.
1940-01-12   Skolgatans belysning. F.E.K. El.ledningar.
1940-01-12   Ännu en miljon till Svinesundsbrons färdigbyggande.
1940-01-12   50 år fyller f. fanjunkaren vid Bohusläns regemente Karl Sigfrid Dahlström, Uddevalla. Familjenytt.
1940-01-12   Barnavårdscentralen i Uddevalla igångsättes om en månad i lokaler på Södra Drottninggatan. Sjukvård.
1940-01-13   Sidenväveriets personal ger ambulans som gåva till Finland. Två anställda blir chaufförer. Fordon.
1940-01-13   Centralföreningen i Uddevalla har fått sina stora lagermagasin nyrenoverade.
1940-01-13   Förödande bombraid mot Finland i går. Krig.
1940-01-15   1.000-tals klädpaket insamlade i Lysekil till broderlandet Finland. Gåva. Krig.
1940-01-15   75 år fyller ingenjören vid Uddevalla elverk Carl Sundling.
1940-01-15   Frälsningsarmén hade möteslokal på Kungsgatan, tillfällig?
1940-01-15   Ny kyrkovärd i Uddevalla, Gust. Schiller, Kuröd och Torsten Helde.
1940-01-15   Uddevalla Barnträdgård, Packhusgatan börjar nästa torsdag under fröken H. Worms ledning.
1940-01-16   Snöstormen överraskade flera fartyg, tre ångare på grund vid Hållö. Olycka. Båtar. Väder.
1940-01-16   Överste Olof D. Melin, Stockholm, död, 78 år. Var chef för Bohusläns regemente 1915-1921.
1940-01-16   Våldsam snöstorm i Västsverige i går. Flera haverier inträffade vid Hållö. Besvärligt för bilar och bussar. Väder.
1940-01-16   Badöspåret förstärkes för 10.000. Beslut av hamnstyrelsen och drätselkammaren i går. Politik.
1940-01-17   I nästa vecka väntas de första finlandsflyktingarna komma till våra trakter.
1940-01-17   Start för finlandstombolan i Lysekil som är till förmån för finlandsinsamlingen. Gåva.
1940-01-17   Om Rimnersvallen skridskobana, paviljongen vid Kopparsberg som blev hönshus.
1940-01-17   Kallt - Köldrekord i Gläborg. Väder.
1940-01-17   Dödsolycka på Strömstads bangård. Järnväg. Olycka.
1940-01-17   Bohuslänsk fiskebåt till botten. Båtar. Olycka.
1940-01-17   Muséet Stadsfullmäktiges svåraste debattämne. Politik.
1940-01-17   Trafikfrågor inför Uddevallafullmäktige. Politik.
1940-01-17   Hemsk natt på sjön för Hogdalsfiskare. Motorstopp i orkan och polarkyla, båten nedisad. Båtar. Väder.
1940-01-18   50 år fyller handlanden Henrik Hansson, Munkedal.
1940-01-18   Familjen Wenner-Gren flyttar, skrivna i Västerhaninge, äger godset Häringe.
1940-01-18   50 år fyller handlande Henrik Hansson i Munkedal. Bild.
1940-01-18   Många men lindriga fall av köldskador. Många vatten- gas och värmeledningar fröso i Uddevalla. Väder.
1940-01-19   Uddevalla gasverk har kol till i höst. Konsumtionen av el- och gas stiger. Energi.
1940-01-19   1888 var sträng vinter, snö i skogarna till midsommar. F.E.K.
1940-01-19   50 år fyller byggmästaren Axel Andersson, Hällebäck Skärhamn. Familjenytt.
1940-01-19   Bohuslän får ännu ej några Finlandsbarn. Dalsland får däremot en del barn. Social.
1940-01-19   Köldrekord i Sverige o Finland. 44 grader kallt i Härjedalen. Väder.
1940-01-20   Uddevallabon, jägmästaren Anders Robert Zachau har stupat som frivillig i Finland. Död. Krig.
1940-01-20   Ordföranden i Uddevalla cykelamatörer, gravören Olle Olsson, död. 30 år.
1940-01-20   Nu skall uddevallaborna fältsportas. Den nya rörelsen skall återge förlorad spänst. Idrott.
1940-01-20   När männen är inkallade utbildas damerna till ambulans- och lastbilsförare. Utbildning.
1940-01-20   Pipfabriken i Uddevalla, M.D. Schwab.
1940-01-20   60 år fyller manufakturhandl. Anders Johan Bruus, Högsäter. Bild.
1940-01-20   Uddevallabo stupad i Finland. Löjtnanten i Bohusläns regementes reserv Anders Zachau död. Krig.
1940-01-20   Olyckan på julresan blev döden. Gravören Olle Olsson Uddevalla avliden. Olycka.
1940-01-20   Framgångsrikt år i fjol för VSS. 12½ procents ökning av tillförseln av djur. Bild.
1940-01-22   Skärgårdsmästerskap i bordtennis. Idrott.
1940-01-22   Backamo-Kamraternas idrottsföreningska återuppta verksamheten. Föreningar.
1940-01-22   Förre löjtnanten Anders R. Zachau, död 33 år. Stupad som frivillig i Finland.
1940-01-22   Fältsportpremiär i rykande snöstorm. Idrott.
1940-01-22   Sjökapten P. Ehrlander, 65 år, befälhavare på Bohuslänska kusten. Död.
1940-01-22   Sprängskotten dåna på södra landsvägen. Femton man i arbete på Walkesborgsbergen.
1940-01-22   Brännefejder av F.E.K.
1940-01-22   Motorplogarna i arbete i Bohuslän. I allmänhet dock inga svårare snöhinder i våra trakter. Väder.
1940-01-23   60 år fyller skepparen Carl Johansson, Krossekärr, Tanum.
1940-01-23   Fru Anna Engström Uddevalla död, 65 år. Den bortgångna har under många år idkat kafe- och matserveringsrörelse. Familjenytt.
1940-01-23   "Ångare sjönk vid Lysekil. ""Grebbestad"" gick till botten i Grötesundet. Båtar. Olycka."
1940-01-24   "Ridån går upp för ""Saga""-biografen."
1940-01-24   Kafé och lunchrestarurant Sjöstjärnan, Södra Hamngatan 16. Annons. Mat.
1940-01-24   Sporttjänst är första firman som flyttat in i Sagahuset. Affär.
1940-01-24   Uddevalla målarmästareförening firade 20-årsjubileum, ordf E. Thorild.
1940-01-24   75 år fyller hemmansägaren Albert Svenungsson, Qvatroneröd, Svenshögen.
1940-01-24   "Uddevallas nya bio startar. ""Saga"" - premiär på fredag med ""Kalle på Spången"". Bio."
1940-01-25   50 år fyller kontoristen vid systembolaget Johannes Carlåhs.
1940-01-25   Uddevallas landstormslottor har fullt upp med att sticka till neutralitetsvaktens män. Regemente.
1940-01-25   Kurödsvägen väntas färdig fram på våren, vägarbetet mellan Uddevalla-Vänersborg.
1940-01-25   70-åring i Bullaren omkommen. Dödsolycka i Klagrödsbacken i går. Olycka.
1940-01-25   Mejerifred i Tanum har nu uppnåtts. Sammanslagningen har förverkligats. Mat.
1940-01-25   75 år fyller ingenjör J.G. Gunnerson, Lysekil. Familjenytt.
1940-01-25   Några storstenbrott i Bohuslän nedläggas. Nedläggning.
1940-01-26   Drätselkammaren hyr Bodelid för sommaren för upplåtande av vandrarhem. 40 sängar finns. Turist.
1940-01-26   Linds Bosättningsmagasin realiserar p.g.a. lokalbyte vid Kungstorget.
1940-01-26   Ivarsbo är av betydelse för friluftslivet Länstyrelsen avstyrker hos k m:t Sulfi.
1940-01-26   75 år fyller civilingenjören konsul J. G. Gunnersson, Lysekil.
1940-01-26   Finlandsafton igår i Uddevalla kyrka. Bild.
1940-01-26   Tre nya större minkatastrofer. Göteborgsfartygen Patria och Gothia till botten med 31-32 man. Krig.
1940-01-26   Sandöbron var ej säker. Katastrofens orsak utredd av expertkommission.
1940-01-27   "Stilig biograf öppnad med lyckad premiär ""Saga""-biografen."
1940-01-27   Uddevalla för 100 år sedan. Historia.
1940-01-27   Bokenäs medeltidstempel åter i bruk om 10-tal år. Kyrka. Bild.
1940-01-29   Cirka 440 fastigheter i Uddevalla är skyldiga att ha skyddsrumsplaner. Krig.
1940-01-29   Den nya koralboken togs på söndagen i bruk i landets kyrkor, den fjärde i ordningen.
1940-01-29   Slalombacken i Kapelle inviges med en av Norges bästa slalomåkerskor. Idrott.
1940-01-29   Rixö kapell på Stångenäs invigt. Kyrka. Invigning.
1940-01-29   Isbanan vid Rimnersvallen spolas av IFK:are. Idrott.
1940-01-29   Levnadsstandarden har stigit, sederna har mildrats. Sander Andersson, Röd. Berättelse.
1940-01-29   65 år fyller v. konsul A.W. Christensson, Lysekil. Familjenytt.
1940-01-29   Munkedals BK 5 år. God ekonomi och många medlemmar under 1939. Jubileum.
1940-01-29   Skyddsrumsplaner och hemskydd. Hälften av Uddevallas fastighetsägare ha ännu ej ordnat skyddsrumsplaner. Krig.
1940-01-30   Reparation av kajkant vid Badö, godsfinka till botten vid Badö omkring 5 meters.
1940-01-30   Gustav Lindqvist, den nye postmästaren i Munkedal, tillträder 1 februari. Utnämning.
1940-01-30   Hunnebostrandsbåt gick till botten. De båda ombordvarande räddades i sista stund. Båtar. Olycka.
1940-01-30   Fasansfull olycka i Vänersborg i går. Tre små barn innebrända vid eldsvåda. Brand.
1940-01-30   Tjörn svårt utsatt för snöhinder igår. Väder.
1940-01-31   Frivilliga medel har bekostat slalombacken i Kapelle. Idrott.
1940-01-31   Beaktansvärt initiativ. Morlanda får länets första hemvärn. Regemente.
1940-01-31   Bohuslänska Curlingklubben i Uddevalla startade 1852, spelade ofta på isen. Idrott.
1940-01-31   F. nämndeman Alfred Holmgren Långevall Hällevadsholm död, 76 år. Bild.
1940-01-31   Tanums nya mejeribyggnad. Beräknas vara i bruk i april månad. Bild.
1940-02-01   Uddevallabanorna till staten. Preliminärt avtal igår med UVHJ.
1940-02-01   Herrljungabanan övertages av staten. Preliminärt avtal klart. Järnväg.
1940-02-01   Hundratals stenhuggare till skogarna. Bohuslänska stenhuggare få hugga skog i Östergötland. Arbetsmarknad.
1940-02-01   Uddevalla - Herrljungabanan till S.J. från 1 juli i år. Förhandlingar om Lelångebanans förstatligande. Järnväg.
1940-02-01   Arbetslösheten i Uddevalla minskar. Arbetsmarknad.
1940-02-02   Uddevallabor i kö för att lära sig skjuta. Fältsportskyttet blev succé. Idrott. Utbildning.
1940-02-02   Slalombacken i Kapelle inviges på söndag. Annons. Idrott.
1940-02-02   Ökad arbetslöshet under januari. Fernströms slutar med bombstenstillverkningen i Fågelviken. Arbetsmarknad.
1940-02-03   Omläggning av vägen Kärr-Grohed med smågatsten (vägen Uddevalla--Kungälv).
1940-02-03   "Nya postlokalerna i Fjällbacka i bruk. Något om forna tiders ""postverk"" i Fjällbacka. Post."
1940-02-03   Nya sporttävlingar lanceras i Uddevalla. Slalomstjärnor till Kapelle evenemang på söndag. Tävling.
1940-02-05   Uddevalla har fått en präktig slalombacke i Kapelle. Invigning. Idrott.
1940-02-05   Prosten J.A. Bogren, Uddevalla efterträder prosten Franck i Ödsmål och blir kontraktsprost i Älvsyssels norra distrikt. Bild.
1940-02-05   En allvarlig olycka inträffade vid  UVHJ- stationen i Uddevalla då verkstadsarb. G.F. Dahlqvist blev svårt klämd mellan en plattform och ett lok.
1940-02-05   Flatön isolerad från fastlandet på grund av isförhållandena. Väder.
1940-02-05   Invigning av slalombacken i Uddevalla. Tävlingar med 45 deltagare. Invigning.
1940-02-06   Värnpliktig vid Bohusläns regemente skadad av vådaskott vid övning. Regemente. Olycka.
1940-02-06   Fastlagssemlor: Sockrade 8 öre st. Grädde och mandelfyllda 15 öre st. Blomqvists bageri. Annons. Mat.
1940-02-06   Beredskapsmannarna vid I17 ha fått egen juridisk byrå. Den första i landet. Regemente.
1940-02-06   75år fyller förre borgmästaren i Uddevalla Karl Rasmussen.
1940-02-06   Hotande brand i färghandel på  Stale i Munkedal. Brand.
1940-02-07   När Herrljungabanan och Lelångenbanan invigdes. 1866 resp. 1895. Järnväg. Historia. Invigning.
1940-02-07   Lelången blir statsbana 1 juli. Preliminär uppgörelse i går. Järnväg.
1940-02-07   Kulvertar i Ardmore och Bävebäckarna. Ledningar
1940-02-07   Svår isläggning i skärgården, ev biltrafik på isen till öarna.
1940-02-07   75 år fyller f. borgmästaren i Uddevalla Karl Rasmusson, Ljungskile. Bild.
1940-02-07   Tanumsbo var nära döden vid bombraid. Finska luftvärnet räddade, då ryska flygare gjorde störtdykning. Krig.
1940-02-07   Staten övertar även Lelångenjärnvägen. Preliminär uppgörelse vid förhandlingar under tisdagen.
1940-02-08   """Likt & olikt"". 250-talet värnpliktiga vid Bohusläns regemente på skolbänken. Engelska. Byggnad."
1940-02-08   Bränsle ur torvmossarna av F.E.K.
1940-02-08   Skytteförening bildad i Brastad. Föreningar.
1940-02-08   Skola som kommit till på rekordtid. Ett besök hos kurserna för inkallade vid I 17. Regemente.
1940-02-09   Kyrkor i Bohuslän stänges för kylans skull. Skolsalar ersätter. Kyrka. Väder.
1940-02-09   Bränntorvföretag skapas i Bohuslän? Planer därom under förberedelse inom företagareföreningen.
1940-02-09   Fem kyrkor stängas för kylans skull. I Forshälla och Skredsviks pastorat. Väder.
1940-02-09   Bohuskustens sjöfart hotas nu av isvintern. Väder.
1940-02-09   Bostadshus nedbrunnet vid Hunnebo. Brand.
1940-02-09   Opera-kväll på Uddevalla teater.Nöjen. Bild.
1940-02-10   Årets distriktmästare på skidor 30 km, Einar Magnusson Håverud. Idrott. Bild.
1940-02-10   Tillbyggnad föreslås vid ålderdomshemmet. Särskild flygel för sinnessjukvården.
1940-02-10   Svåra isförhållanden på Västkusten. Häst- och släde får flerstädes ersätta båtar.
1940-02-10   Ny Uddevallaproduktion, lagerhus med träbalkar. Fabrik.
1940-02-10   Hopptävlingarna i Uddevalla i morgon. Vinterns största evenemang går av stapeln. Tävling.
1940-02-10   80 år fyller kyrkovärden och hemmansägaren Conrad Larsson Gramsås, Tanum. Bild.
1940-02-10   Fornkyrkogården i Hunnebostrand. Kyrka.
1940-02-10   Stora beredskapsarbeten i Bohuslän. Fiskehamn åt Hasselösund hjälparbete.
1940-02-10   Orust travsällskap firar 25-årsjubileum. Ett hästavelcentrum med anor på Orust. Jubileum.
1940-02-12   50 år fyller kamreraren vid Skandia-Verken Ivar Johansson, Lysekil. Familjenytt.
1940-02-12   Eldsvåda i tapetserarverkstad i Uddevalla. Brand.
1940-02-12   Idrottshallen fullt färdig i mars månad. Byggnad.
1940-02-12   Kampenhof inviger nya välfärdshuset, omklädningsrum, dusch och tvättrum.
1940-02-12   Brevstölder vid posten i Uddevalla. Polis.
1940-02-12   Kampenhofs nya välfärdshus, som omfattar bl.a. omklädningsrum och tvättrum med dusch. Byggnad. Bild.
1940-02-12   Om- och tillbyggnad av ålderdomshemmet i Uddevalla föreslås av fattigvårdsstyrelsen. Sjukvård.
1940-02-13   Kyrkoherden cyklade i 20 graders kyla över isen till Kornö och höll gudstjänst. Kyrka. Väder.
1940-02-13   Hotande isblockad av Uddevalla. Statens Trafikkommision lovar hamnen hjälp. Farleder. Väder.
1940-02-13   Högre folkskolan skall apteras till militärsjukhus såsom redan skett med Östra.
1940-02-14   75 år fyller förre maskinisten vid Uddevalla lasarett Gustaf Elfvin, Hunnebodalen, Uddevalla.
1940-02-14   Förre sjökaptenen Anton Skoog, Gullholmen, död. 83 år.
1940-02-14   Issituationen vid Bohuskusten bättre. Infrusna kolen på väg hit. Svårforcerat mellan Tistlarna och Pater Noster. Väder.
1940-02-14   Bohusläns båtbyggare få ett gott handtag. Allmogebåtbyggare får sälja 14 utställningsbåtar till mässan i Göteborg. Båtar.
1940-02-15   """Från det gamla Uddevalla"" av Sten Kristiansson. Från återuppbyggnadsåren. Historia. Hembygd."
1940-02-15   Modern snabbgående skärgårdsbåt önskvärd. DK i Uddevalla om skärgårdsutredningens förslag. Politik.
1940-02-15   Luftskydd i Uddevalla för 64,620 kr. Gaspriset föreslås ökat till 20 öre. Politik.
1940-02-15   Stängning besvärlig för Uddevallaläroverket. Landsbygden håller i stort sett skolorna igång. Skola. Väder.
1940-02-15   F. sjökaptenen Anton Skoog Gullholmen död, 83 år. Familjenytt.
1940-02-15   Tomtpriser på Garvaremyren drätselkammaren föreslår 3 kronor á 3.50. Bostad.
1940-02-15   Försök att bryta is misslyckades, isen halvmetertjock vid Smögen.
1940-02-15   Västerlånggatans breddning.
1940-02-15   Länstyrelsen har godkänt skenfri korsning vid Hallinden, mellan Lysekils järnväg.
1940-02-15   Brand Hallbergsgatan 1, huset ägs av blomsterhandlare Lundberg men är uthyrt.
1940-02-15   Idrottshallen, staden har skänkt tomten mot andelar och lämnat ett lån på 25 000.
1940-02-16   En praktisk 4-årig mellanskola anordnas i högre folkskolan.
1940-02-16   Hasselbackshuset har blivit skola, då ordinarie skolan blivit militärsjukhus. Regemente.
1940-02-16   Staten köper Gräskärrs egendom. Fastighetsaffär.
1940-02-16   Lysekil begär kaj för 1,2 milj. Beslut av stadsfullmäktige i går. Politik.
1940-02-16   Issvårigheter i Göteborg ökar Uddevallas trafik. Hamn. Väder.
1940-02-16   Bohusbarnen friskare  genom goda kostvanor. Sjukvård.
1940-02-16   Sju bohuskyrkor stängas på grund bränslebrist, Forshälla, Grinneröd, Skredsvik.
1940-02-16   Ordna i god tid med luftskyddet, se annonser om olika saker.
1940-02-16   Insamling för Finland. Ungdomens röda kors insamlar tandcremestuber och hudkrämstuber.
1940-02-17   Kritisk situation på bränslemarknaden, men i Uddevalla hamn lossas just nu kol.
1940-02-17   1000 ton kol till Uddevalla stoppad av is? Väder.
1940-02-17   Tjälen går drygt en meter djupt. Många ledningsbrott i Uddevalla. Ledningar. Väder.
1940-02-17   Bohuslänningarna böra förebygga näringsbrist. Mjölkskatten en olycklig reform säger dr E. Forsgren. Mat.
1940-02-17   Isläget på våra fjordar är alltjämt kraftigt, Meta och Zeus forcerade.
1940-02-19   """Från det gamla Uddevalla"" av Sten Kristiansson. Från återuppbyggnadsarbetena. Hembygd. Historia."
1940-02-19   """Göta Lejon"" forcerade isen in till Uddevalla. Isbrytarfrågan upptas på nytt i Uddevalla. Båtar."
1940-02-20   Målarmästare Anders Magnusson, Uddevalla, död. 67 år.
1940-02-20   BMK:s första beredskapskurs har utbildat 10 kvinnliga ambulans- och lastbilsförare. Utbildning.
1940-02-20   Ingen sjöfart f.n. på Uddevalla. Båtar. Väder.
1940-02-20   Målarmästare Anders P. Magnusson i Uddevalla död, 67 år. Familjenytt.
1940-02-20   Ny ambulansbil från Uddevalla till Finland. Krig.
1940-02-20   Munkedalsfödde skeppsredaren Gustaf B.Thordén donerar 215 000 kr till det stridande finska folket. Gåva.
1940-02-21   50 år fyller kyrkoherde Gunnar Norrman, Kville.
1940-02-21   Firma Järbo kraftverk har tagit i bruk en modern valskvarn vid Skällsäters stationssamhälle. Fabrik.
1940-02-21   Fullmäktige i Uddevalla sände kungen telegram. Snabbt avverkat januarisammanträde. Politik.
1940-02-21   Vägen Kärr-Grohed omlägges, del av vägen Kungälv-Uddevalla.
1940-02-21   Stadsfullmäktige beslut att inköpa fastigheten stadsäga 804 med åbyggnader.
1940-02-22   Stora vägarbeten för att avhjälpa arbetslösheten under kommande sommar. Arbetsmarknad.
1940-02-22   65 år fyller konsul Oscar Cavalli-Björkman, Strömstad. Familjenytt.
1940-02-22   Vägstopp i Valbo av snön. Mycket besvärligt att komma fram, busstrafiken fick ligga nere. Väder.
1940-02-23   Förslag till omläggning av riksvägen. Bron vid Kviström och vägporten i Munkedal slipper genomfart. Trafik.
1940-02-23   50 år fyller handl. och industrimannen Carl Claesson i Henån. Familjenytt.
1940-02-23   Flera ångare isskruvade å Bohuskusten. Två ångare fördes från Vinga ända upp mot Lysekil. Väder.
1940-02-23   Stort intresse i Bohuslän för skyttet. Många nya föreningar i Bohuslän. Föreningar.
1940-02-23   Den gamla bron vid Kvistrum överflödig även vägporten i Munkedal får blott lokal.
1940-02-24   Duktiga sköterskor på Uddevalla lasarett stöper 2.700 ljus som skall sändas till Finland. Social.
1940-02-24   Tandvårdsplan för Bohuslän nu fastställd. 22 tandvårdsdistrikt. Sjukvård.
1940-02-24   "Uddevalla ""adopterar"" finska staden Loimaa. 50 svenska städer ta sig an 50 finska."
1940-02-24   Eldsvåda i Kampenhofs färgeri igår. Torkmaskin spolierades. Brand.
1940-02-24   "Hamnen i Uddevalla skall utnyttjas mera. Ansträngningar från statens sida att ""sprida"" transporterna från storhamnarna."
1940-02-24   Tragisk eldsolycka i Svinesund. Gammal dam  anträffad död i sin brinnande stuga. Brand.
1940-02-24   Kosteröarna isolerade sedan förra lördagen. Väder.
1940-02-26   Herrljungabanan övertages av SJ. Försäljningen godkänd av bolagsstämman. Järnväg.
1940-02-26   Storskrakar och knipor gästa Hasselbackens fågeldamm. Fåglar.
1940-02-26   Dalslänska konstnärer i Uddevalla. Vacker utställning på museet. Konst.
1940-02-26   Hemmansägaren Mattias Mattsson Uleberg död, 60 år. Bild.
1940-02-26   Många kyrkor stänga genom bränslebristen. 49 församlingar ha andra gudstjänstlokaler. Kyrka.
1940-02-26   Hemstugan i Ljungskile invigd i går. Senaste nybygget vid Västkustens ungdomsskola. Byggnad.
1940-02-26   Haveri av dansk båt i isen vid Grundsund. Båtar. Väder.
1940-02-26   Uddevallakretsen av Röda Korset 25 år. Jubileum. Bild.
1940-02-26   Uddevalla Röda korskrets en av Bohusläns äldsta. Bildades 1916 .
1940-02-26   Nya vägen Munkedal-Saltkällan kommer att byggas över Åtorp. Beslut vid vägstämman. Vägarbeten.
1940-02-27   Isblockaden av Uddevalla bruten i går. Väder.
1940-02-27   Gasmaskfabriken i Brastad har bråda dagar. Fyller också en social funktion.
1940-02-28   Skollediga gymnasister hemvärnsstomme i Uddevalla. Regemente.
1940-02-28   Munkedalsbo med vid  ångaren Wirgos undergång. Krig.
1940-02-28   Gasmaskfabriken i Brastad har även social funktion att fylla. Bild.
1940-02-28   Packisen hindrar trafiken. De infrusna båtarna vid Bohuskusten få ligga still över en vecka. Väder.
1940-02-28   Uddevalla Röda Kors 25-årsfest i går kväll. Jubileum.
1940-02-28   Åter svensk ångare som  förolyckats. Bohuslänning saknas. Båtar. Olycka.
1940-02-28   "Vinterbadarklubben ""Isbitarna"" från Göteborg skall ge uppvisning på Bjursjön i Uddevalla."
1940-02-29   "2 orustbor omkom vid förlisningen å fartyget ""Santos"". Krig. Båtar."
1940-02-29   600 stenarbetare till nya arbeten utanför Bohuslän. Arbetsmarknad.
1940-02-29   Uddevalla sänder folk till adopterade Loimaa. Kommunaltjänstemän och arbetare dit på 3 månader.
1940-02-29   Frosten har gått illa åt Krokstads kyrka. Stora sprickor i kyrkans norra mur.
1940-02-29   Mjölkmonopol av F.E.K.
1940-03-01   Hundratals bohuslänningar civilarbetare i Finland. Krig.
1940-03-01   Isbrytare för 250,000 kr. bör anskaffas för Uddevalla. Isbrytareförslag framlägges inom kort. Båtar.
1940-03-01   Konstutställning på muséet i Uddevalla. Dalslandskonsten på frammarsch.
1940-03-02   Bränslesituationen i Bohuslän kritisk. Energi.
1940-03-02   107 pappersvästar av syarmén i Uddevalla. Bild.
1940-03-02   Frivilliga skytterörelsen utbreder sig snabbt. Beredskapsskytte med över 50 deltagare pågår. Utbildning.
1940-03-02   Byggmästarna Emil, Gustav och Herbert Karlsson har sålt nybyggnader. Fastighetsaffär.
1940-03-02   Gasmaskfabrikation i Lysekil. Emballagefabriken får bedriva tillverkning.
1940-03-02   Regeringen har medgivit att Högre folkskolan i Uddevalla får från 1 juli .
1940-03-03   Avslutade dag- och nattävlingar i Mustafors. Anordnade av I17. Regemente. Idrott.
1940-03-04   Båtkö till Uddevalla tillhavs. 5 båtar vänta vid Marstrand. Båtar. Väder.
1940-03-04   Nio finska barn till Uddevalla. Första gästerna kommo i lördags. Flykting.
1940-03-04   """Vi paradera"" I17:s revy ges i radio. Regemente. Nöjen."
1940-03-04   37.000 kronor insamlade i Uddevalla för det kämpande Finland. Social. Krig.
1940-03-05   Två isbrytare räddade 5 båtar in till Uddevalla. Båtar. Väder.
1940-03-06   20 finska krigsinvalider får vila i västra Dalsland, i Stigens f.d. disponentsbostad. Sjukvård.
1940-03-06   Hamnarbeten för 280,000 i Uddevalla. Från drätselkammarens sammanträde i går. Politik.
1940-03-06   Statens övertagande av UVHJ kostar 1,4 milj. kr. Järnväg.
1940-03-06   Isblockaden lättar utmed Bohus-kusten. Kusttrafiken delvis igång. Båtar. Väder.
1940-03-06   Norra hamnen isfri igår. Väder.
1940-03-08   Stenindustrien i Bohuslän minskas med 900 man. Arbetsmarknad.
1940-03-09   Luftvärnsförening i Uddevalla. Luftskyddet för staden av vital betydelse. Föreningar.
1940-03-09   Fröken Eleonore Adler. Död.
1940-03-09   I17 har fått sitt manskapsbibliotek. Böcker. Regemente.
1940-03-09   Luftvärnsförening bildad i Uddevalla. Föreningar. Regemente.
1940-03-09   Rusthåll av F.E.K. Regemente.
1940-03-09   Sunnervikens domsaga skall icke uppdelas. Regeringsbeslut i går. Myndighet.
1940-03-11   Från det gamla Uddevalla av Sten Kristiansson. Ett och annat från återuppbyggnadsarbetet. Hembygd.
1940-03-11   Isblockaden å Bohuskusten har nu brutits. Väder. Båtar.
1940-03-11   Uddevallas handel och sjöfart under stadens guldålder 1750-1820.
1940-03-11   80 år fyller förre ladugårdsförmannen Axel Leonard Niklasson, trotjänare på Kasens egendom.
1940-03-12   Förra lärarinnan Emelie Olsson, död. 79 år.
1940-03-12   Uddevallas handel och sjöfart under stadens guldålder 1750-1820. Av Sten Kristiansson. Hembygd.
1940-03-12   Förre folkskolläraren Olof Edvard Thorell Uddevalla död, 81 år. Familjenytt.
1940-03-12   F.d. lärarinnan Emelie Olsson Uddevalla död, 78 år. Familjenytt.
1940-03-12   Auktionsnöje av F.E.K.
1940-03-12   Eleonore Adler in memorian. Bild.
1940-03-13   Finsk - Rysk fred sluten. Kriget slutar idag.
1940-03-13   Isbrytarefrågan tas åter upp i Uddevalla S.F. Åtta offentliga skyddsrum skola inrättas i Uddevalla. Politik.
1940-03-13   Skalbanken vid Bräcke naturminne. K. B. förordar att området förvärvas för staden.
1940-03-13   Hård fred för Finland. Kriget slut i dag.
1940-03-13   Trafiken på Österlandet-Västgötavägen av F.E.K. Staden har inköpt  för rivning.
1940-03-14   Gaspriset i Uddevalla 20 öre kbm. Från  belysningsstyrelsens sammanträde i går. Priser.
1940-03-14   3 meters drivor i Valbo. Kraftig snöstorm i går i våra trakter. Väder.
1940-03-14   Ingen väg Dragsmarks kyrka - Lahall. Politik.
1940-03-14   Kokslediga Uddevallaelever vid brandkår och luftvärn. Ingen sysslolös Uddevallaungdom under bränslebristlovet.
1940-03-14   Gaspriset höjes 4 öre i Uddevalla. Från 16 öre till 20 öre Kbm.
1940-03-15   F. förmannen vid Uddevalla tändsticksfabrik Johan Fredrik Jakobsson död, 64 år. Familjenytt.
1940-03-15   Fru Olena Charlotta Hansson Uddevalla död, 84 år. Bild.
1940-03-15   Luftvärn för 250,000 kr. trygghet åt Uddevalla. Regemente.
1940-03-15   Stigenbo bland de stupade i Finland. 12 dödsbud från frivilligkåren. Krig.
1940-03-15   "Loimaa är Uddevallas ""adoptivstad"" i Finland."
1940-03-15   Lysekil ordnar med luftskyddet. Mycket arbete återstår ännu. Krig.
1940-03-15   Stigenbon Eric Harald Johansson stupade som finlandsfrivillig timmarna före vapenstilleståndet. Död. Krig.
1940-03-15   Det planerade sköterskehemmet i Uddevalla kommer att förverkligas inom en snar framtid. Sjukvård.
1940-03-16   27 Bohuslänssocknar äga 8,780 har skogar. Näringsliv.
1940-03-16   Ökat intresse för frivilliga landstormen. Omfattande befälskurs i Uddevalla.
1940-03-16   Förre landstingsmannen Otto Eriksson, Fjällbacka, död. 81 år.
1940-03-16   24 graders frost uppmättes i Uddevalla natten till fredagen. Väder.
1940-03-16   Uddevalla får barnavårdscentral 1 april. Sjukvård.
1940-03-16   Förre hemmansägaren Otto Erisson Hjälp-Edsten död, 81 år. Bild.
1940-03-16   Bohuslänningarna få lära traktorskötsel. Välbesökt kurs i Uddevalla avslutas i dag. Bild.
1940-03-18   Kolmilor i Bohus-skog är en konsekvens av gengasen.
1940-03-18   Till ny häradshövding i Sunnervikens domsaga har utnämnts Thorsten Gislander, Stockholm. Utnämning.
1940-03-18   Selma Lagerlöf, död.
1940-03-18   Kokslov- och skridskolov F.E.K.
1940-03-18   Selma Lagerlöf ur tiden. Avled i lördags morse i sitt hem i Mårbacka. Bild.
1940-03-19   Radio och grammofon. (Thomas Edison fonograf) Nöjen.
1940-03-19   Inga stängda kyrkor i påsk. Extra tilldelning av kol och ved.
1940-03-19   Tecknad bild på nya sköterskebostaden vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1940-03-19   Hästen föll genom isen vid färd över Gullmaren från Lysekil. Olycka. Djur.
1940-03-20   20 pojkar utbildas i luftvärn. Stort intresse bland uddevallapojkarna. Regemente.
1940-03-21   Pojkar från läroverket och högre folkskolan har under kokslovet fått utbildning i handhavande av skjutvapen.
1940-03-21   Lägre bro Orust - Malmön överväges nu. Vattendomstolen skall avgöra frågan före vägstämman. Vägarbeten.
1940-03-21   Gravkapellsbygget i Brastad. Kyrka.
1940-03-23   70 år fyller godsägaren Walter Thorburn, brukare av Kasens egendom Uddevalla.
1940-03-23   Antimakassar av F.E.K.
1940-03-23   Kafferansonering har trätt i kraft. Mat.
1940-03-23   Långfredagsriset av F.E.K. Om gammal folktro. Seder o bruk.
1940-03-23   80 år fyller förre tändsticksarbetaren J. A. Gustafsson, Viggero, Uddevalla.
1940-03-23   70 år fyller f. godsägaren Walter Thorburn, Uddevalla. Bild.
1940-03-23   Miljonarbeten i vår å Stångenäs o Sotenäs. Arbetsmarknad.
1940-03-23   65 år fyller indelte korpralen vid Bohusläns regemente Axel Mellgvist, Bro. Familjenytt.
1940-03-23   50 år fyller köpman Hjalmar Alexandersson, Bovallstrand. Familjenytt.
1940-03-27   Selma Lagerlöf vigd till griftero. Vacker sorgehögtidlighet, vari hela bygden deltog.
1940-03-27   Påskhelgen i Uddevalla har förflutit lugnt. Högtid. Väder.
1940-03-27   F. hemmansäg. Anders Emanuel Börjesson, Orreberg Berfendal död, 86 år.
1940-03-28   Förre korpralen vid Bohusläns regemente Otto Alfred Redin Nedre Bräcke död, 84 år.
1940-03-28   Luftvärn åt Uddevalla är av vital betydelse. Även landsbygden bör hjälpa till att skydda ett centra för bygden. Regemente.
1940-03-28   Selma Lagerlöfs begravning. Bild.
1940-03-28   Våldsam snöstorm i Valbo. Ymnigt men jämnare snöfall i Bohuslän. Väder.
1940-03-28   Uddevalla för 100 år sedan. Historia.
1940-03-29   """Bilden för dagen"". Bäveån i  snöskrud."
1940-03-29   Två vägar i Bohuslän för 900,000 kr. påbörjas. Ett 60-tal arbetare få sysselsättning. Vägarbeten.
1940-03-29   60 år fyller köpman Hans Hansson, Uddevalla. Bild.
1940-03-30   Stadshotellet, Uddevalla. I kväll dans Alex Harrys Orkester. Nöjen. Annons.
1940-03-30   80 år fyller byggmästare E.A. Hansson, Kollerö. Familjenytt.
1940-03-30   Sagahuset står inför sin fullbordan. Dahlska bygget, stadens modernaste och förnämligaste fastihet. Byggnad. Bild.
1940-03-30   1,500 pålar 21 m. djupt för väg å Sannes strand.Vägarbeten.
1940-04-01   5000 barn i Bohuslän fingo tandvård 1939. Från Röda Kors-distriktets årsmöte i Uddevalla. Sjukvård.
1940-04-01   Bohusidrotten gav åt Finland 600-700 kr. Gåva.
1940-04-01   Ny charkuterivarubutik öppnas 5 april i fastigheten Kungstorget 2. Annons.
1940-04-01   Änkefru Eva Johnsson Uddevalla död, 92 år. Familjenytt.
1940-04-01   Jubileumsstämma med Bohusläns ungsvenskar. Bild. Politik.
1940-04-02   Förre vaktmästaren vid flickskolan Leonard Karlsson, död,  79 år.
1940-04-02   """Vårtecken"". Islossningen har börjat i Bäveån. Väder."
1940-04-02   Lyse socken har landets nyaste telefonautomat. Telefon.
1940-04-02   Förre vaktmästaren vid Högre folkskolan och Flickskolan, Leonard Karlsson Uddevalla död, 79 år. Familjenytt.
1940-04-02   Fröken Anna Radhe Uddevalla död, 80 år. Familjenytt.
1940-04-03   Under tiden 15-31 mars badade 783 st i badhus.
1940-04-03   Den 1:a april tillträde nyutnämde häradshövdingen i Sunnervikens domsaga Thorsten Gislander.
1940-04-03   Ny charkuterivarubutik öppnas fredagen den 5 april i fastigheten Kungstorget. Affär.
1940-04-03   Göteborgs och Bohus läns Hemslöjdsförening, Lagerbergsgatan 5. Annons.
1940-04-03   Vi flyttar idag till Sagahuset Albihns Pälsvaruaffär (tidigare lokal Kungsgatan). Annons.
1940-04-03   Före detta hamnkassörskan- och ångbåtskommisionären i Uddevalla fröken Anna Cathar Död.
1940-04-03   Ålderdomshemmet i Uddevalla ombygges? Hamnstyrelsens förslag om ny isbrytare tillstyrkes. Politik.
1940-04-03   Uddevalla hjälper sin finska adoptivstad Loimaa. Lastbil och brandmaterial. Gåva.
1940-04-04   "50 år fyller vårt lands fotbollsprofessor Carl ""Ceve"" Linde."
1940-04-04   Bild på Rektor Ernest och 29 elever, som har lärt sig att köra traktor.
1940-04-04   Bohusmästare i schack John Carlsson. Tävling.
1940-04-04   Einar Dahl presenterar uddevallarevyn 1940, med lustigkurren Tore Uttman. Teater.
1940-04-05   Lotsförman Arthur Bergdahl, Uddevalla, 55 år bördig från Koster. Död.
1940-04-05   Rabbalshede marknad av F.E.K.
1940-04-05   Lotsförmannen vid Uddevalla lotsplats Arthur Bergdahl död, 55 år. Familjenytt.
1940-04-05   Den stupade frivillige från Stigen får militärbegravning. Krig.
1940-04-05   Uddevalla erk. sjukkassa under 1939. Pengar.
1940-04-05   Kungahögarna i Västergötland undersökta. Utgrävning.
1940-04-05   140 Bohuslänska ungdomar äro nu traktorförare. 30 flickor utbildades för traktor. Bild.
1940-04-06   Hantverksföreningen har fått ny fana. Bild.
1940-04-06   Lysekil får statslån för kyllagerhus. 85000 kr. beviljade i gårdagens konselj. Politik.
1940-04-06   Hantverkarna bidra till luftvärn i Uddevalla. Hantverksföreningens nya fana invigd. Förening. Bild.
1940-04-06   SS Viken får utlotta jullar och ekor. Båtar.
1940-04-06   Tjugo finska sårade soldater snart till Stigen. Krig.
1940-04-06   Motorjakten Kronan av Kämpersvik sjönk vid Grebbestad. Båtar.
1940-04-06   Två 60m:s betongpontoner dämpa vågor vid Lysekil. Bogseras från Mollösund där de byggs till Lysekil i vår. Hamn.
1940-04-08   Kyrkoherde Gunnar Frank installerad i Lyse kyrka. Bild.
1940-04-08   Oscar Andersson för 30 gången vald till Bohuslän-Dals distriktsordförande. Idrott.
1940-04-08   Från det gamla Uddevalla av Sten Kristiansson del 1. Badorten Gustafsberg. Del 2 införd 29 april.
1940-04-08   Grundsundsbo skadad till döds ute på Nordsjön. Båtar. Olycka.
1940-04-08   Flera tusen med på den frivilliges griftefärd. Storstilad sorgeakt i Färgelanda kyrka på söndagen. Död.
1940-04-08   Kyrklig högtidsdag i Lyse på söndagen. Kyrkoherde G. Franck installerad i sitt ämbete. Kyrka. Bild.
1940-04-09   Ny hyresgästförening i Uddevalla bildad igår. Föreningar.
1940-04-09   Stenindustrien i Bohuslän minskas etappvis. Industri.
1940-04-09   Uddevalla hyresgästförening bildad. Föreningar.
1940-04-09   Likfynd i Lane-Ryr. Medelålders snyggt klädd man. Polis.
1940-04-09   Tyskland ockuperar Norge och Danmark. Krig. Bilaga.
1940-04-10   Möbelhandlaren Axel Thernström, död. 72 år.
1940-04-10   Norge och Danmark i krigszonen. Krig.
1940-04-10   Tysk båt torpederad strax invid Lysekil. Krig.
1940-04-11   Förre fanjunkaren och svärdsmannen Hilmer Fredholm, död. 79 år.
1940-04-11   Gams Färg och Kemikalieaffär flyttar-utvidgar vid torget.
1940-04-11   Våldsamma sjöstrider utmed  Bohuskusten. Krig.
1940-04-11   90 hushåll i Uddevalla odla potatis. Ett 50-tal nya hushåll vilja ha potatislotter. Trädgård.
1940-04-11   Öckeröbåt med 6 man minsprängd i Skagerack. Båtar. Olycka.
1940-04-11   Uddevallafirma i nya lokaler. Gams kemikalie-, sjukvårds och tapetaffär utvecklas. Bild.
1940-04-12   Bokenäspräst till Zululand som missionär. Pastor Edvin Holmedal i Bokenäs reser i sept. Kyrka.
1940-04-12   Tyska plan över Smögen och Hållö. Krig.
1940-04-12   Utmattades och omkom i skogen i Lane-Ryr. Död.
1940-04-13   Fyrarna i havsbandet släckas Hållö-Tistlarna.
1940-04-13   Hudar skinn vax tagel och talg uppköpes, Uddevalla Sko & Läderhandel.  Annons.
1940-04-13   50 år fyller tryckaren Axel Rylander, Uddevalla. Bild.
1940-04-13   60 000 igår till luftvärn i Uddevalla. Insamlingen nu uppe i 100,000 kr. Regemente. Gåva.
1940-04-15   Tyskt plan nedskjutet i Uddevalla, varnades flera gånger under färden.
1940-04-15   """Vad fordom hänt"". Jätteångaren Titanic stöter på ett isberg utanför Newfoundland, 1 503 döda, 703 räddades."
1940-04-15   Överkonstapel Östling i krigisk mundering- och stålhjälm. Bild.
1940-04-15   Söndagsöppet i Uddevalla. Beklädnads- och livsmedelsaffärerna i Uddevalla.
1940-04-15   Flygaktivitet över Bohuslän i går. Tyskt plan nedskjutet av luftvärn i Uddevalla. Krig.
1940-04-15   Nödlandade tyske flygare i Lur gömde papper. Krig.
1940-04-15   50 år fyller komministern J. Marelius, Hunnebostrand. Bild.
1940-04-15   Tyskt fartyg sökte skydd i Skärhamn. Krig.
1940-04-15   Idefjordsisen livsfarlig, men starkt trafikerad av norska flyktingar. Krig.
1940-04-16   Uddevalla torrlagt. All sprit- och vinförsäljning stoppad på grund av värnpliktsink.
1940-04-16   """Likt & olikt"". Det är mer än 10 år sedan pantlåneinrättningen nedlades."
1940-04-16   Arbetet med Svinesundsbron har avstannat. Bro.
1940-04-16   Flyglarm i Lysekil. Befolkningen tog det alltför lugnt. Krig.
1940-04-16   Uddevalla för 100 år sedan. Historia.
1940-04-17   DK beslöt att  Hallavägen får gatubelysning. Ledningar.
1940-04-17   Kungörelse om skyddsrum. Regemente. Krig.
1940-04-17   Svensk Fastighetsförmedlings kontor i Uddevalla, Barkvägen 3, föreståndare. Annons.
1940-04-17   Bohuslänska fartyg ute i farliga vatten. Krig.
1940-04-18   75 år fyller förre handlaren Em. Magnusson, bördig från Färgelanda.
1940-04-18   Manliga- och kvinnliga elever vid Dingle-skolan. Bild.
1940-04-18   Mysteriet i tunneln av T. S-g.
1940-04-18   Uddevalla bygger skyddsrum i Kålgårdsberget, Hasselbacken och på Margretegärde. Krig.
1940-04-18   Tysk trålare sökte skydd i Skärhamn. Båten var troligen minskadad. Båtar.
1940-04-19   Årets 1:a majblomma blir en smörblomma.
1940-04-19   Främmande flygplan över Bohuslän. Överflygning på flera håll av tyska plan. Bild. Krig.
1940-04-20   Firma Handarbete, Kilbäcksgatan 14, upphör, utförsäljning. Affär. Annons.
1940-04-20   Flygplansbeteckningar. Krig. Bild.
1940-04-20   Begravningen av de tre tyska flygarna som omkom i söndags, äger rum på Sigelhult. Död.
1940-04-22   Den muntliga studentexamen slopas i år. I stället föreslås jordbruksarbete. Skola.
1940-04-22   Kyrkoherde Dahlén tar avsked av Tanum. Avgår.
1940-04-22   50 år fyller stenhuggaren Anders G. Karlsson, Brastad. Familjenytt.
1940-04-22   50 år fyller folkskolläraren och organisten Erik Bernhard Eriksson, Fjällbacka. Familjenytt.
1940-04-22   De tre omkomna tyska flygarna som störtade i Uddevalla skall begravas på tisdagen. Död.
1940-04-23   Sjökapten C.G. Johnsson, Uddevalla död, 75 år. Bild.
1940-04-23   Innehavarinnan av Strandpensionatet på Henån fru Klara Andersson död, 63 år. Familjenytt.
1940-04-23   Sjökapten C. G. Johansson, 75 år, han var delägare i W. R. Swanberg efter 1922. Död.
1940-04-23   Tyska flygare skjuta på svenska fiskebåtar. Krig.
1940-04-24   Omkomna tyska flygarna fick ståtlig begravning. Jordades igår på Sigelhults kyrkogård. Död.
1940-04-24   Ombudsman Fritz Johansson Bovallstrand död, 69 år. Familjenytt.
1940-04-24   Rabbalshede marknad äger rum 9 maj. Hade tidigare uppskjutits till 25 april.
1940-04-26   Slarva inte med mörkläggningen. Krig.
1940-04-26   Fattigvården i Uddevalla 1939. Social.
1940-04-26   Gustafsberg ger 1000 kr till luftvärnet. Gåva. Regementet.
1940-04-26   90 år fyller förre hemmansägaren Carl Andersson, Lerbo Forshälla, berättar om forna tider.
1940-04-27   Särskilda inköpskort för kaffe och te träder i kraft den 29 april. Ransonering.
1940-04-27   90 år fyller förre hemmansägaren Karl Andersson, Uddevalla. Bild.
1940-04-27   Åter brytning i torvmosse i Hällevadsholm.
1940-04-27   Inga valborgsmässoeldar i år. Seder o bruk.
1940-04-29   Sportstugekolonien vid Saltkällan hotad av eld. Brand.
1940-04-29   En unik fisk fångades vid södra kajen i Hunnebostrand. Fisk.
1940-04-30   1:a maj 1890 marscerade Stockholms socialdemokraten- och borgerliga vänstermän till Ladugårdsgärde.
1940-04-30   """Vad fordom hänt""  Från och med år 1890 firas 1:a maj världen över av socialdemokraterna."
1940-04-30   """Vad fordom hänt"". Ljudfilmen har sin svenska premiär i Stockholm år 1929. Bio."
1940-04-30   Bild på Uddevalla-Kamraterna. Idrott.
1940-04-30   Nytt för Uddevalla. Tjuren Ferdinand - Walt Disneys nya svenska sensation - är här.
1940-05-03   Nya mejeriet i Tanumshede kostade 237.390 kr. Byggnad. Priser.
1940-05-03   Antalet hjälpsökande arbetslösa  i Uddevalla. Arbetsmarknad.
1940-05-04   70 år fyller redaktör Frans Emil Karlsson. Signaturen F.E.K.
1940-05-04   "Lysekils Cyckelamatörer kommer på söndagen att anordna ""Riksmarschen""."
1940-05-04   Uddevalla för 100 år sedan. Historia.
1940-05-04   75 år fyller mejeristen Johan A. Hellman, Grohed. Familjenytt.
1940-05-04   Kungälvs glasbruk nedlägger driften. Nedläggning.
1940-05-04   Statsinköpet av Uddevallajärnvägarna. Järnväg.
1940-05-04   75 år fyller pastor O.Th. Lantz, han har varit föreståndare för baptisterna.
1940-05-04   Bilskattemedel till gator och vägar i Uddevalla, för stensättning av Strömstadsvägen.
1940-05-04   Halden av F.E.K. Om bl. a. kohandel i byn och Oddevall.
1940-05-06   Med start i Uddevalla och mål i Lysekil, hemförde Henry Olsson lysekilsloppet på 62 km, tid. 1.40,54. Idrott.
1940-05-06   70 år fyller redaktör Frans Emil Karlsson, Uddevalla. Familjenytt.
1940-05-06   Köp mönster efter personliga mått.Tyg klippas och provas. Mönster. Annons.
1940-05-06   Förre eldaren Carl Magnus Carlsson, Uddevalla, 83 år. Han arbetade 53 år. Död.
1940-05-09   För 150 år sedan gjorde militären ej honnör. Regemente.
1940-05-09   Husgerådsbutiken Form, Margareta Ode, Norra Drottninggatan 10.
1940-05-10   Bild på Hjalmar Dahlborg med sin arbetskamrat- och livskamrat Kerstin. Berättelse.
1940-05-10   Gasransonering p.g.a. kolbrist, föreläsning om rationell matlagning. Annons.
1940-05-10   Uddevalla museum får Nycander-byst. Bildhuggaren Alfred Olssons.
1940-05-10   Skulptören Alfred Ohlsson i Stockholm, död. 72 år.
1940-05-10   Staten vill ej övertaga Bräcke skalbankar som naturminnesmärken.
1940-05-14   """Vad fordom hänt"". Författaren August Strindberg Stockholm död år 1912."
1940-05-14   Första vigseln på Koster i öns nya kyrka.
1940-05-14   70 år fyller förra småskollärarinnan fröken Hanna Widén, Uddevalla. Familjenytt.
1940-05-14   75 år fyller fröken Berta Stjernstam, Uddevalla. Familjenytt.
1940-05-14   Pingshelgen i Uddevalla har firats lugnt. Högtid.
1940-05-14   Klocktornet av F.E.K.
1940-05-14   Hur en bygd får väg. Vägen Möre-Österöd avsynad och godkänd i nordvästra delen.
1940-05-14   På  förekommen anledning hålles butiken stängd t.v. Fingals Sport & Husgeråd. Annons.
1940-05-15   Spara tvätten av F.E.K.
1940-05-15   Direktör Olof Bildt med fru har skänkt ett dopfunt till Munkedals kapell. Kyrka.
1940-05-15   "Den berömda ursvenska filmen ""Värmlänningarna"", kan ses på Hallinden-Biografen."
1940-05-15   Affären skall upphöra, Källén (Lagerboden) Manufakturaffär, Herr & Dam-ekipering. Annons.
1940-05-15   Hur en bygd får väg, del 2. Vägen Möre - Österöd.
1940-05-15   Munkedals kapell får dopfunt, skulpterad i trä. Kyrka.
1940-05-15   Svenska Flaggans dag firar 25-årsjubileum, jubileumsnål komponerad av skulptören.
1940-05-15   Vattenledningsarbetet i Hunnebostrand, Sotenäs, har nu påbörjats.
1940-05-17   Häftig brand i småskog nära Högås. Brand.
1940-05-17   En olycka under bergsprängning i Kålgårdsberget inträffade i går kväll. Olycka.
1940-05-17   Våldsam skogsbrand i övre Skee i går. Brand.
1940-05-18   75 år fyller lantbrukaren Fritz Östlund, Faleby. En av förgrundsmännen i Bohuslän.
1940-05-18   Real, student- och skolmössor samt skolmärken i stor sortering, finns hos Albins hattaffär. Affär.
1940-05-18   Hjalmar Gullberg ny ledamot av Sv. Akademin, efterträder Selma Lagerlöf. Utnämning.
1940-05-18   Kamraterna avgjore i slutspurten, slog Kongahälla med 2-0. Idrott.
1940-05-18   Bohusläns jordbruk  behöver nu vårregn. Väder.
1940-05-18   Dödsolycka å Bohusbanan. Åldrig man från Ödsmål dödad. Järnväg. Olycka.
1940-05-20   När Uddevalla lärde sig dansa vals och gavotte. Från Uddevalla för 100 år sedan. Historia.
1940-05-21   Diktarturfursten Verner von Heidenstam död, född 1859.
1940-05-21   Garvaremyren av F.E.K. Verkstadsskolepojkar rev den gamla ladugården för övning.
1940-05-23   Bohusslöjd med nya uppslag. Hemslöjd.
1940-05-23   Representativ utställning av Bohusläns Hemslöjd.
1940-05-23   Hamnanläggningarna för mindre båtar i Lysekil bli dyrare än beräknat. Priser.
1940-05-23   70 år fyller förre nattvakten vid tändsticksfabriken Johan Dahlqvist, 25 år vid fabriken.
1940-05-23   Tag in på Deas Pensionat, Bartilsgatan 7. Annons.
1940-05-23   Kistebrev av  F.E.K.
1940-05-24   Lennart Dahlqvist för boxningsförbundets förtjänstdiplom. Idrott. Utmärkelse.
1940-05-24   Mystisk brand i Kville. Boningshus nedbrunnet. Brand.
1940-05-24   Tre lanthushållsläger norr om  Uddevalla i juli. Skola.
1940-05-24   Markreglering staden - UVHJ enligt överenskommelse år 1904.
1940-05-25   7 gesäller utnämnda i Uddevalla igår. Högtidlighet hos Hantverksföreningen. Utnämning.
1940-05-25   Saluhallskaféet i Uddevalla får ny regim. Kafé.
1940-05-25   80 år fyller köpman F. Hjalmar Nordström, Kvistrum. Bild.
1940-05-25   50 år fyller köpman Iwar Carlsson, Töllås. Bild.
1940-05-25   Kristinedals Pensionat, Gustafsberg, öppnar för säsongen den 26 maj. Annons.
1940-05-25   Nu får det lysa igen efter mörkläggningen, Uddevalla elektriska affär, Kungsgatan.
1940-05-25   Nyförvärv till Uddevalla museum. Den Frankenbergska samlingen av kopparslagareverk.
1940-05-25   Saluhallskaféet får ny regim, källarmästare Berglund har sålt till servitören.
1940-05-25   50 år fyller handlaren Ivar Carlsson.
1940-05-27   Avdelningschefen vid pipfabriken i Uddevalla, Johan Gunnar Samuel Fornander död, 51 år. Familjenytt.
1940-05-27   Sprängningsolycka vid Malöarbetet. Arbetare från Tossene illa skadad. Olycka.
1940-05-27   50 startade i UCA:s cykeltävling. Ett 30-tal klarade turistmärket. Tävling.
1940-05-27   Norska flyktingar vända åter tillbaka. Två fullsatta tåg på Dalslandsbanan i lördags. Krig.
1940-05-27   Kyrkan i Åh tages i bruk nästa månad, arkitekt A. Funkqvist, Göteborg.
1940-05-28   Avdelningschefen vid pipfabriken Johan Samuel Fornander, död. 51 år.
1940-05-28   75 år fyller korpral nr 14 Amandus Ekman, som berättar minnen från Backamo. Regementet.
1940-05-28   Uddevalla skarpskyttekår av F.E.K.
1940-05-29   Verner von Heidenstams begravning död. Bild.
1940-05-29   Många vilja med i luftvärn i Uddevalla. Ett 70-tal anmälningar hittils. Regemente.
1940-05-29   75 år fyller f. korpralen Amandus Ekman vid Lane kompani av Bohusläns regemente. Familjenytt.
1940-05-30   UVHJ går i likvidation den 1 juli. En återblick på banans tillkomst. Järnväg.
1940-05-30   Gustafsbergs Badrestaurant öppnas för säsongen lördagen den 1 juni. Annons.
1940-05-30   Sista stämman med Herrljungabanan.Konsul D. Jackobowsky minnestalade. Berättelse. Bild.
1940-05-31   UVHJ:s saga all som enskild järnväg.
1940-05-31   Norra Bohuslän behöver 300 vedhuggare genast. Vedhuggningarna måste intensifieras under de närmaste månaderna.
1940-05-31   Nya gator på söder utläggas. Drätselkammaren har antagit entreprenör. Politik.
1940-06-01   70 år fyller slaktaren Fritz Johansson.
1940-06-01   Skådespelaren Karl-Arne Holmsten kommer till folkparken för att roa.
1940-06-03   Edvard Fredih som tidningsman. I Bohusläningen den 29 okt 1885. Berättelse.
1940-06-03   Tuberkulos och tandröta vanliga i Bohuslän. Sjukdom.
1940-06-03   50 år fyller arrendatorn på Gullmarsberg Arvid Wasén, Skredsvik. Familjenytt.
1940-06-04   Bild på den nya idrottshallen Göteborgsvägen. Byggnad.
1940-06-05   Ihjälsparkad av en häst. 68-årig man omkommen. Olycka.
1940-06-06   "Vad fordom hänt"". Svenska flaggans dag firas för första gången år 1916."
1940-06-06   Stora förändringar vid Uddevallabanorna vid förstatligandet av Uddevalla - Herrljunga- och Lelångenbanorna. Järnväg.
1940-06-06   "60 år fyller  befälhavaren på Uddevallaångaren ""Robert Thorburn"" sjökapten John Emil Olsson. Familjenytt."
1940-06-07   Skolbarn på Rimnersvallen för att fira Svenska flaggans dag. Bild.
1940-06-07   60 år fyller lantbrukaren Karl G. Hedström  i Hässleröd.
1940-06-07   Svenska flaggans dag i Uddevalla. Högtid.
1940-06-07   Flygplan nedsköts i Hogdal. Antände skogen vid nedslaget. Olycka.
1940-06-07   Lastbil med 20 man välte vid Hedekas. Badtur med lastbil, som höll på att  sluta illa. Olycka.
1940-06-08   Järnvägsstationerna i Uddevalla under gemensamt befäl. Järnväg.
1940-06-10   Järnhandlare Bertil Lundqvist Uddevalla och fröken Ingegerd Ericsson, vigda i Hagakyrkan Göteborg. Familjenytt.
1940-06-10   Uddevallabo dödad av tåg. Överkördes vid Resteröd av nattåget. Olycka. Järnväg.
1940-06-10   Kyrklig högtid i Näsinge i går. Den nye kyrkoherden installerad av biskop Block. Bild.
1940-06-11   60 år fyller lärarinnan vid Billströmska folkhögskolan, Tjörn fru Ester Holmén - Eriksson. Bild.
1940-06-12   65 år fyller bilbesiktningsmannen, civilingenjören Henry F. Thorburn.
1940-06-12   Bohuslänningars Islandsfiske betraktas som kontraband. Ingen ljusning för Islandsfiskarna, även om kriget i Norge synes ha likviderats. Fisk.
1940-06-13   60 år fyller löjtnanten Oskar V. Körlin.
1940-06-13   Margaretaparken av F.E.K.
1940-06-13   Häftig eldsvåda nära Herrljunga. Brand.
1940-06-13   50 år fyller lärarinnan fru Ella Gustavsson-Karlsson, Gravarna.
1940-06-14   Folktomma gator mötte tyskarna som marscherade in i Paris. Krig.
1940-06-14   Idrottens dag inleddes med 88 tävlande.
1940-06-14   HSB:s trähusfabrik i Uddevalla kör f.n. för fullt och har en mycket god säsong. Fabrik.
1940-06-17   Turistströmmen bör ledas till Bohuslän. Resebyrådelegation på besök lovordar landskapet. Turist.
1940-06-17   Invigningen av kyrkan i Åh. Kyrka.
1940-06-17   Eldsvåda på Röön invid Gustafsberg. Omkring 5000 kvm skog och ljung avbrändes. Brand.
1940-06-17   Flott idrottshall i Uddevalla klar. Byggnad. Bild.
1940-06-18   Vacker gåva till Uddevalla museum. Förnämligt reseapotek överlämnat av  apotekare Rudebeck. Gåva.
1940-06-18   Makrillen går bra till vid Bohuskusten. Fisk.
1940-06-18   Defa öppnar imorgon onsdag 19 juni 1940. Affär.
1940-06-19   Renoveringen av Hede kyrka.
1940-06-19   Den 19 juni öppnar Defas varuhus. Affär.
1940-06-19   Kort och krisbetonat sammanträde med S.F. Avverkningarna åter igång i Skalbankarna i Bräcke. Politik.
1940-06-20   70 år fyller majoren Gustaf Lönner. Bördig från staden.
1940-06-20   På idrottens dag gjorde militärerna en god insats. Regemente.
1940-06-20   "Ikväll talar ordf. i Fredrika Bremerförbundet fil. D:r Hanna Rydh-Munk på Gästis. Ämne ""Demokrati och ansvar""."
1940-06-20   Defas varuhus och restaurant invigdes i går. Affär.
1940-06-20   70 år fyller major Gusaf A. Lönner Emaus, Uddevalla. Bild.
1940-06-21   75 år fyller förre kamreren vid Kampenhof Gustaf Diurson.
1940-06-21   S.S. Vikens kappseglingar den 1 och 2 juli. Tävling.
1940-06-22   En vacker sommarbild med lindar och båtar vid och i Bäveån.
1940-06-22   70 år fyller hr J.A. Christensson, Uddevalla. Familjenytt.
1940-06-22   En gammal gård. Funderingar under ett besök på Tånga gamla kronogård i Högås. Historia.
1940-06-22   Skärgårdsresor. Midsommarhelgen 1940. Annons.
1940-06-22   Bohusläns träslöjd efterfrågas i Sverige. Hemslöjd. Bild.
1940-06-22   75 år fyller kamrer Gusaf Diursson, Uddevalla. Bild.
1940-06-25   Hushållspedagogi av  F.E.K.
1940-06-25   Det nya kapellet vid Åh kyrkliga ungdomshem invigdes på midsommarafton. Invigning.
1940-06-25   Boningshus i Kville nedbrunnet. Åldrig man räddades ur brinnande hus. Brand.
1940-06-25   Midsommarglädje trots regnväder. Högtid. Väder.
1940-06-25   Kyrkan i Åh nu invigd. En vacker högtidlighet midsommarafton. Invigning.
1940-06-26   Nils Asplund har målat en altartavla till Askums kyrka. Bild.
1940-06-27   Bild på Strandvägen vid Gustafsberg.
1940-06-27   "Underhållande cabareföreställning. ""Karlavagnen"" till folkparken."
1940-06-27   Tusen kronor och guldur för djärv sjöbragd. Bohuslänska fiskare belönade av Carnegiestiftelsen. Belöning.
1940-06-27   Avverkningen av ved är nu klar i landet. Bohuslän har ej fullt klarat sitt kvantum. Energi.
1940-06-27   Uddevallas godstrafik förlägges till hamnen. Busscentral för all busstrafik till stationen vid hamnen. Järnväg.
1940-06-28   60 år fyller i morgon brandchef Gustaf A. Löfgren, Lysekil.
1940-06-28   Sagatorget av F.E.K.
1940-06-28   Glad familj annonserar efter hushållningskunnig flicka som spelar dragspel. Svar till sommaren på landet.
1940-06-28   Ransoneringskalender för veckan 24 - 30.
1940-06-28   Fredagens lokalderby i Uddevalla. Idrott. Bild.
1940-06-28   Stort intresse för Vikens seglingar. Tävling.
1940-06-29   60 år fyller kaptenen och landstormsområdesbefälhavaren  Carl Axel Rehnberg.
1940-06-29   75 år fyller F. Landsfiskalen C. O. Ahlenius. Bild.
1940-06-29   Krigets ära av F.E.K.
1940-06-29   Bohuslänsspetsarna slogo bra igenom. Hemslöjd. Bild.
1940-06-29   Juni 1840 bjöd på idealväderlek. Glimtar från  Uddevalla för 100 år sedan. Historia.
1940-06-29   Källarmästare Gustaf Stenebrand, Lysekil död, 58 år.
1940-06-29   75 år fyller f. landsfiskal C.O Ahlenius, Ljungskile. Bild
1940-07-01   Sveriges köpmannaförbundets guldnål till handl. Mauritz Köllerström, Uddevalla, handl, L. P.Östling, Lysekil. Utnämning.
1940-07-01   Ras vid Kvistrumsälven i Munkedal, 15-20 kbm, jord. Olycka.
1940-07-01   Bytvätt av F.E.K.
1940-07-01   Överpostiljon Mellgren lämnar postverket efter 45 tjänsteår. Avgår. Bild.
1940-07-01   Kvistrumsälven underminerar i Munkedal. Tusentals kubikmeter  jord gled ner i älven. Natur. Olycka.
1940-07-01   60 år fyller kaptenen och landstormsområdesbefälhavaren Carl-Axel Rehnberg, Uddevalla. Familjenytt.
1940-07-02   Bild på Wilhelm von Brauns grav, det är 80 år sedan Braun gick bort. Död.
1940-07-02   Tre nya ras i Munkedal igår. Natur. Olycka.
1940-07-03   Det stora jordskredet vid Kvistrumsälven. Olycka.
1940-07-03   Busscentral i UVHJ:s stationshus. Tanken på Grönsakstorget får uppgivas. Politik.
1940-07-03   Minnesvård över förre stadsfogden Wilh. Peterssons grav å norra kyrkogården. Bild.
1940-07-04   Ytterligare ras att befara vid Munkedal. Olycka.
1940-07-04   Arbetet på bron vid Svinesund åter igång. Bild.
1940-07-05   Verklig fullträff i Lysekils simpropaganda, Björn Borg drog fullt hus. Idrott.
1940-07-05   Tragisk olycka vid Svenskholmen, löjtnad Carl Ivarsson omkom vid badning.
1940-07-05   Uddevallabo omkommen i Skeppsviken. Löjtnant Ivarsson anträffades flytande i vattnet. Olycka.
1940-07-05   Förnämlig altartavla i Askum. Till större delen åstadkommen genom gåvor. Kyrka. Bild.
1940-07-06   Löjtnanten, fanjunkaren och svärdsmannen Carl Ivarsson död genom olyckshändelse. 50 år.
1940-07-06   Björn Borg simmade 800 meter på 11,22. Idrott.
1940-07-06   Arbetslösa 1941, lediga platser 1257. Arbetsmarknad.
1940-07-06   70 år fyller förre lotsförman K.E. Ödvall, Uddevalla. Bild.
1940-07-06   Nya grävningar vid klostret i Dragsmark. Utgrävning.
1940-07-06   Gatstensavtalet för Bohuslän klart? Arbetsstyrkan inom Bohusläns stenindustri har ytterligare nedskurits. Arbetsmarknad.
1940-07-08   Uddevalla Cykelamatörers årligen återkommande internationella cykeltävling. Tävling.
1940-07-09   Svensksund, en hedersdag för Bohusläns Regemente.
1940-07-10   """Vad fordom hänt"". 1877 började den första spårvägstrafiken i Stockholm med hästspårvagnar."
1940-07-10   För sjuttonde gången blir det badortens dag i Grebbestad. Bild.
1940-07-10   Friskt och sunt släkte i Bohusläns kusttrakter. Sjukdom.
1940-07-10   Idrottsmässan i Folkets Park, Uddevalla. Radio- och  grammofonsångaren Harry Persson uppträder. Annons.
1940-07-10   Kanalen hägrar för Sally Bauer. För lite intresse för simsporten i Uddevalla, anser storsimmerska. Bild.
1940-07-11   50 år fyller majoren Carl Pihlgren.
1940-07-11   Apotekaren Herman Rudebeck lämnar Uddevalla som pensionär.
1940-07-11   50 år fyller major Carl Pihlgren, Uddevalla. Bild.
1940-07-11   Uddevallaapoteket byter innehavare. Apotekare  Herman Rudebeck lämnar apoteket Lejonet. Avgår. Bild.
1940-07-12   50 år fyller advokaten Per Tottie.
1940-07-12   50 år fyller ordföranden i Lysekils stadsfullmäktige Karl Källén.
1940-07-12   Idrottsmässan i Folkets Park, Uddevalla. Revypappan Karl Gerhard uppträder på lördag. Annons.
1940-07-12   50 år fyller advokat Per Tottie, Uddevalla. Bild.
1940-07-12   70 år fyller en av Bohusläns mera kända biodlare hr Albert Larsson, Uddevalla. Familjenytt.
1940-07-12   Rakstugan i Ljungskile nedbrunnen. Brand.
1940-07-13   Idrottsprofil nr.1 Oscar Andersson.
1940-07-13   Kraftigt åskväder igår em. Två män i Forshälla kastades i diket. Väder.
1940-07-13   Bokenäs gamla kyrka restaureras inom kort. Bild.
1940-07-13   50 år fyller stadsfullmäktiges ordf. i Lysekil, gjutaren Karl Källen. Familjenytt.
1940-07-13   Tiggeriet avskaffades av Uddevalla idoghetinrättning. Glimtar från Uddevalla för 100 år sedan. Historia.
1940-07-15   Revycharmören Karl-Gerhard berättar minnen från värnpliktstjänstgöringen. Första egna revyn uppfördes i Uddevalla. Nöjen. Bild.
1940-07-15   Två cykelolyckor i Uddevalla. Tillståndet allvarligt för överpostiljon Harald Falk. Olycka.
1940-07-16   Idrottsprofil nr.2 Johan Rasmusson.
1940-07-16   Gravplats från Hedenhös blev tennisbana i Fjällbacka. Idrott.
1940-07-17   Uddevalla luftvärn trimmat. Lyckade provskjutningar vid Lysekil. Regemente.
1940-07-19   Gästande Schröder och Norlén drog 150-200 åskådare till Kålgårdsbergets tennisbanor. Idrott.
1940-07-19   Idrottsprofil nr.3  A.V. Johansson.
1940-07-19   Häftig eldsvåda i Foss. Tre familjer blevo hemlösa då statstuga nedbrann. Brand.
1940-07-19   Dödsolycka i Uddevalla. Arbetare på Junofabriken avled av sina skador. Olycka.
1940-07-19   Uddevallapojkar i Smålandsläger. Barnhem.
1940-07-20   80 år fyller prostinnan Hedvig Ljunggren född von Krusenstierna.
1940-07-20   Idrottsprofil nr.4 Alf Johansson.
1940-07-20   Bohusläns nyaste hamn är nu färdig. Hamnen i Mollösund klar att invigas om någon månad.
1940-07-20   Kvarnen i Hälle i brand. Våldsam eldsvåda igår i Högås. Brand.
1940-07-20   80 år fyller prostinnan Hedvig Ljunggren, Morlanda. Bild.
1940-07-20   Storbranden i Strömstad, ett 20-årsminne. Brand.
1940-07-20   Bohuslän har många fasta fornminnen. Fruktbarhetsguden var föremål  för bohuslänningarnas flitiga dyrkan. Historia.
1940-07-22   Förmannen hos And. Smiths kolfirman Olof Olsson, Kapelle, död. 44 år.
1940-07-22   """Vad fordom hänt"". Cirkusartisten Elvira Madigan hittas skjuten tillsammans med Sixten Sparre."
1940-07-22   50 år fyller landsfiskal Gunnar Nyblom, Lysekil.
1940-07-22   Okänd flygare bombar svensk fisketrålare. Intensiv beskjutning med kulsprutor mot flera fiskefartyg. Krig.
1940-07-23   Artisten Edgar Zachau, Uddevalla död. 67 år.
1940-07-23   50 år fyller landsfiskalen Gunnar Nyblom, Lysekil. Familjenytt.
1940-07-23   Artisten Edgar Zachau Uddevalla död, 67 år. Bild.
1940-07-24   Leg. Apot. Nils G. Tengman Kisa, har erhållit personligt privilegium på apoteket i Uddevalla.
1940-07-24   Till apoteksinnehavare i Uddevalla efter apotekare Rudebeck, har utnämnts Nils Tegman. Utnämning.
1940-07-25   Förste postiljon Gustaf H. Falk död. Falk ådrog sig skador vid en cykelolycka på Västgötavägen.
1940-07-25   Uddevallabarnen i Småland. En gruppbild från en förläggning. Bild.
1940-07-25   Många badgäster nära Uddevalla även i år. Turist.
1940-07-25   Regeringen har tilldelat kommunerna i Bohuslän en skattelättnad på 733.280 kr. Pengar.
1940-07-26   Svinesundsbron mellan Sverige och Norge påbörjades 1939, är nu åter i gång. På grund av krigsläget.
1940-07-26   Apotekare John F. Karlsson. In memoriam. Död.
1940-07-26   50 år fyller järnhandelsbiträdet Hugo Lundbäck, Uddevalla. Familenytt.
1940-07-26   Elden åter lös på Torskholmen. Brand i hamnens nya fiskauktionshall. Brand.
1940-07-27   65 år fyller Oskar Andersson på teatern. Han berättar teaterminnen.
1940-07-27   70 år fyller förra telegrafisten Maria Åberg, dotter till förste telegrafkommissarien Henrik Åberg.
1940-07-27   S.S. Vikens augustiregatta vid Stången går av stapeln nästa söndag. Tävling.
1940-07-27   Trägryta hittad i Bokenäs. Märkligt fynd från forntiden. Utgrävning.
1940-07-27   Slöjden i Bohuslän går bra. Slöjdkurser anordnas på olika håll. Hemslöjd.
1940-07-27   Bohusläns bär och frukt vinna god avsättning i år genom Bohusläns fruktcentral. Frukt och bär.
1940-07-29   Ram & Paraplyverkstaden, Kilbäcksgatan 25, är flyttad till Norra Drottninggatan 28. Annons.
1940-07-29   70 år fyller f. telegrafisten fröken Maria Åberg, Uddevalla. Familjenytt.
1940-07-29   Tre dubbelsegrare i juniorernas D.M. Uddevallaklubben Orient framgångsrikast med 5 distriktsmästerskap. Idrott.
1940-07-29   65 år fyller maskinmästaren Oscar Andersson, Uddevalla. Familjenytt.
1940-07-30   75 år fyller målarprinsen, prins Eugen. Bild.
1940-07-31   65 år fyller direktören Adolf C. Zachau.
1940-07-31   65 år fyller Adolf Alexandersson Björkö, den första fiskaren i Sveriges riksdag.
1940-07-31   """Målarprinsen"", 75 år fyller prins Eugen. Kungligt."
1940-08-01   En 17 månaders gosse blev illa bränd av kokande buteljlack. Olycka.
1940-08-01   I17:s dagrum får trevliga dekorationer, regementet skall också få en egen marschvisa.
1940-08-01   65 år fyller direktören Adolf C. Zachau, Uddevalla. Familjenytt.
1940-08-01   Arbetsläget i Bohuslän är bra nu, försämring väntas. Arbetsmarknad.
1940-08-02   K.G. Norén känd från svenska och utländska boxningsringar, lär ut de första grunderna vid Bohusläns regemente. Idrott.
1940-08-02   Konserten i Ljungs kyrka. Musikdirektör Inga Carlquist och konsertsångerskan Ebba Blomé medverkar. Musik o sång. Bild.
1940-08-03   70 år fyller nämndemannen Henrik Börjesson, Berg, Forshälla.
1940-08-03   Idrottsprofilen nr.5 Knut Fridell.
1940-08-03   50 år fyller handl. Ernst Winberg, Lysekil. Familjenytt.
1940-08-05   Lysekilsbo massakrerad under tåget. Omkom i tunnel i Stockholmstrakten. Olycka. Järnväg.
1940-08-05   SS Viken - regatta igår i önskeväder. Lysekils SS vann i drakklassen. Tävling.
1940-08-06   Den nya Västerbron och Västerlånggatan. Vägarbete.
1940-08-06   Den förolyckade Lysekilsbon identifierad. Järnväg. Olycka.
1940-08-07   Elever vid Lysekils yrkesskola har byggt denna båt. Bild.
1940-08-07   Skogsfågelstammen i Bohuslän minskar. Fåglar.
1940-08-08   Anna Arvidsson 65 år har bestigit Sveriges högsta fjäll, Kebnekaise. Bild.
1940-08-08   Bilder från koloniområdet på söder.
1940-08-08   50 år fyller köpman Anders G. Gabrielsson, Hunnebostrand. Familjenytt.
1940-08-08   Förre folkskolläraren O. S. Salomonsson, Forshälla död 77 år.
1940-08-08   Två flickor drunknade i Dalslandssjö. Olycka.
1940-08-08   SS Viken har köpt Stången. Fastighetsaffär.
1940-08-09   Några anteckningar om brandvakter och torntutare i gamla Uddevalla. Berättelse.
1940-08-09   90 år fyller förre korpralen Johan Ljungvall.
1940-08-09   "Centraloperetten spelade igår i Kongresshallen ""Cirkusprinsessan"". Nöjen."
1940-08-09   Inför landskapsmatchen Halland  - Bohuslän - Dal. Lagen nu uttagna. Idrott.
1940-08-10   Skärgårdsskepparna hålla protestmöte i Lysekil mot skärgårdsutredningen. Båtar. Trafik.
1940-08-10   "Militärcabareten ""Full I 17"". Föreställningar i Kongresshallen, Folkets Park. Annons."
1940-08-10   Två riksdaler för en kanna brännvin! Några erinringar i anledning av Systembolagets 75 års-jubileum. Alkohol. Bild.
1940-08-10   Inbrott i affär i Uddevalla. Aug. Anderssons herrekipering hemsökt vid nattligt inbrott. Polis.
1940-08-12   Gruvdrift vid Rådanefors. Kvartsfynd på Munkedals A.- B:s mark exploateras. Industri.
1940-08-12   Hunnebovallen återinviges inom kort. Byggnad. Idrott. Bild.
1940-08-12   Regementet får egen kamrattidning. Tidning.
1940-08-12   50 förslag till marschvisa för I 17. Regemente. Musik o sång.
1940-08-12   Fara för nya ras på vägen vid Munkedal. Vägarbeten.
1940-08-13   Frälsningsarméns nya lokaler snart klara. Invigning sept. Kyrka. Byggnad.
1940-08-13   Byst över bohusskald vid museet. Fredrik Nykander skänker byst till sin hemstad. Staty.
1940-08-13   50 år fyller grosshandl. Harry Hedelin, Strömstad.Bild.
1940-08-13   Många hem i Foss och Berfendal utan elektriskt lyse. Energi.
1940-08-14   Bekvämlighetsinrättning vid Kyrkogatan? Förslag från drätselkammaren till stadsfullmäktige. Politik.
1940-08-14   75 år fyller handl. och hem.äg. Johan Johansson, Rungstung Tanum. Bild.
1940-08-15   Lysekilspojken vår nya baryton-stjärna Hugo Hasslo. Musik o sång.
1940-08-15   Bohuslänska fornminnessällskapet Vikarvet har fyllt 25 år. Jubileum.
1940-08-16   Vedgas möjliggör normal busstrafik. Energi.
1940-08-16   Det behövs mera cykelparkerings-platser i Uddevalla. Bild.
1940-08-16   Idrottshallen i Uddevalla blir invigd den 22 sept. Invigning.
1940-08-17   Hemvärnsbefälhavare på kurs i Uddevalla. Regemente. Bild.
1940-08-19   Lysekil av Gerda Ghabe.
1940-08-19   Minnessten å Gustafsberg av A. Falck. Gustafsbergsföreningen hedrar sin förre ordförande. Staty. Bild.
1940-08-19   Uddevalla för 100 år sedan. Historia.
1940-08-20   En pensionärsförening har bildats i Mollösund.
1940-08-20   Det nya klubbhuset som SS Viken förvärvat på Stången invigdes på lördagskvällen. Invigning.
1940-08-20   75 år fyller hemmansägaren och kommunalmannen C.G. Olsson, Stora Oppen Tanum. Bild.
1940-08-20   Tonfisket givande vid Bohusläns kust. Fisk.
1940-08-21   Kaseskogen av F.E.K.
1940-08-21   Mor och barn brändes svårt i Lysekil. Olycka. Brand.
1940-08-21   Mjölkbilen från Sörbygden slog runt vid Bastegiljan norr om Munkedal, 200 l mjölk rann ut. Olycka.
1940-08-22   Badgäster av F.E.K.
1940-08-22   Apoteksväsendet i Uddevalla skildrat. Den avgående apotekaren en intresserad författare och historiker.
1940-08-22   Uddevallastationerna skola  delvis omändras. Ökade expeditionslokaler vid Uddevalla SJ, större godsutrymmen vid UVHJ-stationen. Järnväg.
1940-08-22   Ett offer i Lysekil för explosionsolyckan. Fru Svea Dahlqvist har avlidit. Död.
1940-08-22   Donation till Riddartemplet Knape från framlidne fabrikören C.R. Högström och hans avlidna maka. Gåva.
1940-08-23   En duktig odlare i Stenshult är Viktor Johansson. Bild.
1940-08-23   Bild på depåmästerskapen för I17:s simmare. I bakgrunden på en av bilderna syns damernas badhytter.
1940-08-23   Rötmånad av F.E.K.
1940-08-23   Cykel- och gångtävlingar på Rimnersvallen med Tore Uttman m. Fl. Idrott.
1940-08-24   60 år fyller yrkesläraren Frans Glans.
1940-08-24   65 år fyller hemmansägaren Simon Martinsson, Svineviken Röra. Familjenytt.
1940-08-25   Prostplantaget av F.E.K.
1940-08-25   """Vad fordom hänt"". Sveriges första fiskerimässa öppnas i Lysekil år 1921."
1940-08-26   Simseger för Trollhättan över Uddevalla S.F. (55-54). Idrott.
1940-08-26   Rabbalshede av F.E.K.
1940-08-26   Biskop Block till Sörbygden nästa månad. Kyrkogårdsinvigningar i Hede och Sanne. Kyrka.
1940-08-27   50 år fyller godsägaren på Hensbacka Carl Adlercreutz.
1940-08-27   Om svenskt apoteksväsendet av Herman Rudebäck. Historia.
1940-08-27   50 år fyller godsägare Carl Johan Adlercreutz, Hensbacka Munkedal. Familjenytt.
1940-08-27   Ny barnkoloni i Bokenäs. Social.
1940-08-27   Friluftsreservat å Dingelvik vid Laxsjön på Dal. Förening bildad vid sammanträde i Dals-Långed igår. Föreningar.
1940-08-28   Otto Berg Bävebäck, visar upp sina 3 meter höga majs. Jordbruk. Bild.
1940-08-28   50 år fyller förste postkontrollören Svante Arcadi, Umeå, tidigare Munkedal.
1940-08-28   Det första barndopet i Munkedals kapell, ägde rum i söndags.
1940-08-28   Höstpremiär igår i stadsfullmäktige. Politik.
1940-08-29   Stenbron vid Munkedal skall ersättas med en ny bro. Vägstämma igår med Sunnervikens och Bullarens vägdistrikt. Vägarbeten.
1940-08-29   50 år fyller egendomsmäklaren Brynolf  Höglund, Uddevalla. Bild.
1940-08-30   Idrottshallen nu färdig att tas i bruk. Plats för 700 personer.
1940-08-30   Orustbro bygges över Svanesund. Stort brobygge beslutat av vägstämma i Varekil. Bro.
1940-08-30   Idrottshallen i Uddevalla är nu färdig för invigning. Byggnad.
1940-08-30   Invigningen av idrottsplatsen i Hunnebostrand. Invigning.
1940-08-31   Gullregns-jätte vid Hamburgsunds folkskola, trädet planterat för 46 år sedan av Oscar Udén.
1940-08-31   """Efterlysning"". Flicka önskar önskar komma i förbindelse med 7 beredskapare. Svar till ""I väntans tider""."
1940-08-31   Borgmästarvalet i morgon mellan H. Vestin, H. Carlsson och L-E. Thorsell.
1940-08-31   Norge får 1000 svenska trähus (Från Junohus?). Industri.
1940-08-31   "Uddevalla blev den 26:e ""miljonstaden"". Inför lördagens stora försvarslånefest på Rimnersvallen. Nöjen."
1940-09-02   Pampig invigning av idrottsplatsen i Hunnebostrand.
1940-09-02   Havstensunds kyrkogård invigdes av biskop Block. Invigning. Kyrka.
1940-09-02   Uddevalla mot sin andra försvarsmiljon. Pengar.
1940-09-02   1.447 röster vid borgmästarevalet i Uddevalla.
1940-09-02   60 år fyller lärarinnan Alma Svensson, Fjällbacka. Bild.
1940-09-02   Kyrkogård i Havstenssund invigdes igår. Invigning.
1940-09-02   Uddevalla fick 2½ milj. av spritbolaget. Lite siffror om vinster och försäljning med anledning av Uddevallabolagets 75-årsjubileum.
1940-09-02   Försvarslånet fick bra tillskott i Uddevalla. Bild. Pengar.
1940-09-02   Idrottshögtid i Hunnebostrand. General Malmberg invigde den vackra idrottsplatsen. Invigning. Bild.
1940-09-02   Orusts köpmannaförening 35 år. Föreningar. Jubileum.
1940-09-03   Fjällbacka municipalsamhälle under gången tid, en återblick till 1898.
1940-09-03   Utav 1.447 röster fick Hugo Westin 1.055 vid borgmästarvalet. Utnämning.
1940-09-03   Hovrättsassessor Hugo Westin segrade i borgmästarvalet. Politik.
1940-09-03   100 år fyller fru Anna Jacobsson, Östra Fjälla Lerdal.
1940-09-03   Epidemisjukhuset i Uddevalla tillbygges. Sjukvård.
1940-09-04   60 år fyller hamnkapten Knut E. Beckeman.
1940-09-04   50 år fyller förste stationsskrivaren Rowland Lord.
1940-09-04   70 år fyller författaren till Kostervalsen Göran Svenning. Musik o sång.
1940-09-04   Hur röstningen tillgår 1940. Politik.
1940-09-04   60 år fyller fotografen Ingeborg Enander. Bild.
1940-09-04   100 år fyller fru Anna Jacobsson, Östra Fjälla Lerdal. Bild.
1940-09-04   70 år fyller dr Göran Svenning, Strömstad.
1940-09-04   Uddevalla hamn hävdar sig bra. Bättre kajer, automobilkran och isbrytare önskemål för framtiden, anser jubilerande hamnkapten. Bild.
1940-09-04   Landstinget för första gången i Kungälv igår. Politik.
1940-09-05   Sjukstugemotionen föll i landstinget, Munter rävdebatt under slutspurten i Bohuslandstinget på onsdag. Politik.
1940-09-05   50 år fyller förste stationsskrivaren Rowland Lord, Uddevalla. Familjenytt.
1940-09-06   Posthuset i Uddevalla ombygges. Byggnad.
1940-09-06   Malösund spränges om några månader. Nytt storskott beräknas gå i januari. Farled.
1940-09-07   Bokenäs gamla kyrka restaureras i höst? Kyrka.
1940-09-07   Första gengasfärjan snart över Svanesund till Orust. Farled.
1940-09-07   Änkefru Ofelia Falk, Lysekil död 78 år. Familjenytt.
1940-09-07   Uddevalla Gymnastikförening återupptar övningarna för höstterminen. Idrott.
1940-09-09   103 skyttar tävlade igår i Uddevalla. Tävling.
1940-09-09   Elnätet i Sotenäs utbygges. Energi.
1940-09-10   Herr C. Åsfeldt presenterar en del av sina arbeten. (Korgar). Hemslöjd. Bild.
1940-09-10   Bengt Thorpert är en ung och säker skytt. Idrott.
1940-09-10   Uddevalla Barnträdgård, börjar höstterminen i lokal på Packhusgatan under fröken Worms ledning. Barnhem.
1940-09-10   Köpmännen på Orust jubilera. Föreningens veteraner hedrade vid 35-årsmötet. Jubileum.
1940-09-10   Ringa spannmålsskörd med prima i Bohuslän. Jordbruk.
1940-09-12   Skolrekord vid läroverkets tävlingar, Rolf Thorpert bästa poängplockare, 55,05 i spjut.
1940-09-12   Kaffesumpens betydelse. F.E.K.
1940-09-12   Bild på den nya hamnen i Mollösund, arbetet har pågått i 3 år och kostat 323 000kr.
1940-09-12   Över 550 000 kr behövas för Bohusläns elektrifiering. Energi. Priser.
1940-09-12   Flera drivande spärrballonger vålla strömavbrott. Ledning till Uddevalla bruten, brinnande ballong vid Trollhättan. Energi.
1940-09-13   75-åring äldste man i hemvärnskursen. Kursen i Uddevalla avslutad. Regemente.
1940-09-13   Skredsviks kyrka får 4 000 kr. Donation av avliden Uddevallabo. Gåva.
1940-09-14   70 år fyller överstelöjtnanten Hugo Lilliehöök.
1940-09-14   Kyrkliga högtidsdagar i Sörbygden i nästa vecka. Kyrkogårdsinvigningen i Hede och Sanne, orgelinvigning i Krokstad. Kyrka.
1940-09-16   90 år den 17 sept. fyller förre läderhandlare Lambert Wassén. Delägare av Wassén & Eriksson.
1940-09-16   Förre översten vid Bohusläns regemente Victor Landegren, Stockholm död, 70 år.
1940-09-16   Gott valdeltagande runt om i Sverige. Socialdemokratisk framgång. Politik.
1940-09-16   100-talet startande i UCA:s Riksmarsch.
1940-09-16   Vänstervind vid riksdagsvalen. Politik.
1940-09-16   90 år fyller läderhandlaren Lambert Wassén, Uddevalla. Läderhandlaren berättar om tider som varit bl.a. om grottan på Kålgårdsberget. Bild.
1940-09-17   Sanfrid Söderqvist gör come back i brottning. Idrott.
1940-09-17   70 år fyller köpman Pontus Lundbom, Lysekil.
1940-09-17   Kaffehalv på kafféer blir dyrt. Polis.
1940-09-18   Teatern har restaurerats, värmeledningar har dragits in. Bild.
1940-09-18   Barnförlamningens virus har spårats i kloakvatten. Sjukdom.
1940-09-18   Fruktansvärd tågolycka vid Göteborg. Två tåg körde emot varandra i Gårda. Olycka. Järnväg. Bild.
1940-09-18   I 17:s nya visor i radio igår kväll. Presentation av de två bästa melodierna av vpl. furir Frykberg. Musik o sång.
1940-09-18   60 år fyller hamnkapten Axel Färnlöf, Lysekil. Familjenytt.
1940-09-19   Bohuslänsingarnas marschvisor på sidan 7.
1940-09-19   70 år fyller fruktodlare Karl Rutgersson, Apelgården Tjörn.
1940-09-19   Ett 60-tal ballonger över Bohuslän igår. Norra Bohuslän utan elektricitet större delen av onsdagsdygnet. Energi.
1940-09-19   85 år fyller skräddarmästare Joh:s Nilsson, Uddevalla.
1940-09-19   Trähus från Uddevalla till Norge och Finland. Fabrik.
1940-09-19   Kyrkogårdsinvigningar i Sanne och Hede igår. Kyrka.
1940-09-20   "Marschvisetävling avgjord ""Bohus Bataljon"", Flodéns text och Frykbergs musik, vann tävlingen."
1940-09-20   70 år fyller Karl Rutgersson, Apelgården. Berättelse. Bild.
1940-09-20   Den 1:a okt. är det den stora flyttdagen. Bild.
1940-09-20   Tjära ypperligt drivmedel för Bohusläns fiskeflotta. Ingenjörsvetenskapsakademien intresserad av försöken på Skandiaverken i Lysekil.
1940-09-20   Orgelinvigning igår i Krokstad kyrka.
1940-09-21   Sv. Akademin har till ledamot efter Verner von Heidenstam invalt författaren Pär Lagerqvist. Utnämning.
1940-09-21   Uddevallabo omkommen i Lund. Olycka.
1940-09-21   50 år fyller folkskolläraren Gottfrid Dalgård, Korsvägens skola i Bullaren. Bild.
1940-09-21   Stort intresse för orientering i Herrestad. Idrott.
1940-09-21   Dödsolycka i Brastad. Föll i vattnet från Holma brygga. Olycka.
1940-09-21   Återinvigning och 65-årsjubileum i Metodistkyrkan i Strömstad. Kyrka.
1940-09-23   Förlovning har till kännagivits mellan Thorsten Jörnstedt- och Birgit Salén. Familjenytt. Bild.
1940-09-23   I ett strålande sommarväder samlades 75 deltagare för att gå med i riksmarschen i Lysekil.
1940-09-23   Idrottshallen i Uddevalla invigdes igår med  gymnastik och Brottning.
1940-09-23   Pampig invigning av Idrottshallen med landshövdingetal. Invigning. Bild.
1940-09-24   Uddevallafjordarnas sardiner voro bra i år. Fisk.
1940-09-25   Tyskarna köpa Bohusläns granit flera år framåt. Storaffär avslutad mellan svenska granitindustrien och tysk delegation. Industri.
1940-09-25   80 år fyller förre handl. samt mångårige chefen för Tanumshede växelstation, fru Maria Bohlin, Tanumshede. Familjenytt.
1940-09-25   65 år fyller fröken Agnes Kihlberg Lysekil, innehavare av den välkända firman Systrarna Kihlberg. Familjenytt.
1940-09-26   550 HSB-hus till Finland, även Stora leveranser till Norge.
1940-09-26   Gamla fasader som förbrukats och försvinna. Mattssonska huset är sålt för rivning.
1940-09-26   Stora tyska stenköp i Bohuslän komma efter fredsslutet. Industri.
1940-09-26   Veden i Bohuslän starkt efterfrågad.
1940-09-27   Bohuslänskt möbeltyg slår ut det importerade. Den typiska Bohuslänsvävnaden finnvävnad, lanceras som kyrklig textil. Hemslöjd.
1940-09-28   Hugo Westin ny borgmästare i Uddevalla. Tillträder 1 oktober. Utnämning.
1940-09-28   Borgmästaren i Uddevalla Hugo Westin tillträder sin befattning den 1:a okt. Utnämning.
1940-09-28   Stadens luftskydd är nu effektivt. Luftskyddschefen berömmer  sina mannar vid luftskyddsafton i Idrottshallen. Regemente.
1940-09-28   Uddevalla får småningom nytt godsmagasin. Järnväg. Byggnad.
1940-09-28   Uddevalla verkstadsskolor tillverkar gengasaggregat. Bild.
1940-09-28   Meddelande. Från och med 1 okt. flyttar vår filial KAPPAN som hitintills har varit på Drottninggatan till Rådhuset. Annons.
1940-09-28   Stora vägarbeten i år på Sotenäset.Vägarbeten.
1940-09-30   Luftskyddsskådespel med realism på torget. Regemente.
1940-09-30   Kiosk och Kafé vid Uddevalla central får anstå.
1940-09-30   Då det nuvarande Uddevalla kom till. Tredje delen av läroverksadjunkt Kristianssons Uddevallahistoria.
1940-10-01   160 Bohuslänsdistrikt räknade på måndagen. Det preliminära valresultatet står sig. Politik.
1940-10-01   Hummerfisket slut, fångsterna minimala. Fisk. Väder.
1940-10-01   Hattmakarskråets sigillstamp till Uddevallamuséet. En hel del värdefulla föremål införlivas med samlingarna. Museum.
1940-10-02   Förre häradshövdingen i Sunnervikens domsaga, revisionssekreteraren Ivar Arthur Koch död. 70 år.
1940-10-02   Den stora flyttningsdagen av Cox.
1940-10-02   Dagrum- och korridorer dekoreras med  trevliga- och glada bilder på I17. Regemente.
1940-10-02   Flyttning av F.E.K.
1940-10-02   "Ett fint förvärv har tillfört SS. Viken ""Sexan Ingegärd 1"". Båtar."
1940-10-02   Offer för elström på  Käringön. Olycka.
1940-10-02   Dekorationstävlingen vid I 17 avgjord igår. Dekorationsförslag för korridorer och dagrum vid Bohusläns regemente. Tävling.
1940-10-02   Bohusläns hemvärn övar kustförsvaret. Ett levande intresse överallt för hemvärnet. Regemente.
1940-10-02   Förre landshövdingen i Sunnervikens domsaga Ivar Koch död. Bild.
1940-10-03   80 år fyller förre tulltillsyningsmannen Otto Svensson.
1940-10-03   Bohusläns regementes soldathem firar 20-årsjubileum.
1940-10-03   Naturvett- och orientering prövas över hela Sverige. Idrott.
1940-10-03   80 år fyller tullvaktmästaren Otto Svensson, Uddevalla. Familjenytt.
1940-10-03   Soldathemmet fyller tjugo år. En välsignelserik verksamhet under två decennier. Regemente.
1940-10-03   Flera minor explodera i skärgården. Kraftiga skrällar i Lysekilstrakten. Krig.
1940-10-03   Brastadsfabriken stänger till nyår? Nedläggning.
1940-10-03   Sörbygden önskar utvidgad elektrifiering, billigare karbid och lampor. Energi.
1940-10-03   Riksorienteringen i Herrestad. Orientering för alla. Idrott.
1940-10-04   Mattssonska huset vid Västgerlånggatan försvinner. Rivning.
1940-10-05   """Vad fordom hänt"". År 1820 föddes vår världsberömda sångerska Jenny Lind."
1940-10-05   Ordspråk- och tankar av Theo Doros.
1940-10-05   Stort intresse för Hemvärnet i Lysekil, ett 100-tal man från Lyse- och Lysekil. Regemente. Bild.
1940-10-05   Brastad får vattenledning till nyåret. Vattnet tagas från brunn invid Gasmaskfabriken. Ledningar.
1940-10-05   Glimtar från Uddevalla för 100 år sedan. Historia.
1940-10-07   36 000 tusen åskådare på Råsunda stadion, för att se landskampen Danmark-Sverige. (1-1). Idrott.
1940-10-07   50 år fyller Rut Ernest maka till föreståndaren för dingleskolorna.
1940-10-07   50 år fyller fru Rut Ernest, Dingle. Familjenytt.
1940-10-07   Flera inbrott i Uddevalla. Polis.
1940-10-08   "Premiärsäsong för ""Kökspråmen"" i Bohuslän. Bild."
1940-10-08   Stort kanalbygge planeras mellan ost- och västkusten. Farled.
1940-10-08   Bohuslän rustar mot arbetslöshet. Arbetsmarknad.
1940-10-09   "Biografen Palladium visar Max Fleischeis tecknade långfilm ""Gullivers Resor"". Bio."
1940-10-09   Allmänt wc i Hasselbacken kostar 34 000. Drätselkammaren har framlagt förslag. Politik.
1940-10-09   Trafikkaos för Uddevalla-godset. Järnväg.
1940-10-09   Disponenten för Strömstads Canning C:o, Lars Goksör död 67 år.
1940-10-09   Eldsvåda i en fastighet i Ulseröd tillhörande åkeriägaren John Lindell. Brand.
1940-10-09   En förnämlig konstutställning på Uddevalla museum. Konst.
1940-10-10   Väldig mininvasion mot Bohusläns kust igår. Väder. Krig.
1940-10-10   Brastadsfabrikens drift tryggad till 1 mars 1941. Arbetsmarknad.
1940-10-11   Ytterligare glädjebud till Brastad. Gasmaskfabriken har driften säkrad till den 1 juli 1941.
1940-10-12   Flaggan vajar vid Uddevalla teater för invigningen av 80-åriga thaliatämpel.
1940-10-12   "Riksteatern inleder höstsäsongen med pjäsen ""Duo"". Skådespelare är Ester Roeck Hansen."
1940-10-12   Uddevalla teater i nyrenoverat skick. Kostnaderna ha uppgått till 36.000 kronor. Bild.
1940-10-14   Gymnastikledarekurs i Uddevalla slut. 13 manliga  och 9 kvinnliga deltagare. Idrott.
1940-10-15   Lane-Ryr elektrifieras av Trollhättans kraftverk. Dragsmark utföres även av Trollhätteverket. Herrestad redan nu halvfärdigt. Energi.
1940-10-15   Från Uddevalla museum av Sten Kristiansson.
1940-10-15   """Grebbestad"" åter i trafik på Gullmarn. Båtar."
1940-10-16   Frälsningsarméns nybygge färdigt. Nya lokaler vid Östergatan. Byggnad.
1940-10-16   Allmänt w.c. ovanjord i Hasselbacken. Slutuppgörelse med Juno-Hus från Stadsfullmäktige i Uddevalla. Politik.
1940-10-17   """Vad fordom hänt"". Åttatimmarsdagen införes i Sverige år 1919."
1940-10-17   Beredskapskonst på muséet. Utställning.
1940-10-17   Miljonarbeten å Bohuslänska vägar  mot vinters arbetslöshet. Vägarbeten.
1940-10-18   Lådfabriken i Skredsvik upphör. Nedläggning.
1940-10-19   90 år fyller f. skräddaremästaren C.F. Hallberg, Ramneröd Uddevalla. Familjenytt.
1940-10-19   Bohusläns konservindustri får inskränka med 4.000 man. Fisk. Arbetsmarknad.
1940-10-19   70 år fyller handl. S.F. Dahlberg, Resteröd. Bild.
1940-10-19   "Bokenäsborna blockera ångaren ""Grebbestad"". ""Gullmaren"" åter annars får det vara med våra Lysekilsresor. Båtar."
1940-10-21   Rekordtillslutning då Frälsningsarméns lokal invigdes i Uddevalla.
1940-10-21   24 år som husmor på Gustafsberg. Barnhemmets sista husmor berättar om sina minnen. Bild.
1940-10-21   Fältmässig övning för Uddevallaluftskyddet. Regemente.
1940-10-22   Utvecklingen är oviss på arbetsmarknaden i Uddevalla. Arbetsmarknad.
1940-10-22   Häradsdomare J.E. Olsson Skällebred i Grinneröd, död 83 år.
1940-10-22   Svenska mästarna i handboll till Uddevalla. Idrott.
1940-10-23   150 finlandshus har Uddevalla trähusfabrik tillverkat. Bild.
1940-10-23   Tomt för ev. annexläroverk. Kyrkogårdsgatan föreslås bli stensatt föreslås vid D.K. sammanträde. Politik.
1940-10-23   Ny stadsbild på söder i Uddevalla. Rosor och skiffergård framför idrottshallen, trädrad i mitten av nya Göteborgsvägen.
1940-10-23   Sportfiskeklubb bildad i Uddevalla. Föreningar.
1940-10-23   Tandkliniken i Brastad öppnas 1 dec. Sjukvård.
1940-10-23   Husmodersafton i Uddevalla. Nöjen.
1940-10-24   Sju nya gesäller utnämnda. Högtidligt på Hantverksföreningen igår. Utnämning.
1940-10-24   Tanums mejeriförening upphör. Nedläggning.
1940-10-25   Bild på Uddevallas första gymnastikuppvisning år 1899.
1940-10-25   """Militärkatastrof"". Färja kantrade, 44 omkom och 36 man räddades ur sjön i Armasjärvi. Olycka."
1940-10-25   Drängar- och pigor av F.E.K.
1940-10-25   Gymnastikföreningen i Uddevalla 60 år. Jubileum. Föreningar.
1940-10-25   Kantringskatastrof i Norrbotten med 44 dödsoffer. Olyckan hände vid överfärjning av en ingeniörstrupp över sjön Armasjärvi. Olycka.
1940-10-25   50 år fyller småskollärarinnan, fröken Frida Mård Hede Munkedal. Familjenytt.
1940-10-26   Den svåra olyckan vid Armasjärvi, orsakades av att färjan var överbelastad.
1940-10-26   En av Tossenäs mäst bemärkta män, hemmansägare Johan Fransson död. 52 år.
1940-10-26   Brottningsmatchen Uddevalla - Göteborg bör bli en jämn affär. Idrott. Bild.
1940-10-26   Lyckad skogsdag i Forshälla. Gallringstävlan med prisutdelning i kyrkskolan. Tävling.
1940-10-26   "Ångaren ""Grebbestad"" är en sjösäker båt. Båtar."
1940-10-26   Bohusmålaren Gunnar Nilsson från Gravarna ställer ut sina tavlor i Lysekil. Konst.
1940-10-28   Före detta Rättaren Anders G. Bäckström med maka Kristina, Torps bruk Munkedal, firar guldbröllop. Familjenytt.
1940-10-28   Folkskolläraren Birger Vikborg Uddevalla, född år 1887. Död.
1940-10-28   70 år fyller sjökaptenen Karl Johan Olsson, Mollösund.
1940-10-28   Läraren vid Uddevalla folkskolor Birger Vikborg död, 53 år.
1940-10-28   Uddevalla vann stadsmatchen i brottning. Idrott. Bild.
1940-10-28   Orustvärnet  på stormanöver igår. Regemente.
1940-10-29   Narvalstanden - enhörningshörnet å Uddevalla museum. Föremål skildrade av Sten Kristiansson.
1940-10-29   Hundratals karbidlampor lämnas åt Bohuslänshem.
1940-10-29   50 år fyller lärarinnan vid Stensbo skola, Hällevikstrand fröken Karin Gustafsson. Familjenytt.
1940-10-29   Gengas driver färjan vid Svanesund.
1940-10-30   Bild på Mödra- och barnavårdscentralens personal.
1940-10-30   Gamla gravar av F.E.K.
1940-10-30   Distriktsvetrinär A. Th. Mattsson, Munkedal död. 59 år.
1940-10-30   Brand på Kampetegen, Kämpegatan 29, Johan Dahlqvist. Åldring nära att innebrännas.
1940-10-30   Första kolmilan byggd i Resteröd. Gengasbilarna måste ha gengaskol, den första kolugnen i Bohuslän i drift.
1940-10-30   70 år fyller redaktör Th. Stalheim, Uddevalla. Familjenytt.
1940-10-30   Komministern i Krokstad pastorat Martin Thorén död 68 år. Bild.
1940-10-30   Gammal man illa ute vid vindsbrand. Eldsvåda igår i Uddevalla. Brand.
1940-10-31   "Slöseri med ""Kilowatt"" av F.E.K."
1940-10-31   Hasselbackens fåglar hotas av hungersnöd. Fåglar.
1940-11-01   Gripande sorgetid i Armasjärvi. Död. Bild.
1940-11-01   Operasångaren Björn Forsell till Uddevalla. Bild. Musik o sång.
1940-11-01   Tomtpriset vid Underås 7 á 10 kronor. Från drätselkammarens sammanträde. Politik.
1940-11-01   Gripande sorgehögtid på  Armasjärvis  strand. De 42 omkomna förda till sina hemorter. Död.
1940-11-01   Uddevallamejeriets mjölkmängd minskar. Dingle får hjälp Uddevalla. Mat.
1940-11-02   Olympiamästaren i fribrottning Anders Larsson, tränar I17:s mannar. Idrott.
1940-11-02   Bilder på sorgetåget i Armasjärvi. Död.
1940-11-02   "Storpremiär i kväll på Saga ""Ringaren i Notre Dame"". Bio."
1940-11-02   "Avtäckningen av Bohus-bautasten den 16 november. ""Högtidlighet på holmen i Elfen i Konghäll"". Historia."
1940-11-05   Snusfronten av F.E:K.
1940-11-05   Branden krävde dödsoffer. Johan Dahlqvist. Enarmad skulptör. Träskulptur Axel K.
1940-11-05   Leken med tändstickor blev döden. Den skadade vid eldsvådan på Kamptegen dog. Brand.
1940-11-05   Byggnadsplanen för Ljungskile i vardande. Byggnad.
1940-11-05   Minneshögtid  den 6 november i Uddevalla. Gustaf Adolfs-dagen firas med högtidlighet i kyrkan. Högtid.
1940-11-05   Munkedalsarbetaren Torsten Hermansson svårt  skadad. Olycka.
1940-11-05   Svår olycka, fiskare omkommen. Båtar. Olycka.
1940-11-07   Gustaf Adolfs-högtid i Uddevalla kyrka.
1940-11-07   Arbetslösheten hotar svårt Tossene. Alla stenarbetare väntas bli utan arbete. Arbetsmarknad.
1940-11-07   Brand i Dals-Långeds pappersbruk i Dalsland. Brand.
1940-11-07   S.J. bygger ej till nu för Uddevalla-godset. Trafiken har börjat gå bättre vid Uddevalla hamn. Järnväg.
1940-11-07   30 älgar skjutna i Bohuslän vid årets älgjakt. Djur.
1940-11-08   Framgångsrik säsong 1940. UCA har i år vunnit 15 priser i lagtävling. Idrott.
1940-11-08   "Fiskebåt minsprängd. ""Elly"" av Dyrön tros förolyckad. Båtar. Krig."
1940-11-08   Byggnadsverksamheten i Bohuslän regleras.
1940-11-09   Unglottakår i Uddevalla, om tillräckligt många ungdomar anmäler sig. Regemente.
1940-11-09   "Tragisk minolycka norr om Skagen, ""Elly"" av Dyrön har förolyckats, fem man borta."
1940-11-09   Arbetsmarknaden i Bohuslän.
1940-11-09   Bohuslänska varv bygga för flottan. Båtar.
1940-11-09   Direktör Ludvig Berzon Varekil död, 80 år. Bild.
1940-11-09   Femåring föll i vattnet och drunknade. Olycka.
1940-11-09   "Vrakdelar av  ""Elly"" iakttagna. Intet  tvivel längre om olyckan. Båtar."
1940-11-11   Flickskolans elever får lära sig sjukvård, kurs på 18 timmar. Bild.
1940-11-11   Sture Johansson slog Ivar Johansson i brottning- och Gösta Olssons segerrad obruten. Idrott.
1940-11-11   50 år fyller pastor Johan Lindström, Hjälteby Tjörn. Familjenytt.
1940-11-11   Pensionatsinnehavaren Joel A. Andersson, Lanesund Uddevalla död 57 år. Familjenytt.
1940-11-11   Kretsfältskjutningen i Uddevalla igår lyckad. Gustaf Johansson, Forshälla blev mästerskytt. Tävling.
1940-11-12   Från Uddevalla musum. Liljestenen från Kongahälla.
1940-11-13   Uddevalla frivilligförening bildades 1 november. Föreningar.
1940-11-14   70 år fyller skepparen- och makrillkungen Anton Nilsson, Gravarne.
1940-11-14   Uddevallasjöman omkommen i Lübeck. Olycka. Båtar.
1940-11-14   Lantbrukaren Magnus Wassén, Kuröd Bäve död 87 år. Familjenytt.
1940-11-14   "Riksteaterns turné med ""Dollarprinsessan"" gästade igår Uddevalla. Teater."
1940-11-14   74-årig Uddevallabo skadad till döds, då han blev påkörd av lastbil från Lysekil. Olycka.
1940-11-14   50 år fyller lärarinnan fr. Agnes Karlsson, Havstensund. Familjenytt.
1940-11-15   Bild på Uddevallas fotbolls-domarklubb.
1940-11-15   Kville skytteförening firar 40-årsjubileum. Bild.
1940-11-15   75 år fyller komminister emeritus Hilmer Backman, Ljungskile. Bild.
1940-11-15   50 år fyller hemmansäg. Olof Olsson Sund Högås. Familjenytt.
1940-11-16   Frälsningsarméns nya byggnad. Invigning 19 oktober. Kyrka.
1940-11-16   50 år fyller skriftställaren Gösta Pauve.
1940-11-16   Stor seger för Kroppskultur i Trollhättan 16-6. Idrott.
1940-11-16   Proffessor Albert Engström född 1869 död. Engström var en av aderton i Svenska Akademin.
1940-11-16   Bohusbåt förlist utanför Tönsberg. Besättningsman omkommen, skepparen tros också ha drunknat. Olycka.
1940-11-16   50-tal bohusfiskebåtar gå redan med tjärolja. Båtar.
1940-11-16   65 år fyller varvsägaren hr Albin Abrahamsson, Vasseröd Nösund.
1940-11-16   65 år fyller varvsägaren Anders Samuelsson, Holmudden.
1940-11-18   Bautastenen vid Kungälv nu avtäckt. Högtidlighet med tal av landshövding Jacobsson.
1940-11-18   Proffessor Albert Engström död 71 år. Bild.
1940-11-19   Fjällbacka efter branden 1928.
1940-11-19   Yrkesskolans lokalfrågor utredas. Uddevalla drar elledning till Rönnevattnet, togs upp på drätselkammarens möte igår. Politik.
1940-11-19   Väjernpojken frös ihjäl på skär i fjorden. Man har ännu inte funnit några spår efter skeppare Olsson. Båtar. Olycka.
1940-11-19   Bohuslänning omkommen i Nederkalix. Olycka.
1940-11-20   Trähusfabrikens spånhögar blir träkol och tjära.
1940-11-20   80 år fyller Rosa Jacobowsky, änka efter dir. Efr. Jacobowsky.
1940-11-20   80 år fyller fru Rosa Jacobowsky, Uddevalla. Familjenytt.
1940-11-20   Gruvan i Barhult arbetar för svensk marknad bakom spärren. Industri.
1940-11-20   Uddevallapressen genom 114 år. Tidning. Historia.
1940-11-20   Gravarnebo föll i sjön under balk. Hemsk olycka i Grundsund igår. Olycka.
1940-11-20   Saltkällegruvan tömd på fältspat och kvarts. Ett 30-årsminne. Historia.
1940-11-20   Hantverkarebragd i Hällevadsholm. C. Åsfeldts korgindustri.
1940-11-20   Två av de män som startade Bohus-Posten. Bankdirektör Ragnar Berger och länsjägmästare Oscar Ad. Beer. Tidning. Bild.
1940-11-20   BOHUS-POSTEN 30-årsjubilerar. Tidning.
1940-11-20   "Bohuslänska original: ""Petter i Berga"" som blev skådespelere på gamla dar."
1940-11-20   Reservarbeten i Bohuslän för 1,6 milj. kr. beslutade. Vägarbeten.
1940-11-21   Lanbrukaren Magnus Wassén, Kuröd, död. Gravsatt Östra kyrkogården.
1940-11-21   95 år fyller f.d. korpralen vid Kungl. Bohusläns regemente, Karl Stedt Brodalen.
1940-11-21   60 år fyller småskollärarinnan fröken Hildur Bergendal, Uddevalla. Familjenytt.
1940-11-22   Göteborgsvägen klar, stensättning nästa år. Vägarbeten.
1940-11-22   Högvatten i Uddevalla igår kväll. Kraftig översvämning som kom hastigt. Väder.
1940-11-22   Norums J.U.F. -avd firar sitt 10-årsjubileum. Förening.
1940-11-23   """Vad fordom hänt"". År 1860 föddes Hjalmar Branting. Han dog den 24 december 1925."
1940-11-23   Bild på det nya hotell-förslaget i Lysekil.
1940-11-23   Medaljer och gratifikationer till trotjänare vid UVHJ belönas. Utnämning.
1940-11-23   Ångbåtslinje Uddevalla - Göteborg på tal 1840. Glimtar från Uddevalla för 100 år sedan. Historia.
1940-11-23   Junofabriken kan köra för fullt i vinter. Ovanligt god arbetstillgång.
1940-11-23   Gåsaveln en fin affär för bohuslänskt jordbruk.
1940-11-23   70 år fyller bankkassör Konrad Pålsson, Grebbestad. Bild.
1940-11-23   Husmodersafton i Uddevalla på tisdag i Kongresshallen. Bild.
1940-11-25   Dalslandsstugan i Skansen närmar sig sin fullbordan. Hembygd.
1940-11-25   Ruth- och Gregor Gregart har fått en son. Född.
1940-11-25   Albert Engströms jordafärd. Stämningsfull sorgehögtidlighet i hemortens kyrka. Död.
1940-11-26   Albert Engströms begravning. Bild.
1940-11-26   Skråtidsminnen från Uddevalla. Från Uddevalla museum av läroverksadj. Sten Kristiansson. Historia.
1940-11-26   IOGT-logen i Dingles 60-årsjubileum.
1940-11-27   Gunnar Johansson UIS, har även i år placerat sig i toppen. Idrott.
1940-11-27   Debattrikt sammanträde i Uddevalla stadsfullmäktige igår. Politik.
1940-11-27   Minor i mängder vid  Bohuskusten. Väder. Krig.
1940-11-27   Vägbyggnaden Stensberg bro - Ellenö. Vägarbeten.
1940-11-28   Kosterbåt förlist, 2 man drunknade. Båtar. Olycka.
1940-11-28   Ny idrottsförening i Morlanda. Föreningar.
1940-11-29   Kampenhofs spinnmästarebostad vid Västgerlånggatan rivs. Rivning.
1940-11-29   Kampenhofs spinnmästarebostad, är bilden för dagen.
1940-11-29   55 år fyller innehavarinnan av Hotell Gästis i Grebbestad, fru Maria Brudin. Familjenytt.
1940-11-29   50 år fyller kyrkoherde Gösta Nelson, Bokenäs. Bild.
1940-11-30   50 år fyller köpmannen Edwin Andreasson, bördig från Färgelanda.
1940-11-30   Firman E. Köllerström firar 50 årsjubileum. Bild på grundaren fru E. Köllerström Norra Drottninggstan 12.
1940-11-30   Bohuslänska original: Gamle Johan i Högås som ej blev svaret skyldig. Historia.
1940-11-30   En jubilerande Uddevallaaffär. Köllerströms fyller 50 år. Jubileum.
1940-11-30   Damfriseringen LA VOGUE inflyttar den 3 dec. i nya lokaler Kilbäcksgatan 38. Annons.
1940-11-30   50 år fyller köpman Edwin Andreasson, Uddevalla. Bild.
1940-12-02   Byggmästaren Robert Svan Uddevalla död. 66 år. Bild.
1940-12-02   Gruppbild på medaljörerna med landshövding Sneidern i mitten. Utnämning.
1940-12-02   Dödsolycka i Munkedal. 1½ år gammal gosse bränd av varmt vatten.
1940-12-02   Medaljutdelning vid Lelångenbanan. Enkel högtidlighet vid sisa bolagsstämman i Uddevalla.
1940-12-02   Byggmästare Karl Robert Svahn, Uddevalla död 66 år. Familjenytt.
1940-12-03   50 år fyller köpman Einar Petersson, delägare av affären Penord.
1940-12-03   Vigda Thorsten Jörnstedt- och Birgit Salén. Familjenytt.
1940-12-03   Stendistriktet inför en katastrofal arbetslöshet. Fiskarbefolkningen har det även bekymmersamt. Arbetsmarknad.
1940-12-03   Vigda Thorsten Jörnstedt och Birgit Salén.
1940-12-04   Första tandkliniken i länet klar, Brastadkliniken öppnas. Sjukvård.
1940-12-04   50 år fyller köpmannen Einar Petersson, delägare i firman Penord i Uddevalla. Familjenytt.
1940-12-05   Bild på den första kokvagnskursen på regementet 1929.
1940-12-05   "Uddevallabornas julbok av Sten Kristiansson ""Det gamla Uddevalla"". (3:e delen). Böcker."
1940-12-05   Rättskrig av F.E.K.
1940-12-05   Bild på den äldsta stationsbyggnaden i Herrljunga.
1940-12-05   Uddevallas lottakår 15 år. Jubileum. Bild.
1940-12-06   Minnesskrift om UVHJ:s 17 sista år. Ett utförligt arbete av adj. S. Kristiansson. Järnväg.
1940-12-06   Bohusläns hemslöjd går ständigt framåt.
1940-12-07   Flygkatastrof i Dalsland kräver två människors liv. Åldrig dam innebrändes i hus. Olycka. Bild.
1940-12-07   Krigsrätt vid Bohusläns regemente.
1940-12-09   Gengasdrift av Bohusfärjor.
1940-12-09   Lokföraren vid UVHJ Anders Bernhard Olsson Uddevalla, död 49 år.
1940-12-10   Hundratalet lottor avgåvo lottalöftet vid högtidlighet i kyrkan.
1940-12-10   50 år fyller kvarn- och sågverksägaren Johan Mattsson Grinås Svarteborg. Familjenytt.
1940-12-10   Nyaste Munkedalsbron fick heta Dalabron. Bro.
1940-12-10   Skråtidsminnen från Uddevalla. Från Uddevalla museum av läroverksadj. Sten  Kristiansson. Historia.
1940-12-10   Uddevallalottornas jubileum. Vacker högtidlighet i Uddevalla kyrka.
1940-12-11   Vänersborgsbankens omfattande ombyggnad snart färdig. Byggnad. Bild.
1940-12-12   Hur mycket höjer sig bohuskusten? Bild.
1940-12-12   Medeltida kyrkby illa åtgången vid brand. Våldsam eldsvåda i Gammelstad.
1940-12-13   Rekordsäsong hos Lysekils gymnastikförening. Idrott. Bild.
1940-12-13   Från Kålgårdsbergsgatan till Kungsgatan 11, flyttar Vänersborgsbanken. Bild.
1940-12-14   Lucia år 1940. Bild.
1940-12-14   Fröken Brita Wallin vann stenograftävlingen. (Schwartzmanska vandringspriset).
1940-12-14   Pensions- och lönenämden i staden upphör. Ordföranden konsul Herman Sanne avtackad för gott arbete. Bild.
1940-12-14   Omfattande elektrifiering av Bohuslän under nästa år. Energi.
1940-12-17   70 år fyller verkmästaren vid Nya konfektionsfabriken, Isak Warkoll.
1940-12-17   I morgon inflyttar Vänersborgsbanken i egna nya lokaler Kungsgatan 11, Uddevalla. Annons.
1940-12-18   Gasten på Högholmen straffade dem som hädade Bohuslän. Julbilaga.
1940-12-18   "Från de bohuslänska ""bygdecentralernas"" tid.Kvistrum, Rabbalshede, Tanumshede och Svinesund anhalter på Kungsvägen. Julbilaga."
1940-12-18   Återinvigning av Färgelanda kyrka efter restaurering. Invigning. Bild.
1940-12-18   50 år fyller nämndeman J.H. Johansson, Stale Bokenäs.
1940-12-18   Bohuslänska original: Alban i Högås vismakare och upptågsmakare. Julbilaga.
1940-12-18   Abraham Gustaf Bildt, herren till Morlanda, en föregångsman och en fiskarnas vän. Julbilaga. Bild.
1940-12-19   Bohusläns stenföretag minskas under våren 1941. Arbetsmarknad.
1940-12-19   Nödläget i Foss inför regeringen. Arbetslösa från Foss komma att hänvisas till arbeten å riksvägen. Arbetsmarknad.
1940-12-19   Sjöförbindelseplanerna i Uddevalla förföllo. Glimtar från Uddevalla för 100 år sedan. Historia.
1940-12-19   89-åring innebränd i Tanum. Brand.
1940-12-21   Fiskehamnar på nära 4 milj. Föreslås byggas i Bohuslän. Hamn.
1940-12-21   Bohuslänska original: En rävjakt i Bokenäsbygden. Historien om en spjuver som tyckte om att lura medmänniskorna. Hitoria.
1940-12-23   50 år fyller Tillan Köllerström, maka till köpman M. Köllerström.
1940-12-23   Domprost Sven Svenæus återinvigde Färjelanda kyrka. Bild.
1940-12-23   Broinvigning vid Kungälv.
1940-12-23   Högtidligt igår i Färgelanda kyrka.
1940-12-23   Konsul H. Sanne SF:s nye vice ordförande. Politik. Bild.
1940-12-23   50 år fyller fru Tillan Köllerström Uddevalla, maka till köpman M. Köllerström. Familjenytt.
1940-12-24   75 år fyller Bohusläns förste tandläkare d:r Josef Bernstone. Halvsekellång tandläkarebana i Uddevalla. Bild.
1940-12-27   Julhelgen har förflutit lugnt och fridfullt i Uddevalla. Högtid.
1940-12-27   Fabrikör John Banér Abrahamsson Uddevalla, död 54 år. Familjenytt.
1940-12-27   Sjökapten Johan Albert Gren Uddevalla, död 58 år. Familjenytt.
1940-12-28   Förre folkskolläraren Axel Edvard Falk Uddevalla, död 60 år. Familjenytt.
1940-12-28   Norrsken gjorde belysning onödig i Uddevalla 1840. Glimtar från Uddevalla för 100  år sedan. Historia.
1940-12-30   Ransonering på smör och fett, 250 gram/person och vecka ända fram till den 12 jan.
1940-12-30   60 år fyller bankdirektör Hugo Weldes. (Handelsbanken).
1940-12-30   Bohuslänska original. En läsare lämnar ytterligare komplettering till artikeln om Betz.
1940-12-30   60 år fyller bankdirektör Hugo Weldes Uddevalla. Bild.
1940-12-30   65 år fyller förra lärarinnan fröken Anna Evander Skaftö. Familjenytt.
1940-12-31   Ett bildpoturri från 1940.
1940-12-31   Vägen Gravarne - Dalen stenhuggarearbete. Vägarbeten.
1940-12-31   Uddevallas folkmängd ökad 379. Invånarantalet nu 16 795. Befolkningsstatestik.
1940-12-31   Bohuslänska original: En historia om en bohém, Valdemar Lindholm.
1940-12-31   50 år fyller hemmansägaren Albin Johansson, Lilla Röd Hedekas. Familjenytt.

1940-12-31   Förre lantbrukaren Oscar Ammelin Uddevalla, död 82 år. Familjenytt.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar