2015-01-01

Det skrev BOHUS-POSTEN om för hundra år sedan


1915 hade Uddevalla två dagstidningar, den liberala Bohusläningen (sedan 1878) och högertidningen Bohus-Posten (sedan 1910). Arbetartidningen Kuriren kom till Uddevalla 1921 då arbetarekommunen köpte Lysekils-Kuriren som hade funnits sedan 1901.

Nedanstående förteckning över tidningsartiklar från 1915 kommer från Bohusläns Föreningsarkivs dataregister, det s.k. Tidningsarkivet. I Tidningsarkivet har jag sökt på artiklar från 1915. Mer än 90 % av artiklarna som är registrerade det året kommer från Bohus-Posten.

Listan beskriver publiceringsdatum och vad artikeln innehåller. Vill man läsa själva artikeln måste man vända sig till Bohusläns Föreningsarkiv som har allt på mikrofilm.

1915-01-02 Stadens folkmängd ökas med öfver 400. Befolkningsstatestik.
1915-01-03 Kyrkoherden i Bokenäs och Dragsmark Erik Andersson död, 75 år.
1915-01-10 65 år fyller D:r Knut Sundberg, Munkedal. Familjenytt.
1915-01-11 Indragning af Gullholmens lotsplats.
1915-01-11 Hvad Uddevallapolisen uträttat under 1914. Huru arbetsresultatet ter sig i siffror.
1915-01-13 79 år fyller grosshandlare J.N. Sanne. Familjenytt.
1915-01-15 50 år fyller ingeniör C. Sundling. Familjenytt.
1915-01-18 Utvidgningen af Svenshögens sanatorium. Sjukvård.
1915-01-18 Eldsvåda i Håby. Brand.
1915-01-18 50 år fyller handl. och kyrkvärden Theodor Lundin, Ljungskile. Familjenytt.
1915-01-20 "Bland de förolyckade vid Göteborgsångaren ""Alices"" undergång var 16-årige Natanael Johansson, Stala Orust."
1915-01-20 Malmbergska villan å badorten Gustafsberg är till salu. Vidare meddelar Rob. Bley. Fastighetsaffär. Annons.
1915-01-21 Banmästaren Lidén vid Orrekläpps station överkörd och dödad. Olycka.
1915-01-22 "Ång. ""Johan Sanne"" beskjuten af engelsmän. Båtar."
1915-01-22 Ett gammalt järnbruk i Färgelanda.
1915-01-22 Västkustfisket 1914. Fullt medelmåttigt utbyte. Fisk.
1915-01-22 Olympiska spel 1916. General Balck uttalar sin uppfattning. Idrott.
1915-01-25 Regementspastorns afskedspredikan. Öfverste Tottie aftackar pastor Lindqvist. Avgår.
1915-01-27 Karl X Gustaf - statyn.
1915-01-27 60 år fyller godsägaren John Johnsson, Kristineberg Uddevalla. Familjenytt.
1915-01-29 Önskas köpa. Asp, Glasbjörk, Al, Lind och Poppel. Uddevalla Tändsticksfabrik. Annons.
1915-01-29 Höjda lifsmedelspriser i Uddevalla. Priser.
1915-02-01 Svenskt virke till tändsticksfabrikerna.
1915-02-03 Folkmängdsökningen utgjorde 437. Befolkningtsstatestik.
1915-02-05 Donation till Uddevalla realskola. Gåva.
1915-02-05 50 år fyller rådman Karl Rasmusson, Uddevalla. Familjenytt.
1915-02-06 50 år fyller rådmannen och tillförordnade borgmästaren Karl Rasmusson.
1915-02-08 Godsägare Hampus Oscar Uggla Anfasteröd Ljungskile, död. Familjenytt.
1915-02-09 Godsägaren Hampus Oscar Uggla Anfasteröd död. 42 år.
1915-02-10 Traftäflingarna på Kasenbukten vid Uddevalla. Tävling.
1915-02-10 Minfaran i Nordsjön och Skagerack. Krig.
1915-02-11 70 år fyller förre fängelsedirektören A.W. Juhlin.
1915-02-12 Bohuslänska herrgårdar. L:a Foss. Byggnad.
1915-02-13 Carl X Gustafmonumentet. Staty.
1915-02-19 U.W.H. järnvägs stationshus i Uddevalla. Byggnad. Järnväg.
1915-02-19 Inbrottsstölder i Uddevalla. Polis.
1915-02-19 50 år fyller stadsfiskalen i Uddevalla T.K. Wendt. Familjenytt.
1915-02-19 Lifligt i Uddevalla hamn. Hamn.
1915-02-22 Libanons soldathem i Uddevalla. Gåva.
1915-02-22 Vägarbetena i Lane distrikt. Vägarbeten.
1915-02-24 Ny fyr vid Uddevalla. Farleder.
1915-02-24 Sillfisket på Skagen. 400 fiskebåtar från Bohuslän samlade. Fisk.
1915-03-03 Tornspiran på Lysekils kyrka. Kyrka.
1915-03-03 Bohusläns regementes sjukhus. Sjukvård.
1915-03-10 50 år fyller fanjunkaren vid Bohusläns regemente C.F. Englinde.
1915-03-12 Bohusläns elektrifiering. Energi.
1915-03-17 Guanofabriken å Oxevik.
1915-03-17 Öfverstelöjtnant Axel Wilhelm Palander död, 61 år. Familjenytt.
1915-03-22 Karl X Gustaf färdiggjuten i maj. Försök att få danatorn att äfven betala sockeln. Staty.
1915-03-26 Uddevalla o dess omnejd för hundra år sedan. Stadens storlek och omfång. Historia.
1915-03-26 Uddevalla stads elektricitetsfråga. Kommitén har uppgjort ett nytt förslag. Energi.
1915-03-26 Idrottsföreningen Kamraterna i Uddevalla firade i lördags 10 årsfest i Frideborg. Jubileum. Idrott.
1915-03-29 En gifvande industri. Saltkällans fältspat- och kvartsgrufvor. Bild.
1915-03-31 Eldsvåda i hus å Hålgjuteberget. Brand.
1915-03-31 70 år fyller förre länsskogvaktare Olof Johansson Lindberg, Ingetorp. Familjenytt.
1915-04-14 Hjärnhinneinflammationsepidemien. Ett misstänkt fall på Bohusläns reg:te. Sjukdom.
1915-04-16 Öfverkörd och dödad af tåget i Öxnered blev grosshandl. Mauritz Jacobowsky från Uddevalla. Järnväg. Olycka.
1915-04-16 50 år fyller handl. C.A. Jönsson, Uddevalla. Familjenytt.
1915-04-21 Färgelanda elektricifieras. Energi.
1915-04-23 Medaljerade stadstjänstemän. Belöning.
1915-04-23 "En bön som blef hörd. Mor Lotta och hennes nya ""Majros"". Gåva. Bild."
1915-04-26 Säsongens första fotbollsmatch i Uddevalla. Idrott.
1915-04-26 60 år fyller fru Sofia Hellberg, Uddevalla. Familjenytt.
1915-04-26 Gustafsbergsbåten såld. Båtar.
1915-04-26 Hjärnepidemien. 232 fall i hela Sverige sedan nyår. Sjukdom.
1915-04-28 Koloniträdgårdsförening i Uddevalla. Föreningar.
1915-04-28 50 år fyller Disponent Arthur E. Zachau. Bild.
1915-04-29 50 år fyller disponenten vid tändsticksfabriken Arthur Zachau.
1915-04-30 Ång. Ruths torpederande. Hvad besättningen berättar. Krig. Båtar.
1915-05-03 70 år fyller verkmästare E.M. Fredborg, Uddevalla snickerifabrik.
1915-05-05 60 år fyller öfversten och chefen för Bohusläns reg:te Ch. D. Tottie. Bild.
1915-05-05 40 år fyller musikdir. C. Th. Crona, Uddevalla.
1915-05-07 Ljungbrand å ägorna till landeriet Hedegärde. Brand.
1915-05-07 Teodor Lundbergs Karl-X-Gustafs stod. Står nu redo att ställas upp på Uddevalla torg. Staty. Bild.
1915-05-10 Uddevalla museum. Årsberättelse.
1915-05-10 Talande bilder å Uddevalla-biografen. Bio.
1915-05-12 Prejade Uddevallaångare. Krig. Båtar.
1915-05-14 55 år fyller grosshandl. Otto E. Hasselgren, Uddevalla.
1915-05-14 Uddevalla hundra år sedan. Stadens utseende. Historia.
1915-05-15 55 år fyller grosshandlaren Otto E. Hasselgren.
1915-05-17 Statyn är kommen till  Uddevalla. Staty.
1915-05-17 Kölden och torkan jämte hård vind eller storm fortfara i våra trakter. Väder.
1915-05-19 Karl X Gustafs monument. Staty.
1915-05-19 Förolyckad bohuslänsk galeas. Besättningen med nätt nöd räddad. Båtar. Olycka.
1915-05-21 50 år fyller apotekare K.A. Carlsson, Uddevalla.
1915-05-21 50 år fyller hofrättsnotarie Albert Mellin, Uddevalla.
1915-05-21 Uddevalla för 100 år sedan. Handel och industri. Historia.
1915-05-22 50 år fyller hovrättsnotarien Albert Mellin.
1915-05-25 Godsägaren Axel Bildt på Torebo i Morlanda död. 63 år.
1915-05-25 Statyaftäckningen. Konungen kommer att öfvervara högtidligheten. Staty. Kungligt.
1915-05-26 Elden lös vid oljecisternerna invid Löfåsberget. Brand.
1915-05-27 60 år fyller regementsläkaren Idolf Rosengren, bördig från Dalby i Uppland.
1915-05-28 Uddevalla för 100 år sedan. Om hantverket och dess utöfvare. Historia.
1915-05-31 Gustafsbergs badort.
1915-06-02 Gymnastikinspektion i folkskolorna i Bohuslän. Skola.
1915-06-04 De första studenterna. Vid Uddevalla kommunala gymnasium. Skola. Bild.
1915-06-05 Skiss av nya posthuset i hörnet av Trädgårdsgatan och Lagerbergsgatan. Byggnad.
1915-06-07 Byggnadsverksamheten i Uddevalla. Byggnad.
1915-06-11 Uddevalla för 100 år sedan. Stadens styrelse och administation. Historia.
1915-06-11 Urfabrikören Anton Boström död, 43 år.
1915-06-11 Donationer till Uddevalla samhälle af fröken Charl. Sofia Ekström. Gåva.
1915-06-14 75 år fyller skomakarmästare C.G. Rydin i Uddevalla. Bild.
1915-06-14 Flickläroverkets utvidgning. Skola.
1915-06-16 Behofvet af regn är trängande i Bohuslän. Väder.
1915-06-16 Ingen minfara i vår skärgård. Krig.
1915-06-18 Det nya soldathemmet vid Bohusläns regemente. Regemente.
1915-06-21 Hur midsommarafton firas å regementet. Nöjen.
1915-06-28 Eldsvåda å Fossumsberg. Brand.
1915-06-28 En gammal offerkälla har upptäckts vid Uddevalla stads vattenverk.
1915-07-02 Borgmästare Sundbergs föredrag. Vid mötet å Gustafsberg. Politik. Bild.
1915-07-02 Segelsällskapet Vikens större utlottningsbåt. Kappsegling och utlottning 25 juli. Tävling.
1915-07-02 60-årsdagen af frimärkets införande i Sverige. Jubileum.
1915-07-05 Friluftsteatern å Skansberget. Föreställning på torsdag. Teater. Bild.
1915-07-05 En blodig sjöstrid utanför Gotland. Svenskt territorium kränkes. Krig.
1915-07-05 Ett skelett af ett större vattendjur påträffades i närheten af Smedbergs station.
1915-07-09 Skogsvårdsjubileumsmötet i Uddevalla. Jubileum.
1915-07-12 Eldsvåda i en lagerlokal till handl. Edvard Johanssons hus å Norr. Brand.
1915-07-14 Ett rådhuspalats. Stockholms nya rådhus. Bild.
1915-07-19 Uddevalla får en ny statsbanestation? Uddevalla Östra. Järnväg.
1915-07-19 En drunkningsolycka å Byfjorden. Olycka.
1915-07-20 Manufakturhandlaren Adolf Åhman Gustafsberg död, nära 78 år.
1915-07-21 65 år fyller major C.M. Åhlund.
1915-07-21 Handlanden Adolf M. Åhman  död, 78 år.
1915-07-21 Gullholmsstyrman drunknad i Hudiksvall. Olycka.
1915-07-23 Öfverste Totties farväl till Bohusläns regemente.  Avgår.
1915-07-26 Den nye regementschefen. Öfverste O.W. Melin. Regemente.
1915-07-27 Lantmätaren Emil Hollenius död.71 år.
1915-07-31 Uddevalla museum öppnar igen efter renovering.
1915-08-02 Karl X Staty.
1915-08-02 Uddevalla elementärläroverk för flickor. Skola.
1915-08-06 John Öfverman ger romansafton i socitetssalongen å Gustafsberg. Nöjen.
1915-08-09 Olycksfall vid statyuppsättningen. Staty. Olycka.
1915-08-16 60 år fyller postmästare A. Bengzon, Uddevalla.
1915-08-16 60 år fyller dir. Magnus Lundqvist, Uddevalla.
1915-08-17 Carl X Gustafstatyn skall avtäckas 31 augusti.
1915-08-18 Statyaftäckningen äger rum 31 aug. Invigning.
1915-08-19 Carl X Gustafmonumentet. Invigning- och högtidligheten.
1915-08-23 Tändsticksfabrikens aspbehof. Har kunnat helt hämtas ur de svenska skogarna.
1915-08-23 74 år fyller grosshandlare E.G. Lange, Uddevalla.
1915-08-23 Till statyaftäckningen. Blad ur Bohusläns historia före 1658. Historia.
1915-08-25 Karl X Gustafsmonumentet i Uddevalla. Aftäckning tisdagen d. 31 aug. 1915 kl. 10 f.m.  Annons.
1915-08-25 Eldsvåda å Lysekilståget. Brand. Järnväg.
1915-08-25 Eldsvåda i Herrestad. Brand.
1915-08-25 Den nya kyrkogården i Färgelanda invigdes i lördags. Invigning.
1915-08-27 Arbetet inställes vid Kampenhofs fabriker med anlednng af konungabesöket. Staty.
1915-08-27 Extratur med ång. Bohus anordnas från Morlanda till Uddevalla med anledning af statyaftäckningen. Staty.
1915-08-27 Konungens Uddevallabesök. Programmet för statyfestligheterna slutligen fastställdt.
1915-08-27 Inför statyaftäckningen. Blad ur Bohusläns historia före 1658. Historia.
1915-08-30 Invigningen af Karl X Gustafs-monumentet i Uddevalla. Plan öfver anordningarna å Gustaf Adolfs torg 31 aug. 1915. Staty. Bild.
1915-08-30 Inför statyaftäckningen. Blad ur Bohusläns historia före 1658. Historia.
1915-08-30 Statyns skapare professor Theodor Lundberg. Bild.
1915-08-30 Statyaftäckningen i Uddevalla. Sveriges första dubbelstaty aftäckes. Staty. Bild.
1915-08-30 Grosshandlaren A.F. Cavalli-Holgren. En man med vilja. Staty.
1915-08-31 Carl X Gustafmonumentet, Sveriges första dubbelstaty.
1915-09-01 Kungabesöket- och monumentsavtäckningen på torget. Staty. Invigning.
1915-09-01 Statyfestligheterna och konungabesöket. Staden i festskrud. Invigning. Staty.
1915-09-02 Efterskörd från kunga- och monumentsinvigningen i Uddevalla. Staty. Bild.
1915-09-03 Försäljningen af Backamo. Regemente.
1915-09-03 Från statyaftäckningen. Bild.
1915-09-03 Vid konungens ankomst till Uddevalla. Staty. Bild.
1915-09-08 En bläckfisk fångades utanför Vallbodalen. Fisk.
1915-09-08 Öfverkörd och dödad af tåget å U.-V.-H. Järnväg. Olycka. Järnväg.
1915-09-10 Affärsöfverlåtelse. Åhman & Mattsson Eftr. Bror Andersson. Annons.
1915-09-11 Handelsrörelsen Åhman & Mattsson överlåtes till Bror Andersson. Annons.
1915-09-13 Uddevalla o Venedig. När blomsterkungen gästade vår stad. Historia.
1915-09-13 Om Linnés besök i Uddevalla 1746.
1915-09-17 Templet förfaller. Bokenäs ödekyrka. Kyrka. Bild.
1915-09-20 Odd-Fellow-logen Pontus Wikner kommer att inviga sin nya logelokal. Invigning. Jubileum.
1915-09-22 50 år fyller värdshusförest. Carl M. Nilsson, Uddevalla.
1915-09-24 Landstinget köper Backamo. Fastighetsaffär.
1915-10-01 75 år fyller kyrkoherde E. Andersson, Bokenäs.
1915-10-04 F. Statsministern Karl Staaff död.
1915-10-06 Vår första Amerikaångare. Atlantångaren Potsdam inköpt af Svenska Amerikalinjen. Båtar.
1915-10-06 En olycka å Uddevalla hamnstations bangård. Järnväg.
1915-10-08 Uddevalla museum är nu färdigt att öppnas. Museum.
1915-10-08 70 år fyller godsägaren Herman Dumky på Smedberg i Foss.
1915-10-11 Invignings- och 10 årsfest. Odd Fellowlogen Pontus Wikner. Invigning. Jubileum.
1915-10-11 F. handlanden Daniel Mattsson död, 74år.
1915-10-13 Staket omkring gamla skolan å Margretegärde. Skola. Gåva.
1915-10-15 Rationellare driftmetoder i de bohuslänska stenhuggerierna. Industri.
1915-10-18 Dyrtidstillägg åt arbetarna vid Tändsticksfabriken i Uddevalla. Pengar.
1915-10-20 Uddevalla museum i dess nya skick.
1915-10-20 Difteriepidemi. Sjukdom.
1915-10-20 Ny olycka på Uddevalla - Herrljunga järnväg. Järnväg.
1915-10-22 Uddevalla museum. Museum.
1915-10-27 Uddevalla telefonstation. Telefon.
1915-11-01 Inbrottsstölder i Utsiktens ölhandel. Polis.
1915-11-05 Dyrtidsgåfva till U.-V.-H. Järnvägspersonal. Pengar.
1915-11-05 Dyrtidstillägg äfven vid Lelångebanan. Pengar.
1915-11-08 Gustaf Adolfsfestligheterna i Uddevalla. Högtid.
1915-11-08 Byggnadsverksamheten i Uddevalla. Byggnad.
1915-11-10 Järnvägsstyrelsens planer på Backamo.
1915-11-12 Difteriepidemien i Uddevalla. Sjukdom.
1915-11-12 Den nya telefonkatalogen i Uddevalla. Telefon.
1915-11-12 Öfverkörd och dödad af tåget. Olycka.
1915-11-17 De arbetslösa stenhuggarna. Arbetsmarknad.
1915-11-23 Kronolänsmannen C. A. Lindskog död. 56 år.
1915-11-26 Eldsvåda å fartyg i Uddevalla hamn. Brand.
1915-11-26 Logen 866 Uddevallas Basar i Frideborg. Lördag och Söndag. Annons.
1915-11-29 50 år fyller grosshandl. Herman Radyn Uddevalla. Bild.
1915-12-01 50 år fyller handlaren Herman Radyn.
1915-12-02 Sista gudstjänsten i Svenneby gamla kyrka, den nya klar att tagas i bruk.
1915-12-03 Eldsvåda i hus på Södertullsgatan. Brand.
1915-12-08 Bohus-Posten 5 år. Jubileum.
1915-12-10 Det nya telefonreglementet. Telefon.
1915-12-18 96 år fyller Hedera Agrell, änka efter framlidne borgmästaren i Uddevalla, C.Th. Agrell.
1915-12-20 Ny farled mellan Ellös och Koljöfjorden. Farleder.
1915-12-20 Ett fartyg sjunket i Uddevalla hamn. Olycka.
1915-12-22 Eldsvåda uppstod i Kochska fastigheten vid N. Hamngatan. Brand.
1915-12-24 Julhelgens väder.
1915-12-27 Stor fabriksbrand i Dalsland vid Åsens pappersbruk. Brand.
1915-12-27 Nedbrunnen klockstapel vid Järbo kyrka. Brand.
1915-12-28 50 år fyller tandläkaren Josef Bernstone.
1915-12-31 Förre överstelöjtnanten A. F. Ekelund död. 77 år.
1915-12-31 Öfverstelöjtnant Anders Frithiof Ekelund död, 77 år. Bild.
1915-12-31 Uddevalla stads folkmängd. Befolkningsstatestik.  //

1 kommentar:

 1. Leif Hanson, Uddevalla2015-01-21 11:48

  Noterat att det finns en fotosamling i form av glasplåtar på Sörmlands museum med viss bäring på Uddevalla. Den innehåller över fyrahundra bilder varav 53 visas i denna länk:
  http://www.sormlandsmuseum.se/sokisamlingar/cgitext-searchlogexp?logexp=fg_Foton;Foto_traff;%5Bpers_Person%5DEfternamn=*%27Agrell%27

  Samlingen har deponerats där av Uddevallabördige Nils Agrell, som var son till Carlos och Hulda Agrell och sonson till borgmästare Karl Theodor A och hans hustru Hedera.
  Hulda Agrell var syster till Sigrid Thorburn, hustru till William Th. Många bilder i samlingen är tagna av en Nils Thorburn som jag då förmodar med ledning av detta var en kusin till Nils Agrell.
  Vad jag förstått hade dessutom fam. Agrell sitt sommarviste i villa Carolina på Gustafsberg.

  Jag tycker det vore intressant att "rota" i saken, både beträffande bilder av ev. Uddevallaintresse och i den ur lokalt perspektiv rätt intressanta släktkontexten.

  Någon som vet mer?


  SvaraRadera