2015-01-08

Apropå stormen Gudrun för 10 år sedan. Kom till Wessmanska den 12 januari och få reda på hur du klarar en samhällskris vid exempelvis strömavbrott!

Klarar du en samhällskris under de 72 första timmarna?

Det tar cirka tre dygn innan samhällets funktioner ställt om sig för att hantera en svår kris i någon form som t ex stormen Gudrun för exakt 10 år sedan. Under denna tid får man räkna med att till stor del klara sig själv. Vad bör du vara förberedd på då?

Civilförsvaret i Uddevalla ger gratis information och tips om hur du klarar de viktigaste behoven under de första 72 timmarna.

I vårt moderna samhälle räknar vi med att alla funktioner ska fungera; vatten, värme, mat, elektricitet, sjukvård och transporter. Men om de inte fungerar?

Kom till Wessmanska huset på måndag 12 januari kl 14 och lyssna till Civilförsvarets Lars Hartelius som berättar om hur man klarar sig vid en kris.

Föredrag och kaffeservering. ALLA VÄLKOMNA!  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar