2015-01-17

Fossums kvarn i sin prydno

Den här bilden är ovanlig på det sättet att man ser hur Fossums kvarn såg ut när den fortfarande var i drift. När jag växte upp (född 1945) lekte vi pojkar mycket runt omkring på Fossum. En och annan gång ramlade vi i vattnet under våra vilda lekar. Då gällde det att hitta på en trovärdig historia när man kom hem till föräldrarna dyblöt eller så fick man helt enkelt stanna borta så länge att kläderna torkade.

Mjölnarens bostad som vi ser i bakgrunden fanns fortfarande då men inte själva kvarnen . Den var redan då en spännande ruin.  Observera att Fossums kvarn och Fossumsbergs kvarn inte är samma sak.

Fossum ligger på södra sidan av Bäveån, dvs där Thordéngården och Bohusläns försvarsmuseum finns. Således ligger Fossumsberg på norra eller andra sidan.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar