2013-11-04

Kursstart för nytt yrkeshögskoleprogram på Bohusläns Högskolecentrum

I dag var det kursstart för det nya yrkeshögskoleprogrammet Maritime Sustainability Coordinator . Det är en distanskurs med vissa föreläsningar i Uddevalla. Jag hade nöjet att få inleda med att berätta om Uddevallas maritima utveckling sedan förhistorisk tid och fram till idag. Näste föreläsare var Ulf Stenberg, som är VD för Uddevalla Hamnterminal. Han berättade om hamnens verksamhet igår, idag och i framtiden. Förstås hoppas han mycket på att Uddevalla blir platsen för malmexporten som håller på att utredas just nu.

Ökade krav inom miljö- och energiområdet för den maritima sektorn skapar behov av ny kompetens. Fokus i utbildningen är hur man kan göra bättre affärer med ett helhetsperspektiv mellan de olika transportslagen. Utbildningen riktar sig främst till yrkesverksamma inom de maritima näringarna, men också till den som söker en komplettering till sina grundstudier.

Yrkesrollen Maritime Sustainability Coordinator är en ”hållbarhetskoordinator”, som innehar den spetskompetens som krävs för att hantera de allt viktigare globala utmaningarna kring miljö, energi och transport, på ett för företaget affärsmässigt sätt. I yrkesrollen fokuserar man på att skapa lönsamhet genom att koppla ihop sjöfart, samverkande transportslag och totallogistik med miljö- och energieffektivisering.

Yrkesroller kan vara:
• Hållbarhetskoordinator (sustainability coordinator)
• Energi- och miljöansvarig
• Logistik- och driftansvarig
• Miljöansvarig
• Affärsutvecklingsansvarig

Efter den teoretiska inledningen tog Ulf Stenberg med sig eleverna på ett studiebesök vid Uddevalla Hamnterminal. Eleverna är i Uddevalla idag och imorgon för att sedan följa undervisningen via streamade föreläsningar på distans.

Läs mer om utbildningen här http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleprogramyh/maritimesustainabilitycoordinator.4.3045224313c3dceca6a8a86.html#&panel1-2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar