2012-12-18

Kommunen vill inte driva småbåtshamnen vid Rödön

Den 11 november 2011 sade Gustafsbergsstiftelsen upp arrendeavtalet med Uddevalla kommun gällande småbåtshamnen vid Rödön med Villa Lindesnäs för villkorsändring. Avtalet tecknades för 10 år sedan och har givit Gustafsbergsstiftelsen mycket små intäkter, 60 000 kr/år. Då ingår i avtalet även Villa Lindesnäs som ägs av Uddevalla kommun. Dessutom har kommunen i sin tur arrenderat ut en bryggplats till en privat aktör för 10 000 kr/år. Kommunens kostnad för hela arrendet har således varit 50 000 kr/år eller lite drygt 4000 kr/månad. Jämfört med andra likvärdiga arrendeområden så är det väldigt billigt. Ungefär månadshyran för en enrumslägenhet i Uddevallahem.

Därför sade vi upp avtalet för att få en mer marknadsmässig intäkt. Kommunen anmälde vårt förslag till Hyres- och arrendenämnden för medling. Det hade vi inget emot för vi har bra på fötterna.

Nej, det som jag redan från början fått höra från kommunen var att man inte fortsättningsvis vill driva småbåtshamnen i egen regi utan man tyckte det var bättre att överlåta arrendet till en privat aktör. Två sådana anmälde sig tidigt och Gustafsbergsstiftelsen träffade båda i början av 2012. Sedan har absolut ingenting hänt. Jag har gång efter annan fått frågor från intressenterna om det har hänt något i frågan men hela tiden varit tvungen att svara nej.

Tiden har ju gått och jag har legat på för att få ett besked från kommunen. Det har varit mycket ord och lite verkstad.

Det som skulle hända om kommunen inte skriftligen avsade sig rätten att förnya avtalet vore att det automatiskt upphörde att gälla och kommunen skulle bli tvungen att bogsera bort sin materiel (bryggor mm) från hamnen den 1 januari 2013. Detta enligt vårt juridiska biträde LRF- Konsult.

Igår, den 17 december, fick vi så äntligen till en överenskommelse om uppsägning av avtalet samt att kommunen drar tillbaka sitt ärende från Hyres- och arrendenämnden.

I överenskommelsen står det bl a: "Under förhandlingar mellan Gustafsbergsstiftelsen och Uddevalla kommun genom dess kultur- och fritidsnämnd varvid kommunen konstaterat att den inte kan acceptera stiftelsens förslag till villkorsändring har träffats följande överenskommelse:..."

I den formuleringen låter det som att det var arrendets storlek kommunen inte kunnat acceptera. Så har det naturligtvis inte varit utan vi har hela tiden fått höra att kommunen själv inte skall driva småtbåtshamnen utan den bör drivas av privat aktör. Så har man redan gjort med andra hamnar, ett politiskt beslut således!

Den inställningen har man haft hela tiden därför är det ytterst beklagligt att man först nu kommer till skott. Avtalet vi skrev på igår kunde lika gärna ha tecknats för ett år sedan då egentligen ingenting i sak har hänt på över ett år.

Det har nu lett till att de som har båtplats vid Rödön eller som står i kö till en båtplats idag har fått ett brev där de meddelas att kommunen tackar för sig och överlåter hamnen till Gustafsbergsstiftelsen från 2013-01-01. För svar på eventuella frågor hänvisar man till mig. Tack för det!

Jag har redan idag fått telefonsamtal och ett surt mejl där vi, Gustafsbergsstiftelsen, anklagas för att ha försatt båtägarna i en prekär situation.

Jag vill med detta inlägg förklara att det är inte Gustafsbergsstiftelsen som försatt båtägarna i denna situation.

Mer information kommer jag fortlöpande att ge på www.gustafsberg.se under rubriken Aktuellt.  //

3 kommentarer:

 1. Ja vad skall man säga, vad gör dom på Blåkulla? Kanske läge att skaffa kompetenta politiker som vet hur en kommun och hur affärer skall skötas!

  SvaraRadera
 2. Hmm... Lite annan presentation av läget på Kommunens hemsida.
  http://www.uddevalla.se/5.5637f17313baea71c7a5ef.html

  Joachim

  SvaraRadera
 3. Kultur- och Fritidsförvaltningen fungerar inte på många sätt. Chefen fick ju sluta. Revisorerna borde granska denna förvaltning.

  SvaraRadera