2012-12-12

Dagens dykningar i BäveånIdag fortsatte Bohusläns museums marinarkeologer sin undersökning av Bäveåns botten. Tidigare dök man mellan Västerbron och Järnbron. I dag var det Bäveåns botten nedströms och uppströms Träbron som var aktuell. Bakgrunden är ju att det kommer att ske en del markarbeten i Bäveån och längs kajmurarna. Innan det sker måste området undersökas för att inte eventuella fornfynd går förlorade. Hela centrala Uddevalla utgör en fast fornlämning.
För att kunna se i det grumliga vattnet används en stark handlampa.
Det var 10 minusgrader i luften. Hur kallt det var i vattnet framgick inte.
Delia Ni Chiobhain från Irland är just nu Sveriges enda kvinnliga anställda marinarkeolog.
Delia Ni Chiobhain och Thomas Bergstrand var det som dök idag.
Ett av dagens fynd.
Några av dagens fynd. En hel del keramik, som senare vid skrivbordet kommer att undersökas för att kunna bestämma vad det är och från vilken tid de kommer. Allt för att vi skall lära oss mer om Uddevallas historia.
 
Dykningarna kommer att fortsätta en eller två dagar.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar